Lektion 18. Det store CSS kørekort

Forberedelse

 • Repeter hele kapitel 9

Formål

 • Lave en gennemgående opgave, der berører mange af de emner, du har været igennem indtil nu

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvad er et semantisk tag
 • Hvad er responsivt design
 • Hvilket metatag skal vi altid sætte ind fra nu af og fremover
 • Nævn 3 metoder til at lave responsivt design. Nævn også, hvor vi bruger de 3 metoder.

Det samme som sidst

Semantiske tags
 • Responsivt design

Opgaver

18.1 Lav en hjemmeside

Du skal nu lave en hjemmeside. For en gangs skyld må I gerne arbejde 2 og 2 sammen, men I skal aflevere individuelt

 • Vælg et emne ud fra nedenstående
 • En hjemmeside for et mindre firma. F.eks. en psykolog med egen praksis, en advokat eller et firma, der tilbyder hjælp til bogføring
 • En hjemmeside for en organisation, der tilbyder frivillig ophold i Tanzania som f.eks. lærer eller som medarbejder i en børnehave
 • En hjemmeside for en tøjbutik

Del 1. Design

 • Lav et forslag til en hjemmeside i PowerPoint. Du skal lave 2 designs: Et til stor skærmbredde (+ 600px) og et til smartphones (under 600px)
 • I dit design skal der være et logo eller et header-billede (også kaldet en “identitet”, som du gør noget ud af. Jeg skal se, at du kan billedbehandle
 • Der skal være mindst 3 menupunkter
 • Teksten er ligegyldig, men designet skal være i orden
 • Du skal lave en menu-bar. Menu baren skal se anderledes ud på en lille skærm end på en stor
 • Der skal være et layout på en bred skærm, hvor der et sted er 3 kolonner
 • Når du har dit færdige design, så book et møde med din underviser. Underviseren skal godkende designet

Del 2. Kodning

 • Kod den færdige løsning
 • Gør løsningen klar til præsentation
  • I præsentationen skal du både vise din PowerPoint og din færdigtkodede løsning