Brugervenlighed og brugertest

Øvelser

1. Brugervenlighed

 • Er siden her brugervenlig: https://larsljungqvist.wixsite.com/lars01? Inddrag fagudtryk som gestaltlove, punkter som let at lære, let at huske, pålideligt, effektivt og tilfredsstillende samt Hicks og Fitt’s love, FTF og KISS. Se evt i lærebogen https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/laerebog-til-del-1-introduktion/, hvis du ikke kan huske det hele udenad
 • Kom med 3 forslag til forbedringer. Inddrag fagudtryk i dine begrundelser
 • Kom med 3 forslag til, hvordan man kan teste siden for brugervenlighed. Forklar, hvordan du vil udføre testene, og hvilke fordele/ulemper der er ved testene. Inddrag ord som “kvantitativ” og “kvalitativ” i din forklaring

2. Tænke-højt test

Du og din gruppe får tildelt en hjemmeside ud fra følgende liste:

 1. https://raklev.dk/
 2. http://www.tmgsport.dk/
 3. https://skive-ik.dk/
 4. https://kolt-hasselager-if.dk/
 5. http://www.skibet-if.dk/
 6. https://www.ffifodbold.dk/
 7. https://www.hedenstedif.dk/
 8. https://frederiks-aif.dk/  
 9. https://auningsport.dk/
 10. https://bgif.dk/

For hver gruppe er der forskellige roller, som står på listen over grupperne

 • Testleder (TL)
 • Tekniker (Tek)
 • Testperson (TP)

Selve opgaven

 • Først skal hver gruppe forberede en tænke-højt test. 3 personlige og 5 spørgsmål, der vedrører (vigtige) funktioner på hjemmesiden
 • Så skal grupperne udveksle testpersoner. Det foregår ved, at testpersonen gå 1 gruppe “ned”. Dvs. testperson for gruppe 1 skal gå til gruppe 2, testperson fra gruppe 2 skal gå til gruppe 3 osv. Testpersonen for den sidste gruppe skal gå til gruppe 1
 • Testlederen fra hver gruppe interviewer testpersonen (som så kommer fra en anden gruppe) ud fra gruppens spørgsmål
 • Teknikeren filmer testen
 • Når testen er slut kom tilbage til klasselokalet
 • Gruppen udarbejder i PowerPoint
  • En præsentation af tænke-højt testen + hvad de lærte af tænke-højt testen
  • Alt i alt: Vurdering af siden og forslag til forbedringer. Forklar ud fra hjemmesiden og sæt gerne skærmfotos ind i din PowerPoint

Baggrund

Forberedelse

 • Læs lærebogen kapitel 2 Det grafiske puslespil https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/laerebog-til-del-1-introduktion/
 • Læs lærebogen kapitel 5 Brugervenlighed og test https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/laerebog-til-del-1-introduktion/

Fokus til din læsning

 • Hvad er en gestaltlov?
 • Nævn de 5 – 6 gestaltlove. Hvilke 3 er de vigtigste?
 • Hvad er koblingen mellem gestaltlove og brugervenlighed?
 • Nævn regler, som man med fordel kan følge for at gøre en app/hjemmeside brugervenlig?
 • Hvordan kan man teste, om en app/hjemmeside er brugervenlig?

Formål

 • Repetere brugervenlighed
 • Repetere brugertest
 • Forberedelse til SO1

Fælles gennemgang

Plan for timen

 • Oplæg: Hvad kan brugervenlighed være
 • Løs opgave 1
 • Oplæg: Vis en tænke-højt test
  • 1. Formuler 3 personlige spørgsmål
  • 2. Formuler 5 spørgsmål, der vedrører (vigtige) funktioner på hjemmesiden
 • DSB som eksempel
  • 3 personlige spørgsmål: Navn, hvad laver du, og hvor tit bruger du DSB
  • Eksempler på spørgsmål, der vedrører vigtige funktioner på siden
   • Du skal være i Helsingør Station på søndag kl. 12. Find en rejse, der passer til dit ankomsttidspunkt
   • Hvad går DSB Orange ud på?
   • Du pendler på strækningen Fredericia – Esbjerg. Er der planlagt forstyrrelser i trafikken den næste måned?