Emne 4. Udvikling

Forberedelse

Formål

 • Lære om forskellige udviklingsmodeller
 • Vide, hvordan den kan være i praksis
 • Anvende teori fra de 3 første lektioner til en mere gennemgående opgave

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvad er en typografi, og hvilke 2 typografier kan vi skelne mellem
 • Hvordan bruger man farvelære
 • Hvad er gestaltlovene, og hvad bruger vi dem til

Lektien til denne gang

 • Introducere vandfalds- og agil udvikling
Vandfaldsmodellen
Agil udviklingsmodel

Øvelser

4.1 Udviklingsmodeller

 • Beskriv de 2 udviklingsmodeller. Hvad bruger man dem til, hvad er deres styrker og hvad er deres svagheder. Det giver plusser at google svarene

Herunder et par scenarier fra virkeligheden. Prøv at fortælle, hvilken udviklingsmodel, der ligger bagved.

 • Nina og Niels Nyrig har købt et ældre hus med privat strand. De har købt en arkitekt, som har tegnet et nyt hus til dem. De tager på ferie et par måneder på Maldiverne, og da de kommer hjem, er det gamle hus revet ned, og det nye hus er parat til dem. Hvilken model
 • Nina vil gerne have en ny sofa, men hun er meget i tvivl om hvilken. Hun har aftalt med en møbelbutik, at de leverer 3 sofaer, som hun så kan se inde i huset. Da de er leveret, beder NIna dem pænt om at hente 2 mere fra møbelhuset. Til sidst beslutter hun sig og flyttefolkene får gode drikkepenge den dag. Hvilken model
 • Niels har bøvl med en leverandør i Singapore. Han rejser ud og snakker med ham og får lavet om på nogle ting. Det viser sig, at leverandøren også er utilfreds med det firma, som Niels arbejder for. De aftaler at forbedre nogle ting, og at holde en løbende dialog om mulige flere forbedringer. Hvilken model
 • På NInas arbejde går de over til Office 365. Leverandøren installerer programmerne på en server i skyen, data overføres i weekenden, alle får et online kursus og vupti er man i gang
 • Det viser sig, at en hel del folk i administrationen har svært ved Office 365. NInas firma køber et firma til at afdække problemerne. Man har aftalt med firmaet, at man holder møder hver 2 uger med administrationen indtil problemerne er løst. Hvilken model

4.2 Udviklingsopgave i grupper. En restaurant

Vi skal nu simulere et forløb. I er udviklerne og jeg (læreren) er kunden.

 • Lav en hurtig prototype i PowerPoint til en hjemmeside til en restaurant. Der skal være en forside og 2 undersider. I skal ikke bruge mere end 10 minutter på det. Brug jeres viden om det grafiske puslespil. Bemærk: Jeg går op i jeres grafik og gestaltlove, ikke i det tekstmæssige indhold. BEMÆRK. Kik gerne afsnit 3.4 Gode råd til din grafiske produktion igennem https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/laerebog-modul-3-kapitel-1-til-6/#3_4_Gode_raad_til_din_grafiske_produktion
 • Gå til jeres kunde (mig) med forslaget
 • Jeg vurderer forslaget og kommer med nogle rettelser
 • Gør arbejdet færdigt
 • Forbered en fremlæggelse på maks 3 minutter af resultatet. I skal være MEGET sælgende, når I fremlægger, I skal jo overbevise mig om at købe jeres produkt :-). Alle skal sige noget under fremlæggelsen.
 • Restauranten har købt annoncering på Facebook. Annonceringen består af noget tekst og et link. Linket fører, som så mange andre lignende annonceringslink, til en landing page. En landing page er ikke en del af menuerne og slet ikke en forside. En landing page er en meget sælgende side, som skal bringe folk videre. Brug din viden om AIDA til at lave en landing page i din PowerPoint