Projektopgave 2g-2 Økonomiske skoler/teorier

Forberedelse

  • Medbring opgave 4.7 Saml det hele til timen. Så du har styr på de forskellige økonomiske skoler (Marxisme, liberalisme, keynesianisme, monetarisme).

Oplæg

  • Du får vist 2 videoer. Del 1 og del 2 af en DR2-dokumentar om verdensøkonomiens historie. Videoerne varer ca. 55 minutter hver
  • De findes på https://mitcfu.dk/Samling.aspx?mode=2. Det kræver adgangskode til CFU, søg på “Kampen om verdensøkonomien” (1). Vis først “Kampen om verdensøkonomien” (2), så “Pendulet svinger” (3).

Opgaver

1. Tråde til nutiden

Her er nogle fakta fra nutiden. Diskuter hvordan man kan koble udsagnene til de økonomiske teorier, som er nævnt i lektien til i dag.

1.1: Donald Trump, USA’s tidligere præsident, havde et slogan: “America First”, som nok især handlede om forholdet til andre lande

1.2 Mange steder i verden, fx i Asien, Afrika samt Nord- og Sydamerika, frsøger man at etablere et fælles indre marked som i EU. Dvs. at man afskaffer toldsatserne mellem landene. (Marked-syd). Ideen er, at indbyrdes frihandel gør landene rigere.

1.3. EU støtter landbruget dels for at opretholde en landbrugsprduktion i EU, dels for at holde landbrugsprdukter fra andre lande ude.

1.4. Under kommunismen i Østeuropa styrede staten priser på stort set alt. Dvs. at markedskræfterne på fx fødevarer var sat helt ud af kræft.

1.5. Kina er er et meget svært marked at trænge ind på. Ikke kun sproget, men også forbrugerene er anderledes. Yderligere gør den kinesiske stat alt, hvad den kan, for at holde fremmede produkter ude.

1.6. Et citat fra økonomibogen “Mens staterne indadtil i overensstemmelse med neoklassikernes teori førte laissez faire-politik, gjaldt dette ikke i udenrigsøkonomien. Her førte man nærmest en neomerkantilistisk politik med toldmure og devalueringer med henblik på at sænke importen af varer mest muligt”. Forklar, hvad der menes med “neomerkantalistisk politik” og hvorfor det står i modsætning til lassiz-faire politik.

1.7 I Danmark har man efterhånden verdens højeste pensionsalder. Det er begrundet i, at folk bliver ældre og ældre, og at vi kommer til at mangle arbejdskraft. Hvilken økonomisk tankegang ligger bag

1.8. I Tyrkiet har man økonomisk krise, og man forsøger at komme ud af den ved en ret voldsom udbygning af infrastruktueren. Hvilken økonomisk tankegang ligger bag

1.9 Den Europæiske Centralbank anbefaler, at lande i euro-zonen overholder følgende:

  • Statsgælden må ikke overstige 60% af BNP
  • Inflationen skal helst ligge omkring eller under 2%
  • Statens udgifter må ikke overstige statens indtægter med mere end 0,5% af BNP

Tip: Hvem er Den Europæiske Centralbank mest bange for: Inflation eller arbejdsløshed?

1.10. Regeringen vil give støtte til danskere, der er særligt ramt af inflationen

2. Økonomiske skoler/tankegange  i dag

Skriv (alene), hvad du synes du ialt har lært om økonomiske teorier.