Lektion 38. Kundedatabae

Forberedelse

 • Læs kapitel 24 igennem. Du skal ikke gå i detaljer, men du skal have en idé om indholdet

Formål

 • Afslutte kodedelen, hvor du skal forbinde en database med frontend

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Forklar vejen fra en idé om en database helt til, at du har designet din database. Herunder forklar begrebet “normalisering”
 • Fælles spørgsmål: Hvad er MySQL, hvilket databaseprogram bruger vi, og hvor populært er det

Lektien til denne gang

 • Du har alt teorien, nu mangler vi kun det praktiske arbejde 🙂

Øvelser

38.1 Repetition af PHP

Start med lidt repetition af PHP, dvs. opgave 24.6.

Kopier koden her og sæt det ind i en PHP fil.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Matematik i informatik</h1>
<?php
$tal1 = 2;
$tal2 = 3;

// nu skal vi regne
$plus = $tal1 + $tal2;
$minus = $tal1 - $tal2;

echo "Plus: " . $tal1 . " plus " . "$tal2" . " er lig med " . $plus . "<br>";
echo "Minus: " . $tal1 . " minus " . "$tal2" . " er lig med: " . $minus . "<br>";

?>

</body>
</html>
 • Forklar, hvordan koden virker
 • Hvad gør alle de punktummer i echo-sætningerne
 • Byt om på tallene $tal1 og $tal2 i koden og se, at den regner rigtigt
 • Tilføj selv ekstra linjer, hvor du ganger og dividerer
 • Tilføj brødtekst under overskriften (dvs. <p> tagget): “Nejjjj, vi kan regne i PHP”. Gør det på den nemmest mulige måde
 • Gør siden pæn med lidt formatering

38.2 Formular i PHP

Lav en formular i PHP. Øvelsen går ud på, at du skal kunne skabe en formular og sende indholdet.

I formularen skal brugeren skal kunne indtaste fornavn, efternavn, adresse, postnummer, by og telefonnummer. Lav en knap som skal hedde “Send”. Når du klikker på Send, skal alt det indtastede vises på skærmen. Der skal stå “Du har indtastet ……” osv.

38.3 Afleverings- og kongeopgave. En kundedatabase

Du skal følge kapitel 24 og lave en kundedatabase. Du får hjælp af din underviser til at få etableret databasen og forbindelsen til databasen. Opgaven opsummerer på mange måder alt, hvad du har lært om kodning, og mere til. Når det virker, har du lært alt basis om kodning.

Du skal gøre følgende, og arbejd endelig sammen 2 og 2, for det er en svær opgave. Du får hjælp til en del af koden, men du skal kunne forklare, hvad koden gør. Opgaven er:

 • Lav en kundedatabase i PhpMyAdmin inklusiv at importere data fra en .csv fil
 • Lav en hjemmeside i VS-Code, som du kan kalde for Kundedatabase
  • Lav en forside, hvor du byder velkommen
  • Lav en side, hvor du viser indholdet af databasen
  • Lav en side, hvor du kan indtaste nye kunder
  • Lav en side, hvor du kan redigere eksisterende kunder
 • Der skal selvfølgelig være en menu oppe i toppen af siden (vandret menubar), men siden behøves ikke at være responsiv
 • Du skal style siden, så det ser nogenlunde pænt ud mht. farver og gestaltlove

Produktet:

 • Lav en database plus en hjemmeside, der kan kommunikere med databasen (hente, oprette og opdatere)
 • Lav en rapport, hvor du sætter skærmdumps ind og forklarer koden