Modul 16. Rutediagrammer og kommentarer

Øvelser

16.1 Indsæt kommentarer

 • Indsæt kommentarer i din kode i både din app for både regnemaskinen og valutaomregneren så du ikke er i tvivl om, hvad den gør.
 • Bemærk: Det er en god idé at sætte kommentaren lige ovenover den kode, du vil kommentere, frem for under koden.

16.2 Fra valutaomregner til bank-app

 • Din valutaomregner skal indgå som en del af en bank-app. Du bestemmer selv hvilken målgruppe, banken skal henvende sig til. Find også på et navn til din bank. Et eksempel: “Økobanken” kunne være rettet mod grøn gruppe i Minerva modellen, “Millionærbanken” mod blå og “Spar-op banken” måske mod rosa gruppe. Du bestemmer helt selv målgruppen. Men designet skal matche målgruppen.
 • Lav en forside til valutaomregneren, som matcher din målgruppe, og lav et passende design. Der skal være forskel på designet, alt efter hvem din målgruppe er: Eksempler: “Millionærbanken” kunne være rettet mod blå gruppe i Minerva, “Økobanken” mod grøn gruppe. Det er endda tilladt med en bank, der appelerer specifikt til unge mænd eller kvinder. Bare designet matcher brugerne
 • Du skal kunne navigere fra forsiden til din valutaomregner og til valutaomregneren. Det skal du kunne med en knap. Kald knappen “Euro”.
 • Du skal nu forbedre din valutaomregner. Tilføj en ekstra knap, så du kan regne den anden vej. Dvs. at du skal kunne regne både fra euro til kroner og fra kroner til euro. Sørg for, at dit design matcher forsiden
 • Tegn rutediagrammet for din løsning

16.3 Søren Skiferie eller Mette Mallorca

I opgaven her skal du prøve at bruge variable på en lidt mere indviklet måde. Opgaven handler om Søren Skiferie. Hvis du hellere vil lave en opgave om solferier, så må du gerne lave en tilsvarende opgave for Mette Mallorca, som i stedet for skiferier tager på solferier.

Søren skal (igen) på skiferie til Østrig

Han vil gerne bruge valutaomregneren, men han ved, at der nogle steder kræves et gebyr på f.eks. kr. 50. Valutaomregneren skal kunne tage højde for dette.

 • Lav en særskilt valutaomregner. Den skal kunne omregne kroner til euro. Det er tilladt at genbruge dit arbejde fra tidligere.
 • Der skal være et nyt felt, “Gebyr”. Her skal Søren kunne indtaste gebyret. F.eks. kr. 30.
 • Når han så beregner, hvad han får udbetalt for eksempelvis kr. 1.000 skal beregneren kunne trække gebyret fra inden udregningen. Eksempel
  • Søren indtaster kr. 1.000 i beløb
  • Beregningen bliver (1.000 – gebyr) / valutakursen. Husk parenteser, ellers regner du galt
  • Hvis gebyret = 50 og valutakursen er 7,44, så bliver beregningen
   • (1.000 – 50) / 7,44 = 127,69 euro
  • Tip: Prøv at lave beregningen i Excel først. Både så du forstår beregningen, og så du ved, at du regner rigtigt
 • Indsæt kommentarer, hvor du forklarer, hvordan koden virker

16.4 Mere Søren Skiferie

 • Søren har en fornuftig økonomi og sparer op, men han ved med sig selv, at han tit bruger alt for mange penge på skiferien. Han køber gerne dyrt skiudstyr, og after-skiing kræver bestemt også sit. Lige som Mette godt kan gå shop-amok og bruge penge på de mange hyggelige barer på Mallorca.
 • Tilføj en funktion til din omregnerknap. Hvis slutbeløbet er over 1.000 euro, så skal der komme en advarsel på skærmen “PAS PÅ PENGENE SØREN”. Tip: Brug en forgrening/betingelse
 • Tegn rutediagrammet for hele Søren Skiferie-løsningen
 • Gør udseende på appen lækkert, så det ligner en skiferie

16.5 Udfordring: Gebyr men i procent

Hvis opgave 16.3 var for nem for dig, så er her 2 udfordringer.

Udfordring 1. Modificer valutaomregneren, så man også kan indtaste et gebyr på f.eks. 2%. Dvs. at du skal have et ekstra felt, “Procentgebyr” eller hvad du vil kalde det.

 • Søren indtaster kr. 1.000
 • Søren indtaster 2 i feltet “Gebyr”, fordi gebyret er 5%.
 • Beregningen bliver 1.000 * (100 – gebyr/100) / valutakursen
 • Hvis gebyret = 5% og valutakursen er 7,44, så bliver beregningen
  1.000 * (100 – 2/10)* 7,44 = 127,68 euro
 • Lav igen beregningen i Excel først, så du har styr på den

Når du har fået det til at virke: Sørg for, at omregneren kan tage højde for både gebyr og procent.

Indsæt kommentarer, hvor du forklarer, hvordan koden virker.

Ekstra udfordring

Visakortet oplyser på sin hjemmeside, at ved hævning af kontanter i udlandet opkræves et gebyr på 2% eller minimum kr. 30.

 • Lav en knap til Sørens omregner, som du kalder for “Visa”. Knappen skal kunne udregne, hvad du får udbetalt i euro, hvis du hæver f.eks. kr. 1.000 eller kr. 2.000 med et visakort
 • Tip: Søren får udbetalt kr. 130,38 euro hvis hun hæver for kr. 1.000. Her trækkes et gebyr på kr. 30. Tilsvarende får Mette udbetalt 263,44 euro hvis hun hæver kr. 2.000 (her trækkes et gebyr på 2%).
 • Få koden til at virke
 • Prøv at lave knappen til et lille visa-kort i stedet for. Den skal stadig virke som en knap
 • Indsæt kommentarer, hvor du forklarer, hvordan koden virker

Rediger


Baggrund: Forberedelse

Spørgsmål til din læsning

 • Hvad er et rutediagram, og hvad kan vi bruge det til
 • Hvilke elementer findes i et rutediagram
 • Hvad er en kommentar. Hvad kan vi bruge den til, og hvordan laver vi den?
 • Hvad er en sekvens?

Formål

 • Introducere rutediagrammer
 • Introducere kommentarer

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Forklar 3-lags arkitekturen
 • Hvad er en variabel, og hvad kan vi bruge den til

Lektien til denne gang