Lektion 24. Start på backend

Forberedelse

Formål

 • Gennemgå teori omkring backend

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Opfølgning på opgave om frontend

Lektien til denne gang

 • Hvad er backend
 • Hvad er forskellen mellem backend og frontend
 • Hvad er PHP
 • Sjov øvelse: Hvordan ved jeg, at TV2s hjemmeside er kodet i PHP
 • Hvad er et CMS system, og hvad hedder verdens mest udbredte CMS system

Øvelser

Inden du går i gang: De første 3 øvelser er meget diskussionsopgaver.

Fra opgave 24.4 og frem handler det om at træne PHP. Det betyder i praksis:

 • Du skal lave øvelserne individuelt. Snak gerne sammen med andre, men du skal arbejde individuelt
 • Du skal arbejde i Visual Studio Code, fremover kaldet VS Code. Du må gerne kopiere kode fra W3schools, men vi kan lige så godt gøre det rigtigt fra starten. I den første lektion her er der sat tid af til, at du lige skal på plads i VS Code
 • Gem hver af dine opgave i en selvstændig PHP fil, f.eks. opgave_24-4.php
 • MEGET VIGTIGT: DU MÅ GERNE LEGE OG VÆRE NYSGERRIG. Du lærer meget, når du udfordrer koden og går ud over opgaverne. Nå igennem opgaverne, men når du er færdig, så prøv selv nogle ting af

24.1 Basis backend teori

 • Hvad er backend
 • Hvad er forskellen på frontend og backend kode
 • Kan alle sprog være backend kode
 • Hvad er de mest dominerende backend sprog
 • Hvorfor skal vi ikke lære C# men PHP i stedet for, når nu C# er mere udbredt

24.2 Mere teori

Jeg skifter mellem betegnelsen backend kode og server-side kode. Argumenter for, hvorfor serverside code måske er den bedste betegnelse af de 2.

24.3 Hvad kan backend kode

Find i teorien eksempler på, hvad backend kode kan. Gå ud fra de kodebegreber, du kender: Variabel, sekvens, forgrening-betingelse osv.

Så det svære spørgsmål.

 • Hvad kan backend-kode IKKE.
 • Hvilke kodesprog kender du, som IKKE kan lave variable, forgrening-betingelser, loops eller funktioner?

24.4 Din første PHP kode

Kopier koden her og sæt det ind i en PHP fil. Lav gerne en særskilt projektmappe til øvelserne for denne lektion.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Start på PHP</h1>
<?php
echo "My first PHP script!";
?>
</body>
</html> 
 • Hvad gør scriptet
 • Prøv at fjerne linjerne <?php og ?>. Hvad sker der med din kode, virker den. Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Ændr i scriptet, så den i stedet for “My first PHP script” skriver “Hej Verden”
 • Prøv at ændre “Hej Verden” til “<h1>Hej Verden</h1>. Forstår browseren, at du har pakket teksten ind i et HTML tag.
  • Kan du indsætte HTML tags med PHP?
 • Tilføj en ny echo linje. Der skal stå “<p>PHP er mit første server-side sprog</p>”
 • Tilføj selv en PHP linje med:
  • Et link til https://bliv-klogere.ibc.dk. I linket skal der stå: “Link til Bliv-klogere”
  • Indsæt et billede
 • Lav til sidst en kommentar øverst i din PHP kode: Der skal stå “Wow, PHP er fantastisk”

24.5 Variable

Kopier koden her og sæt det ind i en PHP fil.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>PHP hygge</h1>
<?php
$txt = "Hello world!";
$x = 5;
$y = 10.5;

echo $txt;
echo "<br>";
echo $x;
echo "<br>";
echo $y;
?>

</body>
</html>
 • Undersøg koden og forklar, hvordan det virker
 • Prøv at erstatte alle echo-linjerne med linjen herunder. Virker det lige så godt?
echo $txt . "<br>" . $x . "<br>" . $y;

24.6 Matematik i informatik

Kopier koden her og sæt det ind i en PHP fil.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Matematik i informatik</h1>
<?php
$tal1 = 2;
$tal2 = 3;

// nu skal vi regne
$plus = $tal1 + $tal2;
$minus = $tal1 - $tal2;

echo "Plus: " . $tal1 . " plus " . "$tal2" . " er lig med " . $plus . "<br>";
echo "Minus: " . $tal1 . " minus " . "$tal2" . " er lig med: " . $minus . "<br>";

?>

</body>
</html>
 • Forklar, hvordan koden virker
 • Hvad gør alle de punktummer i echo-sætningerne
 • Byt om på tallene $tal1 og $tal2 i koden og se, at den regner rigtigt
 • Tilføj selv ekstra linjer, hvor du ganger og dividerer
 • Tilføj brødtekst under overskriften (dvs. <p> tagget): “Nejjjj, vi kan regne i PHP”. Gør det på den nemmest mulige måde
 • Gør siden pæn med lidt formattering
 • Tilføj ekstra regnestykker, hvor du f.eks.
  • Lægger 3 eller flere tal sammen
  • Laver både plusser og minusser i samme sætning
 • Vis, at du kan udregne stykket her: 2 x 3 + 4. Det skal give 14. Tip: Hvis den ikke regner rigtigt, så brug paranteser sådan her: 2 x (3 + 4).
 • Ekstra opgave: Gå ind på W3schools og find ud af, hvordan du udregner f.eks. x2 eller kvadratroden af 4. TIP. Prøv at kikke her: https://www.w3schools.com/php/func_math_sqrt.asp