Modul 06. Kap 6.1. Økonomisk vækst, velstand og nationalregnskab

Forberedelse

 • Repeter kapitel 7 til og med afsnit 7.3 om Porters diamant

Forbered følgende spørgsmål:

 • Hvad er en vækstrate
 • Hvad er faste priser for noget
 • Hvad er Porters diamant

Formål

 • I skal kunne beregne indextal, vækstrater og kunne lave regressioner. Så vi tager en tjekker på vækstrater
 • Få slået fast hvad faste priser er for noget, og hvad vi kan bruge det til

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Forklar finans-, penge- og valutapolitik ud fra det økonomiske kredsløb
 • Hvad er forskellen på Keynesianere og monetarister, som er de 2 vigtigste skoler
 • Hvor vil du placere hhv. Marxister og liberalister
 • Hvorfor kan konjunkturer være cirkulære

Lektien til denne gang

 • Pris x mængde = værdi
 • Hvad er en vækstrate
 • Hvad er faste priser for noget
 • Hvad er Porters diamant, og hvad kan vi bruge den til
Figur fra lærebogen

Opgaver

6.1 BNP i årets og faste priser

 • Hvad er forskellen på årets priser og faste priser. Brug ligningen her i din forklaring: Pris x mænge = værdi
 • Hvis vi regner i årets priser, hvordan ser BNP så ud for f.eks. Tyrkiet, Syrien og Venezuela. Alle lande har høj inflation
 • Hvad synes du er den mest reelle metode i forhold til at vise, hvor stor en produktion et land har
 • Hvorfor har Indien forresten et større BNP end Danmark, og hvordan kan vi kompensere for, at Indien i virkeligheden er fattigere end Danmark

6.2 Beregn vækstraten

 • Bemærk: Alle i gruppen skal individuelt lave opgaven her. I må ikke bare lade en i gruppen gøre det
 • Se videoen om at udregne årlig vækst i procent og udfør beregningen ved at downloade Excel arket til videoen: Gå ind på hjemmesiden her under Videoer > Videoer 9. Makroøkonomisk landeanalyse video 05. Beregn en vækstrate (procentvis ændring fra år til år)
 • Bemærk: Du skal kunne forklare nedenstående med dine egne ord. Det er direkte eksamensspørgsmål:
  • Hvad er en vækstrate
  • Hvordan beregner man den
  • Hvad er forskellen mellem vækstrater og indexberegninger
  • Hvordan laver man en indeksberegning

6.3 Vækstfaktorer

Bemærk: Alle svar står i bogen

 • Hvad er en produktionsfaktor?
 • Hvilke tre produktionsfaktorer kan vi opstille?
 • Hvad forstår man ved realkapital?
 • Virksomheder bruger forskellige mix af produktionsfaktorer. Hvad er karakteristisk for:
  • Arbejdskraftintensiv produktion?
  • Kapitalintensiv produktion?
 • Hvad er produktivitet? Prøv at forklare det med dine egne ord
 • Hvilken betydning har produktiviteten i en samfundsøkonomi?

6.4 Hvordan kan man forbedre den økonomiske vækst

 • Hvordan kan man øge mængden af arbejdskraft?
 • Hvordan kan man øge kvaliteten af arbejdskraften?
  • Hvad er humankapital
 • Figur 7.5: Hvordan har størrelsen af kapitalapparatet i Danmark udviklet sig i de senere år? Forklar kurvens forløb
 • Hvordan kan kvaliteten af kapitalapparatet forbedres?
 • Hvis vi nu antager, at vi øger pensionsalderen til 75 år i morgen. Kan det forbedre noget i forhold til produktionsfaktorerne i Danmark. Brug udbuds- og efterspørgselskurver til at forklare, hvad der sker med udbud og efterspørgsel af arbejdskraft

6.5 Porters diamant

 • Figur 7.6: Porters diamant.
  • Redegør i hovedtræk for faktorerne i Porters diamant.
  • Hvad kan diamanten bruges til?
  • Hvilke styrker og svagheder har Danmark i diamanten?
 • Hvad er firmaklynger? Giv eksempler herpå fra Danmark og udlandet.
 • Figur 7.7: Hvilke styrker og svagheder har Indien i diamanten? Se figuren herunder
 • Giv eksempler på områder, hvor den finansielle sektor klumper sig sammen
 • Hvad for en slags “klynge” vil du sige befinder sig i Sillicon Valley udenfor San Francisco
 • Hvilke klynger nævner bogen at der befinder sig i Indien

6.6 Flere Porter-diamanter

 • Ekstra opgave: Analyser vores nabolande Tyskland og Sverige. Hvordan ser Porters diamant ud for deres vedkommende