Modul 05. Samfundsøkonomiske mål 2. Statsbudget, fordeling af goderne og bæredygtig vækst

Forberedelse

 • Genlæs side 32 – 49 minus siderne 34 – 37 i kapitel 2 Økonomiske mål og det økonomiske kredsløb

Formål

 • Statsbudget
 • Fordeling af goderne
 • Bæredygtig vækst

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvad er et “samfundsøkonomisk mål”
 • Nævn de 7 mål og prøv at forklare …
  • Hvad de går ud på
  • Hvorfor de er ønskelige
 • Hvad er BNP, inflation, arbejdsløshed
 • Nævn forskellige former for arbejdsløshed. Er nogle former “slemmere” end andre, er konjunkturarbejdsløshed f.eks. bedre end struktur- og friktionsarbejdsløshed
 • Hvad tror du, der sker med lønnen for lønmodtagerene
  • Ved lav arbejdsløshed
  • Ved høj arbejdsløshed
 • Hvad er et “statsbudget”

Lektien til denne gang

Fælles øvelse:

Øvelser

5.1 Betalingsbalancen

 • Forklar figur 2.6 på side 41 i grundbogen. Hvad er “betalingsbalancens løbende poster” og hvad er “nettoaktiver overfor udlandet” eller “udlandsgæld”

5.2 Balance på statsbudgettet

 • Hvad betyder “balance på statsbudgettet”
 • Her er Danmarks under/overskud på statsbudgettet. Hvordan tror du, at vores statsbudget har haft det under corona-krisen
 • Argumenter for og imod ud fra bogen om man skal have balance på statsbudgettet eller ej
 • I Sydeuropa har de høj arbejdsløshed. De argumenterer ofte for, at de skal have lov til at have et højere underskud på statsbudgettet for at afskaffe deres arbejdsløshed. Alle lande i eurozonen må højest have et statsunderskud på 3% Har de ret og hvis ja, hvorfor får de så bare ikke lov til det. Forklar!

5.3 Lige eller ulige?

Nogle mener, i Danmark især SF og enhedslisten, at vi skal have et mere lige samfund. Andre, især liberal alliance men konservative og venstre mener det modsatte. Det diskuterer politikerne højlydt.

 • Hvor lige/ulige et samfund er Danmark i forhold til andre lande. Se figuren nedenfor
 • Hvad gør, at Danmark er et mere lige samfund i stedet for det amerikanske samfund
 • Argumenter for og imod både med økonomiske og politiske argumenter
 • Ekstra: England og Irland ligner det amerikanske samfund. Prøv at sammenligne England og Irland med Danmark og Sverige. Hvem har det højeste BNP og de højeste vækstrater

5.4 Bæredygtig vækst

 • Hvorfor går vi ikke bare i gang med at omstille til bæredygtig vækst, når nu alle ved, at klimaet er ved at gå amok. I år 3.000 vil vandstanden muligvis være 15 meter højere end i dag, hvilket vil få det meste af Danmark til at forsvinde
 • Er bæredygtig vækst et vigtigt mål
 • Hvad mener du skal gøres
 • Kan vi bruge økonomi til at fremme den grønne omstilling, f.eks. ved at lægge skat på benzin og diesel? Læg hovedet i blød og kom med løsninger. Inddrag og forklar gerne begrebet CO2 -kvoter i dit svar
 • Vis i et udbuds- og efterspørgselsdiagram hvad der sker med markedet for benzin, hvis vi vedtager en CO2 afgift på benzin

5.5 Ekstra: Ouzo-festen stoppede

 • For få år siden var Grækenland tæt ved at forlade eurozonen. Det kom frem, at de årevis havde snydt med statsbudgettet, og at de i virkeligheden haft et meget større underskud. Prøv at se, hvad du kan finde på nettet og forklar, hvorfor det dengang gav anledning til så meget ballade.