Eksamensprojekt

Selve opgaven

Meget enkelt: Titlen er “MANGLER”

Arbejdsform

  • I skal arbejde i grupper, som I selv vælger. 3 – 4 er den rette størrelse
  • I skal i grupper lave en “synopsis”. Se senere, hvad en synopsis er
  • Til eksamen skal I individuelt snakke ud fra en PowerPoint. Bagefter er der spørgsmål
  • I får ca. 10 moduler til opgaven. 1 modul = 2 x 45 min.
  • Dvs. det ligner eksamen i økonomisk grundforløb

Synopsis

En synopsis kan karakteriseres som en kort tekst, der ikke kan stå alene, men skal uddybes over for lærer og censor ved selve eksaminationen. Den skal være et oplæg til diskussion/dialog. Den hjælper dig desuden til at strukturere den mundtlige eksamen.

På den måde fungerer synopsen som et talepapir, der fastholder den røde tråd og det metodiske i fremlæggelsen.

Du begynder altid en synopsis-eksamen med at fremlægge din synopsis (max. 10 minutter). Derefter er der dialog, hvor eksaminator og censor spørger ind til det, du har fremlagt.

Synopsen må max. Fylde 3 sider og bilag må max fylde 10 sider.

Program

Videnskabsteori nede på jorden