Vejledning 4. Mini-kursus i loops og arrays

Mini-kursus i arrays og loops

Udfør videoen, som består af 3 øvelser, og besvar spørgsmålene. Bliv ikke forskrækket over, at videoen er lang. Øvelserne er nemme :-).

22.4.1 Loops, en 2-tabel

Øvelsen svarer til de første 11 minutter og 19 sekunder i videoen(indtil minuttal.

 • Hvad kan vi bruge kommandoen console.log til?
 • Hvad hedder den kommando, som vi bruger til vores løkke (lige som forgrening-betingelse er en “if-else” kommando)
 • Hvordan fungerer det med “runder”?
 • Hvorfor er vi nødt til at bruge en variabel alene til udskriften i stedet for at udskrive direkte?
 • Hvorfor skal vi ikke skrive “var” foran en variablel eller et array hver gang vi bruger den?
 • Hvordan laver man mellemrum mellem de tal, der udskrives. Forklar ud fra koden!
 • Sæt kommentarer ind i dit slutresultat, hvor du forklarer, hvordan koden fungerer
 • Vis, eventuelt på en skærm (screen) hvordan du på samme måde kan lave en 5-tabel, som løber helt op til 20 gange. Dvs. ikke kun 10 som normalt i en tabel

2. Loops og arrays (fra minuttal 11.19 i videoen)

Tag en kopi (bland/remix) af din opgave 22.3.1 fra før og brug den her i opgaven. Udfør videoen på dit remix og besvar spørgsmålene.

 • Hvad er forskellen på arrays og variable?
 • Hvorfor er det en god ide med en for-løkke i forhold til et array frem for “bare” at skrive arrayet ud?
 • Hvordan bruger vi “runder” i vores loop i forhold til vores array?
 • Hvordan håndterer vi, at vi ikke altid kender længden på vores array, når vi looper igennem arrayet?

3. Forklar, hvordan koden fungerer

 • Lav en kopi (remix) i App Lab af kundedatabase-appen her LL Kundedatabse 1 start. https://studio.code.org/projects/applab/iXgRU8gJyDGVscQhe8Xp8P0l_N7QuyVCQjxWC–JbHA. Det er næsten den samme app, som vi brugte i opgave 18.3 tidligere.
 • Forklar, hvordan appens kode virker. Brug kodebegreberne, når du forklarer koden. Hav især fokus på arrays og loopet. Skriv dine egene kommentarer ind i koden ved siden af mine kommentarer
 • Hvordan husker programmet listen over navne? Hvis du f.eks. slukker appen og åbner den igen, er navnene på listen der så stadigvæk
 • Indsæt et nyt navn vha. knappen nederst og se, at det virker
 • Hvis du lukker appen og åbner den igen, findes navnet så stadigvæk på listen?
 • Hvad er det i koden, der fungerer som database. Dvs. hvor opvares de data, som allerede findes, når koden åbnes