Lektion 22. Interaktionsdesign

Forberedelse

 • Læs kapitel 15 om interaktionsdesign.

Formål

 • Repetere elementer fra kapitel 3 Det grafiske puslespil
 • Hicks og Fitts love, KISS og FTF (first things first)
 • Forstå, hvor vigtige brugerne er i forhold til interaktionsdesign
 • Vide, hvordan vi kan involvere brugerne

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvad er det nu, vi bruger databaser til
 • Hvad er forskellen på en flad og en relationel database
 • Hvad er primærnøgler og redundans
 • Hvad er CRUD
 • Hvilket kodesprog bruger vi til CRUD
 • Hvilken hjemmeside kan hjælpe dig med dette – og andre – kodesprog

Lektien til denne gang

 • Overordnet: Vigtigheden af at forstå brugerne kan ikke overvurderes
 • Repetere det grafiske puslespil (typografier, farvelære, gestaltlove) f.eks. på www.dsb.dk
 • Hvad ER interaktionsdesign
Melitta Excellent 4.0 kaffemaskine, sort | Lomax A/S
DSB forenkler priser og billetter over Storebælt | AVISEN
 • Hvad kan brugervenlighed være
 • Lære om Hicks og Fitts love, og hvad vi kan bruge dem til
 • Brugbarhed kontra brugervenlighed
 • Forskellige brugertest
 • Brugertest i de 2 udviklingsmodeller: Vandfaldsmodel og agil model
Vandfaldsmodellen
Agil udviklingsmodel

Øvelser

22.1 Repetition af det grafiske puslespil

 • Forklar de 5 gestaltlove teoretisk
 • Analyser Kolding Kommunes hjemmeside https://www.kolding.dk/ ud fra din viden om gestaltlove, farvelære og typografier samt Hicks og Fitts lov

Hvis du trænger til at genopfriske teorien, så kik i kapitel 3. Det grafiske puslespil

22.2 Teoretisk interaktionsdesign

Prøv at bruge dine egne ord og gerne en illustration, når du skal besvare spørgsmålene.

 • Hvad er interaktionsdesign, og hvor møder vi det henne
 • Hvorfor er det så enormt vigtigt at involvere brugerne
 • Hvad kan vi bruge Hicks og Fitts love til
 • Hvad kan vi bruge KISS og FTF til
 • Hvorfor er den agile udviklingsmodel bedre i forhold til at involvere brugerne
 • Giv eksempler på, hvordan vi kan involvere brugerne i udviklingsarbejdet

22.3 Brugertest

 • Hvad er forskellen på systemtest og brugertest
 • Nedenfor er der et par eksempler på tests. Du skal afgøre, hvilken type test der er tale om: Systemtest eller brugertest. Vi forestiller os, at vi tester på DSB’s hjemmeside https://www.dsb.dk/. Du skal IKKE selv udføre tests’ne. Du skal forestille dig, at nogle andre udfører testen og du skal så afgøre, hvilken type test der er tale om.
  • Test om et link virker
  • Test med at købe en billet fra Kolding til Esbjerg
  • Test på om søgefunktionen virker
  • Test om menuknappen folder sig ud, når man klikker på den
  • Test på om folk kan finde ud af, hvilket tog skal man tage for at være i Svendborg kl. 12 næste onsdag
  • Test på om folk kan finde ud af, hvornår og om der kører direkte tog til Hamborg fra Skanderborg

22.4 Sammenlign forskellige typer test

Udfyld skemaet her

Type testHvad går testen ud påFordeleUlemper
Kvantitativ testtyper
Kvalitativ testtyper
Eksperttest
Tænke-højt test
A-B splittest

22.5 Tænke-højt test

Du skal nu designe en tænke-højt test.

 • Diskuter, hvordan I kan teste forbrugervenlighed
 • Find en hjemmeside (f.eks. www.dsb.dk) og design nogle spørgsmål, som du vil spørge brugerne om.
  • Typisk går spørgsmålene ud på at bede brugerne om at udføre nogle bestemte men vigtige opgaver. Dvs. problemer, som hjemmesiden kan løse. På DSBs hjemmeside kunne det f.eks. være at købe en togbillet
 • Diskuter på forhånd, hvordan I tror, at brugeren vil reagere

Vi vil så udføre testen på klassen, f.eks. ved at jeres lærer går udenfor og du og din gruppe forklarer jeres klassekammerater, hvordan jeres test er. Bagefter kommer læreren ind og udfører testen. Til sidst diskuterer vi resultaterne sammen.

22.6 Mikkels Maskiner og Bente Bogholder

En handelsvirksomhed “Mikkels Maskiner”, som handler med en maskiner til at trykke logoer på alt muligt, skal have et nyt ERP system, da det gamle ikke lever op til de nyeste krav til hverken teknologi eller sikkerhed.

Bente Bogholder har holdt styr på virksomhedens regnskaber i mange år til alles fulde tilfredshed, og hun har haft mange kontorelever under sine vinger. Hun siger ikke noget, da chefen på et personalemøde annoncerer, at det gamle system skal udskiftes. Men hun er rasende.

Mikkels Maskiner har hyret et firma udefra “ERP specialisten”. Hun modarbejder konsekvent konsulenterne, der skal indføre det nye system, og ved hver en lejlighed (når chefen er udenfor hørevidde) siger hun med stor irritation så alle kan høre det:

“Hvorfor skal vi spilde vores tid på det her, når det gamle system var meget bedre”

Efter nogle måneder kommer det chefen for øre, at Bente modarbejder konsulenterne. Han kalder hende ind på kontoret og siger til hende, at enten så retter hun ind øjeblikkeligt, eller også så kan hun pakke sit tøj og forsvinde.

Bente retter ind. Men alt hendes arbejdsglæde er forsvundet. Hun laver nu kun det, hun absolut skal, og hun søger væk. Bogholderiet halter, hvad det aldrig har gjort før. Efter et halvt år har hun fundet et nyt job. Hun sygemelder sig med stress dagen efter, at hun siger op og forlader Mikkels Maskiner uden at sige farvel.

 • Hvad er et ERP system
 • Hvor almindeligt tror du, at det er, at medarbejderne har modstand mod nye systemer
 • Hvorfor mon Bente gør, som hun gør?
 • Har Bente eller ledelsen ret. Kom med din egen mening!
 • Hvad kunne man have gjort for at undgå den situation her

22.7 Brugbarhed

Skriv en række kriterier op for, hvad god brugbarhed er. Brug bogen og eventuelt disse artikler her:

Læs hver for sig siderne fra Ralf Molich

Ud fra din liste pluk 2 af siderne her. Du skal vurdere, om de er brugervenlige eller ej. Argumenter for og imod:

 • Facebook
 • Webshoppen www.packhouse.dk (jeg kender ham, der har webshoppen, så han er meget interesseret i, hvad du mener)
 • Den hjemmeside, som du bruger mest ud over Facebook. Det må godt være Lectio, men du bestemmer selv
 • Siden her: http://www.oveschneider.dk/
 • Find en ny side, som du ikke synes er brugervenlig. Begrund hvorfor

22.8 Ekstra opgave. Andre måder at teste på

Design en kvantitativ test til at teste, om hjemmesiden fra opgave 21-6 er brugervenlig.