Modul 03. Det økonomiske kredsløb

Forberedelse

 • Læs side 49 – 53, dvs hele afsnit 2.2 Hvordan hænger et samfunds økonomi egentlig sammen
 • Skim kort afsnit 2.3 om forskellige økonomiske systemer. Du skal ikke gå i detaljer. Hvis du nogenlunde har forstået, hvad forskellen på markedsøkonomi, planøkonomi og blandingsøkonomi er, så er alt godt :-).

Formål

 • Hvad er en model
 • Hvad kan vi bruge modeller til
 • Samfundets økonomiske sammenhæng ud fra 5-sektor modellen
 • 3 forskellige typer samfundsøkonomi

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvad betyder “økonomi”
 • Hvad er BNP og hvad er vækst
 • Hvad er en konjunktur
 • Udfyld skemaet her:
VækstArbejdsløshedInflation
Højkonjunktur
Lavkonjunktur
 • Spiller Danmark i superligaen i forhold til BNP pr indbygger og vækst

Lektien til denne gang

I det samfund her er der kun en enhed: Husholdningen. (masaii landsby i det nordlige Tanzania):

HER skal vi bore efter vand
Masaii landsby i det nordlige Tanzania, som har fået penge til deres første vandboring. Mama-Merete.org hvis du er interesseret
 • Det økonomiske kredsløb kun i en 2-sektor model
 • Det økonomiske kredsløb i en 5-sektor model
 • Markedsøkonomi, blandingsøkonomi og planøkonomi

Øvelser

3.1 BNP og vækst

 • Forklar med dine egne ord hvad BNP og vækst er
 • Hvorfor mon BNP i Indien er større end BNP i Danmark, også selvom Indien tilsyneladende er et fattigere land end Danmark
  • Find på en mere fair måde at sammenligne de 2 landes velstand på end gennem deres totale BNP
 • Undersøg på nettet:
  • Hvad er de 5 rigeste land i verden målt på BNP
  • Hvad er de 5 fattigste lande i verden målt på BNP
  • Hvilke 5 lande har de højeste vækstrater (eller bare “vækst”) i BNP
  • Hvilke 5 lande har de laveste vækstrater (eller bare “vækst”) i BNP
  • Tip: BNP hedder “GNP” eller “GDP” på engelsk
 • Er der et mønster i, hvilke lande der er de rigeste/fattigste/har hhv. højeste og laveste vækstrater. F.eks. ligger de rigeste/fattigste lande i samme verdensdel

3.2 Det økonomiske kredsløb 1

 • Forklar modellen
 • Sæt navne på pilene. F.eks. betaler virksomheder løn til husholdningerne, lige som husholdningerne bruger penge på privatforbrug leveret af virksomhederne

3.3 Det økonomiske kredsløb 2

Længere oppe på siden ser du grundbogens figur 2.16. Forklar ud fra figuren, hvad der sker i det økonomiske kredsløb, hvis der sker følgende:

Tip: Forklar først hvilken pengestrøm påvirkes. Forklar bagefter, om der kommer mere eller mindre “fart” i kredsløbet. Mere fart = væksten i BNP øges, mindre fart = væksten i BNP aftager

 • Regeringen afskaffer topskatten
 • Regeringen afskaffer moms på varer
 • Regeringen beslutter at bygge en Kattegatbro mellem Sjælland og Jylland over Samsø. Hvordan vil det påvirke det økonomiske kredsløb hvis broen bliver gratis at køre over? Hvad hvis man beslutter, at broen skal betales med ekstraordinære skatter på bilier?
 • Pensionsalderen i Danmark hæves
 • Optimismen i den danske befolkning stiger, og folk øger deres forbrug.
 • Store lønstigninger i Danmark bevirker, at danskerne bruger flere penge.
  • I anden omgang bevirker lønstigningerne, at danske virksomheder mister markedsandele i udlandet pga. inflation
 • Sverige og Tyskland oplever en kæmpe økonomisk nedtur
 • Regeringen i USA går ind med massive tilskud til vindmølle energi
 • Bankerne hæver udlånsrenterne med henblik på at øge deres overskud
 • Bankerne øger deres negative indlånsrente (prøv evt. at google begrebet “negativ indlånsrente”, hvis du ikke forstår begrebet)
 • På grund af corona bliver importerede varer i gennemsnit 10% dyrere
 • Zimbabwe og Venezuela importerer 20% færre varer fra Danmark
 • Regeringen vedtager massive grønne afgifter, bl.a. på benzin og diesel
 • Regeringen beslutter sig for at give tilskud til økologiske fødevarer
 • AGF bliver (igen) danske mestre i fodbold, hvilket får AGFs mange fans til køre over grænsen og købe massive mængder Royal øl i Tyskland (Royal er lavet i Aarhus)

3.4 Opgave 9 side 31 i øvebogen. Økonomiske systemer

 • I figur 2.17 har vi under de tre kasser opstillet en akse, hvorpå seks lande er placeret ud fra det økonomiske system, de har. Udvælg selv nogle andre lande og diskuter i grupper, hvor på aksen I mener, de skal placeres. Hvilke argumenter kan I bruge?
 • De mest planøkonomiske systemer i den aktuelle verden er nok Cuba og Nordkorea og muligvis Grønland. Undersøg på nettet ud fra forskellige nøgletal, hvordan det går med Cubas og Nordkoreas økonomi. Hvordan stemmer jeres observationer med de svagheder, der ifølge figur 2.18 er forbundet med planøkonomi?
 • Hvilket af de to lande, Cuba eller Nordkorea, klarer sig bedst?
 • Kan det være en politisk fordel med planøkonomi, f.eks. når Kina og USA er uenige?