Lektion 8. Kodebegreber

Forberedelse

 • Læs resten af kapitel 6 om kodebegreber og se de tilhørende videoer, dvs.
  • Afsnit 6.2 om sekvenser
  • Afsnit 6.4 om loops og arrays
  • Afsnit 6.5 om funktioner
  • Afsnit 6.6 om events og funktioner

Formål

 • Få mere rutine i at arbejde med AppLab
 • Kunne genkende forskellige kodemønstre

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvad er fronend, backend og database for noget
 • Forklar figuren her

Lektien til denne gang

Øvelser

8.1 Arrays og loops

Det eneste, du ikke har prøvet endnu, er at se på arrays og loops. Lav en kopi af appen Arrays og loops: Klik først på linket nedenfor, så på “Vis kode” og til sidst på “Bland igen”/”Remix”. Så har du en kopi. https://studio.code.org/projects/applab/jgzg-pvNC9B0q-CWdUiL9qKshtSgwkRa9if1sYg0BLE.

 • Prøv app’en af:
  • Klik først på knappen “Vis array/liste”
  • Skriv så et navn, f.eks. “Julius” i det nederste felt
  • Klik så på knappen “Indsæt element” og så knappen “Vis array/liste”
 • Prøv at forstå koden:
  • Hvordan er variablen i linje1 forskellig fra andre variable
  • Er variablene i linje 1 og 2 variable eller arrays
  • Hvad tror du, at den blå kode, der starter med “For” laver. Tip: Den gentager det antal gange, som arrayet er langt. “Langt” er “length” på engelsk, og koden forstår kun engelsk
 • Prøv at lave listen om, så der i stedet for “Arne” står “Anders” og i stedet for “Bodil” står “Bolette”
 • Prøv at tilføje “Åge” til den liste, der vises fra start. Dvs. du skal modificere linje 1 arrayet “Klasseliste” inde i selve koden

Hvis du vil prøve at kode arrays og loops selv, så kan du se videoen her:

8.2 Teori

 • Udfyld skemaet her og prøv at forklare det med dine egne ord, ikke de ord, jeg har brugt i videoerne. Jeg har hjulpet dig lidt. Gør noget ud af det, du får brug for det til din eksamen :-).
 • Forklar, hvad de enkelte elementer kunne bruges til. Du må i første omgang springe arrays og loops over

UDTRYKFORKLARING
Variabel 
Sekvens   
Forgrening og betingelse 
Arrays og loops 
Events og funktioner 
KommentarerKommentarer der kan fortælle hvad du gør i kodningen

8.3 Undersøg en app

Undersøg appen her: https://studio.code.org/projects/applab/3-YSD0MHzP5RYoZagWx9iahyiYnMg5Nm7jSJq7CGuMA.

 • Hvad kan den
 • Forklar, hvordan koden fungerer ved at prøve app’en af. Indtast højde (i meter, husk punktum. F.eks. 1.78 og ikke 178 i højde)
 • Hvordan bærer appen sig ad med at give dig forskellige beskeder alt efter BMI resultatet
 • Hvilke slags kodeudtryk kan du finde? Variable, sekvens, forgrening-betingelse osv

8.4 Gå på kodejagt

Gå jeres apps igennem i grupper. Tag skærmfotos med eksempler på kode, og sæt det ind i skemaet her:

UDTRYKSKÆRMFOTOS
Variabel 
Sekvens   
Forgrening og betingelse 
Arrays og loops 
Events og funktioner 
KommentarerKommentarer der kan fortælle hvad du gør i kodningen

8.5 Pizza app

Download en kopi af 3L Pizza App V2 fra linket her

https://studio.code.org/projects/applab/u9MSGrA9KCHp20g7x2d865RZDP5YPKteM_Yk92VPHKc, og tag en kopi. Hvis du har glemt, hvordan man kopierer en app, så se opgave 28-1.

Kør Pizza App’en og se, hvad den kan. Prøv f.eks. at bestille en Pizza og se, hvad der sker.

Når du har navigeret rundt i Pizza Appen, så skal du svare på følgende spørgsmål. For hvert spørgsmål skal du

 • tage et skærmdump af den relevante kode
 • forklare hvad der sker i koden, gerne ved hjælp af kommentarer inde i koden. Du skal bruge fagudtryk for kodning i din forklaring (f.eks. variabel, loop osv.)

Her er spørgsmålene

 • Hvordan navigerer man fra side til side i appen
 • Hvordan bærer appen sig ad med at vise en Pizzas navn og pris
 • Hvordan bladrer man i appen (se skærmdump herunder, det er pilene til venstre og højre)
VEElg en pizza

Bestil et par tilfældige pizzaer

 • Hvordan virker knappen “Bestil pizza”
 • Hvordan tæller appen antal og pris sammen
 • Hvordan virker knappen “Vis bestilling”

Når du klikker på knappen “Vis bestilling”, kommer du over på en anden side

Bestilling 
Nulstil
 • Hvordan bærer appen sig ad med at vise listen over din bestilling og prisen
 • Hvordan virker knappen “Tøm kurven”
 • Hvordan virker knappen “Tilbage”

Opgave 8.6 Flere kodeeksempler

Find nogle eksempler på forskellige typer koder i Pizza App’en og forklar ud fra opgave 30-2. Sæt dem ind i skemaet her:

UDTRYKSÆT EN ELLER FLERE SKÆRMFOTOS IND AF KODEN OG FORKLAR
Variabel 
Sekvens 
Forgrening og betingelse 
Arrays og loops (Bemærk: Der bruges arrays i pizza app’en)
Funktioner 
Events og funktioner 
Kommentarer