Modul 03. Kap 4. Udbud og efterspørgsel

Forberedelse

 • Repeter udbud og efterspørgsel, som ikke alene er et svært emne, det er også super centralt i forståelse af økonomi
 • Repeter priselasticiteter
 • Repeter analyse med udbuds- og efterspørgselskurver
 • Se video:
  • Udbud og efterspørgesel: https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/video-2-udbud-og-efterspoergsel/. Der er mange videoer, men videoerne fra 5 til 9 er ret vigtige.
  • Priselasticiter: https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/priselastisiteter/

Forbered følgende spørgsmål:

 • Hvorfor ser udbudskurven hhv. efterspørgselskurven ud, som de gør
 • Hvad er markedsligevægten
 • Hvad er priselasticitet
 • Hvad får udbuds- og efterspørgselskurverne til at flytte sig

Formål

 • Repetere udbud og efterspørgsel
 • Repetere priselasticiteter
 • Repetere analyse med udbuds- og efterspørgelskurver
 • Kikke på marked failure

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvad er …
  • Konjunktursvingninger
  • Forsyningsbalancen
  • Multiplikatorvirkningen

Lektien til denne gang

Kristent korsØkonomernes kors
Foto: Kristian Kirk Mailand
 • Mikroøkonomi = Fokus på enkelte agenter, f.eks. en vare og prisdannelsen. Udbud og efterspørgsel, en forbruger, en virksomhed
 • Makroøkonomi = Fokus på landet som helhed
 • Gennemgå præcist hvorfor udbud hhv. efterspørgsel har den form, de har
 • Hvad er priselasticitet og hvordan ser man den på kurven. Ep = Δ% mængde / Δ% pris
  • Ep = Δ% mængde / Δ% pris “oversættes med” = Priselasticiteten = den procentvise ændring i mængden / den procentvise ændring i prisen. Da efterspørgselskurven næsten altid har en negativ hældning, er priselasticiteten tilsvarende næsten altid negativ
 • Vis, hvordan man kan se, hvad en afgift indbringer
 • Vis consumers’ surplus og evt. marked failure

Opgaver

3.1 Udbud og efterspørgsel

 • Forklar følgende for begge kurver
  • Hvorfor har de det udseende, som de har
  • Hvis’ synspunkt er de set fra
  • Hvordan påvirkes kurverne (dvs. hvordan flyttes kurverne)

3.2 Analyse med udbuds- og efterspørgselskurverne

Husk at bruge din sunde fornuft undervejs. Hvis noget bliver billigere at lave, så passer din analyse næppe, hvis f.eks. både ligevægtsprisen og ligevægtsmængden falder. Du kan få lidt hjælp til at overskue udbuds- og efterspørgselskurver på min hjemmeside under International økonomi B > Vejledninger > Vejledning 2. Udbuds- og efterspørgselskurver. https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/vejledninger-2-udbuds-og-efterspoergselsdiagrammer/

VIGTIGT:

 1. Du skal sætte diagrammer ind fra samlingen med udbuds- og efterspørgselsdiagram
 2. Når du analyserer, skal du dele det op.
  1. FØRST forklarer du, hvilken kurve, der umiddelbart påvirkes + hvordan markedsligevægten påvirkes. Det er altid kun enten udbuds- eller efterspørgselsdiagrammet, der påvirkes i første runde.
  2. BAGEFTER er du velkommen til at gætte på, hvad der ellers sker

Her er opgaven:

 • En ny produktionsmetode gør det billigere at producere kartofler.
 • Et udbud af corona i Dubai gør, at turisterne rejser til naboen Bahrain i stedet for. Analyser markedsligevægten for ferieophold i Dubai
 • Bolette Bolig ville gerne have renoveret badeværelset, men den idé fik alle mulige andre også under corona. Hvad skete der med markedsligevægten for boligrenovering
 • Regeringen lægger en skat på cigaretter. Hvad sker der med markedsligevægten for cigaretter
 • Regeringen lægger en skat på fossile brændstoffer. Hvad sker der med markedsligevægten for fossile brændstoffer
 • Grundet krigen i Ukraine bliver det dyrere at købe korn. Hvad sker der med markedsligevægten for mel (mel laves af korn, som du sikkert ved)
 • En ny produktionsmetode gør det billigere at bygge vindmøller. Hvad sker der med markedsligevægten for vindmøller
 • USA’s nye præsident Joe Biden vedtager en plan, hvor der skal bygges 1.000-vis af nye vindmøller. Hvad sker der med markedsligevægten for vindmøller (det er faktisk sandt, se artiklen her https://www.dr.dk/nyheder/udland/usas-senat-vedtager-gigantisk-klimaplan-der-ogsaa-kan-komme-danmark-til-gode)
 • Et terrorangreb i Tyrkiet gjorde for et par år siden, at turisterne blev bange for at rejse til landet. Hvad sker der med markedsligevægten for ferierejser til Tyrkiet det år
 • I den bedste sendetid afslører en højt respekteret forsker, at det nu er bevist, at 200 gram broccoli hver dag er i stand til at helbrede kræft. Hvad sker der med markedsligevægten for broccoli
 • Corona fik danskerne til at holde ferie i Danmark. Hvad sker der med markedsligevægten for udlejning af ferieboliger i Danmark det år

Her er lidt inspiration til dine tegninger: Informatik B > Vejledninger > Vejledning 2. Udbuds- og efterspørgselskurven https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/vejledninger-2-udbuds-og-efterspoergselsdiagrammer/

3.3 Udbud og efterspørgsel

 • Forklar hvorfor følgende udsagn er noget vrøvl, i hvert fald på kort sigt: “Hvis benzinpriserne stiger sfa. krigen i Ukraine, så falder efterspørgslen på benzin”. Brug udbuds- og efterspørgselskurverne i din forklaring

3.4 Priselastiteter

 • Hvad er en priselasticitet, og hvad kan vi bruge den til
 • Hvorfor vil enhver salgschef gerne sælge en vare, der er uelastisk
 • Gennemfør beregningen i den enlige video på min hjemmeside under International økonomi > Videoer > Videoer 04. Priselasticiteter. Excel- arket herunder kan nok hjælpe dig lidt.

3.5 Træning i priselasticiteter

Beregn priselasticiteterne og brug Excel til alle udregninger. Afgør for hver vare, om du finder den beregnede værdi realistisk eller ej.

 • Salt stiger fra 10 kr kiloet til kr 12 kr. Det medfører en nedgang i salget fra 521 til 520 tons om året
 • Vejsalt stiger fra 5 kr kiloet til 10 kr kiloet. Det medfører en nedgang i salget fra 1.333 tons til 1.300 ton om året
 • Den nye Iphone stiger med 20% i pris. Det medfører en stigning i den solgte mænge fra 500.000 solgte styk til 510.000 solgte styk
 • Citroen C1 stiger som den eneste mikrobil fra kr. 80.000 til kr. 90.000. Salget falder med 40%
 • Citroen C1 stiger i pris fra kr. 80.000 til kr 90.000, men de andre mikrobiler stiger tilsvarende i pris. Salget falder fra solgte 10.000 pr år til solgte 6.600 pr år
 • Kantinen på IBC hæver priserne på sandwich med 30%. Alt andet koster det samme som før. Antal solgte styk falder fra 500 til 495 pr uge
 • CocaCola hæver priserne med 15%. Det medfører en nedgang i salget fra solgte 140.000 liter pr år til solgte 70.000 liter pr år

3.6 Markedsformer

 • Sæt et skema op med de 4 markedsformer: Fra fuldkommen konkurrence over monopolistisk konkurrence, oligopol og monopol. Forklar dem hver for sig og giv eksempler på hver af de 4 markedsformer
 • Hvilke typer markeder tror du, at følgende brancher opererer i? Begrund dit svar kort.
  • Bankerne i Danmark
  • Dansk dagligvarehandel
  • Verdensmarkedet for olie
  • Markedet for kryptovaluta
  • Kartoffelproducenter
  • Togrejser mellem Kolding og Fredericia
  • Udbydere af mobiltelefoni. F.eks. Oyster, Telia mv.

3.7 Sanne Salgschef’s hovedpine

Sanne Salgschef er, som navnet siger, salgschef for et firma. Hun vil gerne have, at firmaet tjener nogle flere penge på deres varer.

 • Hvis priselasticiteten er 0,7. Kan hun sætte prisen op og derved øge den samlede omsætning?
 • Hvis priselasticiteten er 1,2. Kan hun så sætte prisen op og derved øge den samlede omsætning?
 • Det viser sig, at priselasticiteten er 1,2. Elasticiteten måles som bekendt på efterspørgselskurven. Er der noget, hun kan gøre for at ændre priselasticiteten?

3.8 Konsument- og producentoverskud (consumers’ og producers’ surplus)

Opgaven her er lidt sværere end ellers. Men den viser noget om, hvordan man kan bruge udbuds- og efterspørgselskurver til at vise provenu ved afgifter og markedsefficiens.

 • Se video nr 11 om konsumentoverskud https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/video-2-udbud-og-efterspoergsel/
 • Svar på følgende og brug gerne skærmklip fra videoen
  • Hvad er konsument- og producentoverskuddet
  • Hvordan kan man i et udbuds- og efterspørgelsdiagram måle, hvad en afgift indbringer
  • Hvad er markedsefficiens
  • Hvordan kan man i et udbuds- og efterspørgelsdiagram vise, at fuldkommen konkurrence er bedre for markedet end f.eks. monopol

3.9 Virkningerne af en afgift

Nok en opgave, der er “lidt sværere”. Hvis man lægger en afgift på en vare, så har vi efterhånden lært, at enten udbuds- eller efterspørgselskurven flytter sig.

Det er faktisk muligt at vise i et udbuds- og efterspørgselsdiagram, hvor stor en indkomst staten får ved at lægge en afgift på en vare.

Søg på nettet og se, om du kan finde ud af hvordan. Det er ikke så svært, som det lyder. TIP: Det kan gøre det lettere illustrere en afgift ved at vise udbuds- og efterspørgselskurverne som lige linjer i stedet for buede linjer. Det er i hvert fald tilladt at kopiere løs fra nettet.