Lærervejledning informatik C

Materialet er bygget op omkring en lærebog og øvelser til hver øvegang. Der er ingen PowerPoints, teorien gennemgås kort og vægten ligger på gruppearbejde.

Der er øvelser til 25 lektioner. 1 lektion er en dobbelttime, 2 x 45 min. I slutningen af hvert forløb er der større, selvstændige opgaver, som dels opsummerer forløbet, dels kan bære, at elverne bruger en lektion eller 2 på opgaven og fremlæggelse.

Der er cases, og under repetition findes en dokumentationsopgave samt en list over fagbegreber.

Sådan lever bogen op til fagets krav

Der er følgende moduler

 • Modul 1. Appudvikling
 • Modul 2. Digital dannelse
 • Modul 3. Webteknologier
MÅL I LÆREPLANENMODUL
Konstruktion af it-system som løsning til en problemstillingModul 1 og 3
It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkningModul 1, 2 og 3
It-sikkerhed, netværk og arkitekturModul 2
Repræsentation og manipulation af dataModul 2 og 3
ProgrammeringModul 1 og 3
InteraktionsdesignModul 1 og 3
InnovationModul 2

Bekendtgørelsen fra ministeriet

Du kan se hele bekendtgørelsen fra ministeriet her: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/hhx-laereplaner-2017

Kernestof

It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning

 • It-systemer og brugeres gensidige påvirkning og konsekvens i forhold til etik og adfærd
 • Modellering som middel til at forstå et problemområde
 • Brugsmønstre til afdækning af brugertypers krav til et it-system
 • Arbejdsformer i udviklingsarbejdet
 • Brugertest til kvalitetssikring af et it-system i forhold til brugertypers krav

IT-sikkerhed, netværk og ariketektur

 • Internettets teknologi og sikre kommunikationsformer
 • Klient-server arkitektur
 • Trelagsarkitektur

Repræsentation og manipulation af data

 • Abstraktion og strukturering, begrebs-og datamodeller
 • Data og datatypers repræsentation og manipulation
 • E/R-modelle
 • Relationelle databaser

Programmering

 • Funktioner
 • Variable, sekvenser, løkker og forgreninger
 • Tekstbaseret programmering

Interaktionsdesign

 • Design af en brugergrænseflade og den tilhørende interaktion
 • Prototyper til i samarbejde med brugerne at udvikle it-systemets interaktionsdesign
 • Principper for interaktionsdesign
 • Modellering af interaktion mellem it-systemet og omgivelserne