Lektion 9. Tæt på brugerne

Forberedelse

 • Læs kapitel 4. Tæt på brugerne igennem i lærebogen.

Formål

 • Arbejde med usability og user experience
 • Kende til teknikker, der kan gøre din produktion mere brugerorienteret
 • Prøve teknikkerne af i praksis

Fælles gennemgang

Fra sidst

Afrunding på billedbehandling:

 • Hvad er de vigtigste billedformater, og hvad bruger vi til hvad
 • Hvad er de vigtigste teknikker inden for billedbehandling

Lektien til denne gang

 • Læs kapitel 4. Tæt på brugerne i lærebogen
 • Hvad kan der være galt med udtrykket “brugervenlighed”
 • Hvad er usability og hvad er user experience
 • Nævn forskellige værktøjer, som du kan bruge, for at inddrage brugerne i udviklingsprocessen. Brug fagudtryk

Øvelser

9.1 Fælles diskussionsopgave: Historien om Bente Bogholder

Handelsvirksomhed “Mikkels Maskiner”, som handler med en maskiner, skal have et nyt ERP system. Det gamle ikke ikke mere op til de nyeste krav til hverken teknologi eller sikkerhed, og med det nye system kan man automatisere nogle arbejdsgange. (hvad er et ERP system)

Bente Bogholder har holdt styr på virksomhedens regnskaber i mange år til alles fulde tilfredshed, og hun har haft mange kontorelever under sine vinger. Hun siger ikke noget, da chefen på et personalemøde annoncerer kort, at det gamle system skal udskiftes. Men hun er rasende. Hun modarbejder konsekvent den konsulent, der skal indføre det nye system, og ved hver en lejlighed (når chefen er udenfor hørevidde) siger hun med stor irritation så alle kan høre det “Hvorfor skal vi spilde vores tid på det her, når det gamle system var meget bedre”.

Spørgsmål 1.

 • Hvor almindeligt tror du, at det her er, og hvorfor mon Bente gør, som hun gør? Har hun ret? Diskuter!

Chefen for det hele, Mikkel, har en dag møde med konsulenten (som hedder Karen Konsulent) Mikkel spørger, hvorfor det går så langsomt med projektet. Karen Konsulent sukker og siger, at hun har meget svært ved at samarbejde med Bente. Mikkel er meget overrasket, han kan godt lide Bente og ved, at hun passer sit arbejde, men han indkalder hende til møde sammen med konsulenten.

På mødet kommer alle Bentes frustrationer ud. Mikkel slår til sidst i bordet og siger til Bente: “Hvis vi ikke opgraderer nu, så får vi et kæmpe sikkerhedshul. Vi gør ikke det her for sjov, Bente, vil du have, at vores sikkerhed ikke er i orden?”. Det kommer bag på Bente. Han siger også: “Bente, hvis du ikke retter ind øjeblikkeligt, så pak dine ting og forsvind herfra”. Bentes underkæbe rammer gulvet, hun er dybt rystet og beder om hun må få fri resten af dagen. Næste dag genoptager hun sit arbejde og hun samarbejder, men hun går i gang med at lede efter et andet job.

Spørgsmål: 2

 • Hvor almindelig tror du, at typer som Bente Bogholder er
 • Har Mikkel ret i sin håndtering af situationen?
 • Kunne det her være undgået med en anden form for projektledelse?

Karen Konsulent fra det eksterne firma skal ugen efter til et møde med andre konsulenter, hvor de skal samle op på deres forskellige projekter med at indføre/opgradere ERP systemer forskellige steder. Da det er Karens tur, fortæller hun historien. Hendes chef sukker og siger: Tjae, Karen, det er jo ikke første gang, at vi har oplevet det her. Vi bliver nødt til at gribe det her anderledes an. De nedsætter en arbejdsgruppe, der skal komme med et forslag til næste møde.

 • Hvordan vil du foreslå dem, at de skal gribe det an (projektledelses-modeller, men vær lidt mere detaljeret end det. Ikke bare svare “vandfald” eller “agil/scrum”)
 • De vil til at bruge personas, og de vil oprette et antal personas
  • Hvad er personas
  • Lav 2 personas pr gruppe. Den ene skal hedde Birte Bogholder 🙂

9.2 System- og brugervenlighedstest

Du skal forklare følgende:

 • Hvad er en systemtest og hvad er en brugervenlighedstest

For begge spørgsmål gælder det, at du skal forklar både hvad de er, men også hvad formålet er, og hvad vi tester for. Hvad er f.eks. en systemtest på en hjemmeside kontra en systemtest af et spil.

For brugervenlighedstest skal du specifikt forklare, hvad forskellen på kvantitative og kvalitative test er, og hvilke fordele/ulemper disse test hver især har.

Forklar også, hvem man kan sætte til at foretage disse test. Kan alle gøre det? Hvis vi siger, at du har udviklet en app, er du så selv i stand til at teste for brugervenlighed?

9.3 Test i praksis

Vi leger nu, at din udgave af Excel er en spritny udgave, og at de almindelige brugere ikke kender den endnu.

 • Giv 3 eksempler på, hvad du vil teste for i en systemtest af Excel
 • Giv 3 eksempler på, hvad du vil teste for i en brugervenlighedstest af Excel

Giv tilsvarende eksempler på, hvad du vil teste for i en systemtest/brugervenlighedstet af f.eks. en webshop. Brug gerne Zalando eller min kammerats Packhouse, men du bestemmer selv

 • Kan man overhovedet snakke om en systemtest i forhold til hjemmesider. Diskuter for og imod
 • Lille men måske svær opgave. Det er meget brugt at lave såkaldte “heuristiske evalueringer”, men de kan ikke stå alene. Hvad er en heuristisk evaluering? Tip: Du skal google begrebet, bogen har ikke nævnt det.

9.4 Igangsætning

Hvilken type igangsætning vil du vælge i nedenstående situationer. Bemærk: Hvis du selv har erfaringer med at skifte system, så hører jeg gerne om det

 • Ledelsen på IBC har besluttet at udskifte Lectio med et andet lektiesystem
 • En virksomhed ønsker at skifte fra almindeligt Microsoft Office til Office 365
 • Zalando ønsker at implementere et nyt ERP system, der sammenkører webshoppen med resten af ERP systemet
 • Zalando skal i gang med en mindre opgradering af deres ERP system. Opgraderingen har kun betydning for indkøbsafdelingen
 • Vestas indfører, at alle i virksomheden gratis kan få Office 365 privat
 • Kan du huske virksomheden “Mikkels Maskiner”, hvor Birte Bogholder kom i klemme. Nu har de skiftet systemet, men hvordan skal de så igangsætte (implementere) det … og hvilken rolle skal Birte spille`?

9.5 Færdig før de andre?

Gå i gang med dokumentationsopgaven, app mod madspild, under lektion 10