Modul 01. Introduktion

Formål

 • Regler og intro
 • Introduktion til faget
  • Kvantitative kilder: Statistik og tal
  • Kvalitative kilder: Meninger og holdninger

Dagsorden

 • Kort intro inklusive regler
 • Fælles gennemgang
 • Øvelser

Regler

Først det kedelige

 • Ingen skærme under tavlegennemgange

Så det vigtige

 • Undervisning er et samarbejde. I skal lære fra mig og fra hinanden, men jeg skal også lære fra jer. F.eks. hvad for en undervisning, der passer bedst til jer
 • Hvis du er det mindste i tvivl, så SPØRG SPØRG SPØRG SPØRG og bliv ved med at spørge
  • Gode elever spørger og spørger meget
  • Jeg oplever ikke spørgsmål som irriterende. Snarere som en hjælp til, at jeg kan give mere præcise beskeder
 • Der er IKKE NOGET hos mig, der hedder “dumme spørgsmål”. Kun dumme svar!
 • “Fail often, fail early”
 • Diskuter faget med hinanden. Det er den måde, I lærer på

Den gode elev

 • Spørger hellere 3 gange for meget end 1 for lidt
 • Er meget nysgerrig
 • Hjælper andre, for det bliver man nemlig selv dygtigere af
 • Bruger gerne faget ud over faget, f.eks. “Hvorfor vil regeringen dog udflytte uddannelserne” osv.
 • Jeg lægger mærke til, hvis du laver ekstraopgaverne
 • Vil du gerne have 12? Modsig mig (og hav ret) og find fejl i mit materiale, så er du godt på vej

Fælles gennemgang

 • Hvad forventer I af faget
 • Hvad kan vi bruge international økonomi til
 • Eksamen i slutningen af 2. g. Mundtlig prøve ud fra et eksamensprojekt
 • I kommer til at bestille noget, beklager. IØ er et af de tunge fag. Regn med, at I skal læse cirka 10 sider til hver gang
 • Brug gerne mine mange videoer

Nogle fagbegreber

 • Økonomi = https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98konomi + “knappe ressourcer”
 • International økonomi = “political economy” på engelsk. Faget hedder i virkeligheden nationaløkonomi
 • Hvorfor IØ = “mitsprechen”
 • Kvantitative og kvalitative kilder: Hunde-Hanne og Katte-Kim kikker på folk, der går forbi med deres kæledyr og diskuterer
 • BNP og konjunkturer
 • Det økonomiske kredsløb

1.1 Øko-hvad-for-noget

 • Slå linket her op på Wikipedia. Forklar med dine egne ord, hvad “økonomi” betyder

1.2 BNP

BNP er værdien af vores samlede produktion. Hvis vi dividerer BNP med antal indbyggere, så kan man se, hvor rigt eller fattigt et land er.

Prøv at google hvilke lande, der er de 10 rigeste, og hvilke der er de 10 fattigste. Bliver det målt på BNP.

Start med at gå ind på https://financer.com/dk/blog/verdens-rigeste-lande-2017/. Hvad skriver de om BNP og passer det med, hvad jeg har skrevet øverst i opgaven her.

1.3 Kvantitative eller kvalitative kilder

Er det her en kvantitativ eller kvalitativ kilde

 • Danmarks Statistik offentliggør tal for Danmarks udlandsgæld
 • Et opslag på Facebook fra socialdemokratiet bliver delt på Facebook. Opslaget roser regeringen og siger, at “den er fantastisk”
  • En supplerer med en bemærkning om “De viser fantastiske økonomiske resultater”
  • En borgerlig vælger er ikke enig: Han skriver: “De er så ringe som de overhovedet kan være”
  • En anden borgerlig vælger siger: “Danmark har en af verdens højeste skatteprocenter, og det vil regeringen ikke ændre”

Flere Facebook-agtige indlæg for og imod, nogle af dem mere uhøflige end andre

 • “De sidste par måneder er arbejdsløsheden faldet”
 • “Mette Frederiksen er grim og dum”
 • “De borgerlige politikere er alle sammen selvfede”
 • “Alle røde politikere tænker kun på at bruge andres penge”
 • “Vores miljø får det værre og værre, for antallet af dyrearter i Danmark falder”
 • “Danmark har klaret sig bedre end Sverige under corona-krisen”
 • “Norge og Finland har klaret sig bedre end Danmark under corona-krisen”

1.4 Gode forslag eller ???

Her er en model, som hedder det økonomiske kredsløb. Hvis vi sætter mere fart i kredsløbet, så vokser BNP. Omvendt kan vi bremse farten i kredsløbet og derved skabe mindre vækst. Faren ved for meget vækst er, at man kan skabe inflation.

 • Hvis de bliver gennemført, hvad tror du så, at der sker med BNP i Danmark. Tip: Kommer der mere eller mindre fart i modellen ovenfor, eller sker der ikke noget? Mere fart = højere vækst i BNP, omvendt mindre fart = lavere vækst i BNP.
 • Til sidst diskuter, om du mener, at forslaget er en god idé for samfundet eller ej. Find argumenter både for og imod, og dine argumenter behøves ikke kun at være økonomiske

Her er emnerne

 • Vi skal afskaffe topskatten i Danmark
 • Vi skal udflytte studiepladser fra de store byer: https://nyheder.tv2.dk/politik/2021-06-25-aftale-om-udflytning-af-uddannelser-pa-plads
 • EU skal afskaffe landbrugsstøtten. Landbrugsstøtten er på ca. 300 mia kr pr år, heraf bliver ca. 7 mia. kr udbetalt til landmænd i Danmark
 • Socialhjælp og arbejdsløshedsunderstøttelse i Danmark skæres ned til det halve
 • Undervisere på gymnasierne det dobbelte i løn + dobbelt SU til eleverne
 • Vi afskaffer al gratis uddannelse i Danmark ud over folkeskoleniveau efter engelsk og amerikansk forbillede
 • Hæv priserne på benzin og diesel til det 3-dobbelte, så folk kører mere i el-biler
 • Det skal koste penge at gå til læge i Danmark
 • Vi skal bygge en bro over Kattegat fra Sjælland til Jylland med motorvej og jernbaneforbindelse
 • Alle unge skal have det dobbelte i SU
 • Emne efter eget valg, men du skal kunne argumentere for og imod med økonomiske og politiske/egne argumenter

1.5 Hvis vi når det: Quizlet

https://quizlet.com/_a3xwme?x=1qqt&i=286iey