Eksamen i ØG på IBC Kolding

Her er en køreplan for, hvordan vi gør i forhold til eksamen.

  • Hen over efteråret inden eksamen vil du blive undervist i ØG i vidt forskellige fag. Matematik, international økonomi, afsætning mv.
  • Når eksamen nærmer sig, vil du få en slags prøveeksamen. I makkerskabsgrupperne får I udleveret en opgave, som ligner eksamensopgaven. I får noget tid til at løse opgaven, og så skal I fremlægge i grupper. Der vil oftest være 2 undervisere, der lytter til fremlæggelsen
  • Du vil få kommentarer til dig og din gruppes fremlæggelse og meningen er, at du får en fornemmelse af, hvad vi kræver til eksamen. Det er dog ikke en test
  • Selve eksamen er individuel og mundtlig. I får udleveret opgaven på forhånd, og så skal I lave en fremlæggelse af opgaven. Dvs. I skal ikke trække spørgsmål eller lignende, vi snakker ud fra jeres opgave og hvad I har lært i ØG
  • Eksamen varer cirka 20 minutter. Du skal forberede en gennemgang, der varer ca. 5 – 5 minutter. Så stiller vi spørgsmål i 9 – 10 minutter, så er du færdig og de sidste 5 minutter bruger vi til at evaluere din præstation og give dig feedback

Du kan læse IBC’s officielle dokument om eksamen her: