Liste over fagudtryk

Kapitel Fagudtryk Kort forklaring 
BNP Bruttonationalproduktet (BNP) er et mål for værdien af et lands samlede produktion af varer og tjenester minus værdien af de anvendte råstoffer i en periode, typisk et år eller et kvartal. 
2.25 sektor modellen
2.3Markedsøkonomi, blandingsøkonomi og planøkonomi