Oversigt over fagbegreber

Du kan bruge siden her som en oversigt over de begreber, du skal lære. Jeg har kun givet en kort forklaring. Gå gerne selv i dybden og uddyb forklaringerne

AFSNITBEGREBFORKLARING
2.1PrototypeEn model af den færdige løsning
2.2MinervaModel til at kategorisere målgrupper
Minerva
2.3AIDA (S)AIDA (S) = Attention, Interest, Desire, Action (Satisfaction). Model og fremgangsmåde for, hvordan man bygger f.eks. reklamer op, så de fanger folks opmærksomhed og gør dem glade for deres køb
AIDA modellen
3.1TypografierTypografier = skrifttyper. Serif = skrift med fødder, sans-serif = skrift uden fødder. Sans-serif er god til overskrifter. Serif skrift er god til lange tekster, da fødderne danner en kunstig linje
3.2FarvelæreFarver kan inddeles i varme og kolde farver, farvefamilier, kontrastfarver mv.
3.3GestaltloveneGestaltlove fortæller, hvordan vi opfatter ting. De 3 første er langt de mest brugte indenfor design

1. gestaltlov. Loven om nærhed
Symboler, der er anbragt nær hinanden, opfattes som hørende sammen. Læs mere i afsnit 3.4 1. gestaltlov. Loven om nærhed
1. gestaltlov
2. gestaltlov. Loven om lighed
Symboler, der ligner hinanden, opfattes som hørende sammen. Læs mere i afsnit 3.5 2. gestaltlov. Loven om lighed
2. gestaltlov
3. gestaltlov. Loven om lukkethed
Symboler, der står i samme ramme, opfattes som hørende sammen. Læs mere i afsnit 3.6 3. gestaltlov. Loven om lukkethed
3. gestaltlov
4. gestaltlov. Loven om forbundethed
Symboler, der er forbundne, opfattes som hørende sammen. Læs mere i afsnit 3.7 4. gestaltlov. Loven om forbundethed
4. gestaltov
5. gestaltlov. Loven om figur og baggrund
Den mindste, afgrænsede figur på arealet vil først blive opfattet som figuren. Læs mere i afsnit 3.8 5. gestaltlov. Loven om figur og baggrund

(Måske) 6. gestaltlov. Loven om symmetri
Hvis 2 figurer er anbragt symmetrisk omkring en linje, så opfattes de som hørende sammen. Læs mere i afsnit 3.9. (Måske) 6. gestaltlov. Loven om symmetri
6. gestaltlov
4.1VandfaldsmodellenI vandfaldsmodellen færdiggør vi en fase, før vi fortsætter med den næste. Vandfaldsmodellen er den klassiske udviklingsmodel.
Vandfaldsmodellen
4.2Agile metoderEn nyere udviklingsmodel. Meget brugt inden for IT, for den tillader os at justere på målet for projektet
Agil udviklingsmodel
5Arkitektur– Frontend/præsentationslaget. Det, som brugeren må se
– Backend/forretningslaget. Stik-i-rend drengene. Det, vi får udført
– Database. Gemme-laget. Her kan vi gemme informationer, der er tilgængelige også når programmet er slukket
3 lags arkitektur
6Kodebegreber– Variabel. En beholder, der rummer 1 og kun 1 værdi, f.eks. en highscore
– Sekvens. En rækkefølge
– Forgrening og betingelse. Programmet kan vælge. Hvis ja, så … ellers så… Det svarer til en IF eller HVIS sætning i koden
– Loops og arrays. Et array er en række af variable. Et loop er en kode, der gentages et antal gange
– Funktion. Stik-i-rend drengen. Man kalder en funktion, der udfører ordren
– Event og funktion. En event er en begivenhed, f.eks. et tryk på en knap. Eventen udløser så en funktion
– Kommentarer: Mennesketekst, f.eks. en forklaring i koden til koden. Kommentarer påvirker ikke resten af koden
Typisk køreplan for en app
7BitsAlle digitale data består af bits. En bit kan antage 2 værdier. 0 (ikke-strøm) eller 1 (strøm)
7.1Bytes – gigabytesEn byte = 8 bits. Kilobytes = 1.000 bytes. Megabyte = 1.000 kilobytes og gigabyte = 1.000 megabytes
7.2Protokol, IP adresse, DNS server, URL– Protokol = bestemt på forhånd aftalt fremgangsmåde
– IP-adresse. Hvis du er på nettet, har du en IP adresse. IP har pt. op til 12 cifre, men man er ved at gå over til 25 cifre
– URL = adresselinjen i browseren, f.eks. www.bliv-klogere.ibc.dk
– DNS server. Oversætter URL til IP adresser og omvendtSammenhæng URL, DNS og IP
7.4Klient-server netværkklient-server netværk
7.4Peer-to-peer netværkPeer-to-peer
8.11. og 3. part cookiesCookies er en lille datafil, der ligger i browseren (frontend). Den kan måle på din færden.
-1. part cookies = Mellem hjemmesidens ejer og dig
– 3. part cookies eller markedsføringscookies = En cookie fra en 3. part
8.24 typer cookies– 1. part: Personaliserede cookies/tracking cookies. Tilpasser sidens indhold til dig
– 1. part: Statistik cookies. Måler din færden på siden
– 1. part: Tekniske cookies. Får hjemmesiden til at virke og kan hjælpe, hvis du f.eks. er på en webshop og forbindelsen ryger. Så ved den, hvad der ligger i din kurv
– 3. part: Markedsførings cookie. Problembarnet. Kan videregive oplysninger til 3. part, f.eks. til Facebook, Google eller andre. Bruges til at målrette markedsføring mod dig
8.4Dark patternsNår man gerne vil skubbe folk i en bestemt retning, og designer brugerfladen efter det. Grænser til bondefangeri. Mange hjemmesider vil gerne have, at du accepterer 3. part cookies. Det tjener de nemlig godt på.
8.5Big dataStore mængder data, som indsamles og analyseres
Big data figur
8.6Typer data– Aktivitetsdata = data om, hvilke aktiviteter du har. F.eks. se en film, løbe en tur
– Billed- og video data = alle typer billeder og videoer, du tager
– Samtale data = tale. Facebook og Google kan i nogle tilfælde aflytte dine samtaler, og de gør det
– Sensor data = sensorer kan måle og videregive data om f.eks. temperatur og luftfugtighed
– Biometriske data = data, der henfører til biologi. F.eks. DNA og ansigtsgenkendelse
9.1GDPR/persondatalovenEn lov, der sætter grænser for, hvad man må med folks personlige data. Der findes følgende personlige oplysninger
– Almindelige oplysninger (navn, adresse …)
– Private oplysninger (er du straffet, er dine forældre alkoholikere, modtager du kontanthjælp, …)
– Følsomme oplysninger (race, seksuel orientering, …)
9.6OphavsretMan kan have copyrights på et “værk”, men ikke på en ide
10.1Internet fænomenerSpam, MEMEs, influencere men også billeder, videoer og andet, som bliver populært på nettet
10.3KøbelovenRegulerer, hvordan køb og salg foregår i Danmark. Loven giver dig f.eks. 2 ugers returret ved køb over nettet
10.4Programpakker/kontorpakkerMicrosoft Office er en kontorpakke, som er meget dominerende inden for f.eks. tekstbehandling, regneark, præsentationer mv.

Adobe Creative Suite er en programpakke, som indeholder kreative programmer. F.eks. Photoshop (til billedregigering), programmer til videoredigering, hjemmesider, layout mv. Det er Adobe, som ejer pdf formatet.
10.4Systemer i organisationerIntranet = en hjemmeside, som kun bruges internt i en organisation. Lectio er en hjemmeside, som kun bruges på IBC, og den er et intranet.
Ekstranet: Når man inviterer folk udefra med ind i intranettet. F.eks. hvis IBC giver undervisningsministeriet adgang til Lectio.
CMS = Content Management System. Bruges til at styre hjemmesider uden, at man behøves at kode
CRM = Customer Relationship Management: Programmer til salgsstyring
ERP = Enterprise Resource Planning. Kan styre stort set alt i en virksomhed, men kernen er alindelig bogføring/regnskab, dvs. at holde styr på virksomhedens udgifter og indtægter
Muligheder i ERP systemer
11.1Inkrementel og radikal innovation– Inkrementel innovation. En mindre fornyelse
– Radikal innovation. En stor fornyelse
11.24-p modellenDeler innovation i 4 retninger: Produkt, proces, position og paradigme
3-p modellen
12.1Mono-alfabetisk krypteringNår du har 1 nøgle, du krypterer efter, og kun 1
Mono-alfabetisk kryptering
12.3Polyalfabetisk krypteringNår du bruger mere end 1 nøgle i din kryptering
Polyalfabetisk krypteringsnøgle
12.4SSL, http og https– SSL (TSL) forbindelse sikrer, at dine data krypteres, når de sendes over nettet
– http-sider bruger ikke SSL, men https-hjemmesider gør
– Du kan se, om data sendes krypteret, ved at kikke efter en lille hængelås
SLL forbindelse
13.1Databaser. Flade og relationelle databaserEn database er i bund og grund bare en tabel. En flad database består af 1 tabel, en relationel database består af mange tabeller med relationer (forbindelse) til hinanden
13.2NormaliseringEn proces, der gør en tabel brugbar som database.
– Først skal du have en primærnøgle
– Så skal du sikre dig, at dine data er delt op
– Til sidst skal du dele op, hvis der er redundans
13.2Primærnøgle og fremmednøgleEn primærnøgle er en unik værdi ved en post, f.eks et CPR nummer eller et kundenummer. Alle tabeller skal have en primærnøgle. Når man forbinder til en primærnøgle fra et felt i et andet
13.2RedundansRedundans = overflødig. Hvis et felt er afhængigt af et andet, som “by” er afhængig af “postnummer”, så skal man dele tabellen op for en slankere database og nemmere vedligehold
13.5RelationerVi har 3 typer relationer, som vi bruger i relationelle databaser
– 1 – 1 relation. 1 person er gift med 1 person og omvendt
– 1 – mange relation. 1 person har 1 postnummer, men 1 postnummer kan godt have mange personer tilknyttet
– Mange – mange relation. 1 vare bliver købt af mange kunder, 1 kunde køber mange (forskellige) varer
13.6E – R diagrammerEntitet (tabel) – Relation diagrammer. Bruges til at skabe overblik over en relationel database. Her er et eksempel
E-R diagram
14SQL SQL er det sprog, vi bruger til at kommunikere fra backend med databasen.
3 lags arkitektur
14CRUD“CRUD” er alt, hvad vi kan med en database, og vi bruger SQL til det
– Create = oprette nye data
– Read = vi kan læse indhold i databasen
-Update = vi kan opdatere indhold i databasen
– Delete = vi kan slette data i databasen
15Brugervenlighed/brugbarhedDet kan f.eks. være, når en hjemmeside/en app er
– Let at lære​
– Let at huske​
– Pålideligt​
– Effektivt at bruge​
– Tilfredsstillende at bruge
15.1Fitts og Hicks loveFitts lov = jo større mål (knapper) og jo tættere de er på hinanden, jo nemmere og hurtigere er de at ramme
Hicks lov = Jo flere valgmuligheder, jo længere tid tager det at beslutte sig for valtet
15.1KISS og FTFKISS = Keep It Simple (and Stupid)
FTF = putting First Things First
15.3TestForskellige typer test:
– Eksperttest eller heuristisk test = når man selv tester
– Tænke-højt test = Når en bruger siger højt, hvad han/hun gør
– Kvantitative test = F.eks. spørgeskemaer, kun objektive data
15.3Systemtest >< brugertestSystemtest = virker systemet som det skal
Brugertest = kan brugerne bruge programmet og hvordan
16Frontend kodeHTML, CSS og javaScript er frontend kode, de kan alle læses og forstås af en browser uden videre
– HTML = grundkoden, laver indhold og struktur på siden
– CSS = styling
– JavaScript = funktionaliteter

3 lags arkitektur
16.1Åbne og lukkede tags<p>….</p> er et åbent tag, fordi det har en start, en slutning og kan have et indhold
<img src=”image.jpg”> er et lukket tag, fordi vi afslutter det med det samme
16.2Semantiske tags<head> og <body> er semantiske tags. De bruges kun til at skabe orden med. Man siger, at de udgør en “sektion”, f.eks. en head eller en body sektion.
Head og body i html
16.4Side, site og hjemmeside– En side er en HTML side
– Et site eller en hjemmeside er hele hjemmesiden med HTML filer, CSS, billeder, video …
16.5Separation of concerns“Adskild bekymringerne”. Adskil billeder i egen mappe, CSS i egen mappe, HTML filerne i rodmappen (sitemap, projektmappe)
Mappestruktur på et site
17CSS– Udelukkende styling af siden, f.eks. farver, typografier …
3 muligheder for placering:
– Inline ved tagget
– Inside i <head> sektionen
– Eksternt stylesheet i en fil for sig
Det sidste er det eneste rigtige, når man følger “separation of concerns”
18SEO/Søgemaskine optimeringSEO = Search Engine Optimization. Alt, hvad man kan gøre, for at gøre Google Prinsessen glad og komme forrest i søgemaskinerne
18.1Meta tagsMeta tags bruges til søgemaskine optimering, f.eks. <meta keywords …> og <meta description …>. Meta tags skal altid stå i <head> sektionen.