Lektion 23. Leg løs med frontend

Forberedelse

 • Læs kapitel 12 Frameworks/librariesom og kapitel 13 Videre med frontend kodning

Formål

 • Se på frontendkode fremadrettet. Hvilke muligheder åbner der sig

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Følg op på afsnit 11.8 Valutaomregner

Lektien til denne gang

 • Ingen tavlegennemgang

Øvelser

23.1 Lav præsentationer

Del jer op i grupper. Hver gruppe skal forberede en præsentation af nedenstående emner. For hvert emne:

 • Gennemgå teorien kort
 • Vis en – få eksempler
 • Hav et kodet eksempel med, som I selv har fabrikeret ud fra de vejledninger, som I kan finde

Emnerne er

 • Frameworks/libraries + 12.1 Fontawesome + Google (sværhedsgrad 1)
 • 12.2 W3schools eget library (sværhedsgrad 2)
 • 12.3 Animationsbiblioteker (sværhedsgrad 2)

23.2 Prøv tingene af

Find 1 – 2 eksempler pr gruppemedlem, som I vil prøve af i grupper.

 • Kik kort igennem, hvad I synes er spændende ud fra oplægget, ellers find nogle eksempler selv
 • Aftal forholdsvis hurtigt med din underviser, hvad du prøver af, så jeres arbejdsbyrde bliver nogenlunde éns. Hvis du vælger et svært eksempel, så kan det være, at du måske kun skal lave en del af det.