Modul 05. Kap 4.1. Efterspørgselskurven og priselasticitet

Forberedelse

 • Læs kapitel 4 fra sid 72 til og med side 78, dvs. hele afsnit 4.1 Hvad er et marked og afsnit 4.2 Efterspørgsel inklusive alle underafsnit
 • Se video
 • Bemærk: Du står overfor et vigtigt og svært afsnit. Om du vil være direktør, salgschef, butiksansat eller økonomisk rådgiver for regeringen: Alle, der arbejder det mindste med økonomi, er nødt til at kende udbud og efterspørgsel. Hæng i fra start og spørg spørg spørg, hvis der er noget, som er bare det mindste uklart

Formål

 • Lære forskellen på mikro- og makroøkonomi
 • Lære, hvad et marked er
 • Forstå efterspørgselskurven og hvordan den flytter sig
 • Lære hvad priselasticitet er

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvad er hhv. finans-, penge- og valutapolitik
 • Argumenter for og imod om staten skal prøve at udjævne konjunktursvingninger
  • Selv hvis staten blander sig, hvorfor kan det så være rigtigt svært at gøre det rigtigt
 • Hvordan kan staten modvirke konjunktursvingninger
Konjunktursvingninger

Lektien til denne gang

Kristent korsØkonomernes kors
Foto: Kristian Kirk MailandØkonomisk Teori - Lessons - Blendspace
 • Mikroøkonomi = Fokus på enkelte agenter, f.eks. en vare og prisdannelsen. Udbud og efterspørgsel, en forbruger, en virksomhed
 • Makroøkonomi = Fokus på landet som helhed
 • Diskussion: Hvad er et marked
 • I bogen står der (lær det udenad): “Jo højere prisen på en vare er, jo lavere er den efterspurgte mængde alt andet lige”. Hvad menes der med det?
 • Gennemgå hvordan efterspørgselskurven opstår
 • Hvad kan få efterspørgselskurven til at flytte sig, når nu prisen ikke kan
 • “Den usynlige hånd”
 • Priselasticitet
  • Udnytter myndighederne den lave priselasticitet på cigaretter
  • Hvorfor er det enhver salgschefs drøm at mindske priselasticiteten på den vare, han/hun sælger. Det kan man f.eks. gøre gennem reklamer

Priselasticiteten flytter sig langs kurven + forskel på nødvendighedsvarer mv.

Fælles øvelse: Hvad afgører en vares priselasticitet (side 76 og 77 i bogen).

Øvelser

5.1 Definitioner

Forklar følgende:

 • Hvad er et marked
 • Hvad er en efterspørgselskurve, og hvorfor er den faldende
 • Hvad er en markedsligevægt

5.2 Efterspørgselskurven

På side 74 i lærebogen finder du et billede af, hvordan efterspørgselskurven kan flytte sig:

Hvorledes kan efterspørgelskurven blive påvirket af:

 • Stigende indkomster i samfundet
 • Gode reklamer for den vare, der er tale om
 • Prisfald på substitutter
 • Prisstigninger på komplementære produkter
 • Efterspørgelskurven på broccoli, hvis en TV-læge i den bedste sendetid fortæller, at 300 gram kogt broccoli om dagen i 2 måneder kan kurere næsten alle sygdomme

5.3 Se video om efterspørgelskurven

5.4 Følg en video om priselastiteter

Inden du går i gang: Hvis du er i tvivl om, hvordan man beregner ting som f.eks. indekstal, vækstrater/procentvis ændringer mv., så er der hjælp at hente. Jeg har en serie videoer under International økonomi B > Videoer > Videoer 11. Videoer 11. Beregninger i Excel til IØ: Diagrammer, indekstal, vækstrater og regression. https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/videoer-11-beregninger-i-excel-til-international-oekonomi/

 • Hvad er en priselasticitet, og hvad kan vi bruge den til
 • Hvorfor vil enhver salgschef gerne sælge en vare, der er uelastisk
 • Gennemfør beregningen i den enlige video på min hjemmeside under International økonomi > Videoer > Videoer 04. Priselasticiteter. Excel- arket herunder kan nok hjælpe dig lidt

5.5 Træning i priselasticiteter

Beregn priselasticiteterne og brug Excel til alle udregninger. Afgør for hver vare, om du finder din beregnede værdi realistisk eller ej.

 • Salt stiger fra 10 kr kiloet til kr 12 kr. Det medfører en nedgang i salget fra 521 til 520 tons om året
 • Vejsalt stiger fra 5 kr kiloet til 10 kr kiloet. Det medfører en nedgang i salget fra 1.333 tons til 1.300 ton om året
 • Den nye Iphone stiger med 20% i pris. Det medfører en stigning i den solgte mænge fra 500.000 solgte styk til 510.000 solgte styk
 • Citroen C1 stiger som den eneste mikrobil fra kr. 80.000 til kr. 90.000. Salget falder med 40%
 • Citroen C1 stiger i pris fra kr. 80.000 til kr 90.000, men de andre mikrobiler stiger tilsvarende i pris. Salget falder fra solgte 10.000 pr år til solgte 6.600 pr år
 • Kantinen på IBC hæver priserne på sandwich med 30%. Alt andet koster det samme som før. Antal solgte styk falder fra 500 til 495 pr uge
 • CocaCola hæver priserne med 15%. Det medfører en nedgang i salget fra solgte 140.000 liter pr år til solgte 70.000 liter pr år

5.6 Opgave 1 side 39. E-kurvens priselasiticet

Opgaven finder du på side 39 i øvebogen. Her er teksten:

 • I figur A har vi opstillet tre forskellige E-kurver.
  • Hvordan vil du overordnet karakterisere priselasticiteten for hver af de tre E-kurver?
  • Giv eksempler på varer eller tjenester, hvis E-kurver passer til ovenstående tre diagrammer. Gerne mindst to eksempler for hver af de tre E-kurver.
 • Priselasticiteten ændrer sig langs en E-kurve. I figur B arbejder vi videre med grundbogens figur 4.3 om ferierejser til Thailand. I grundbogen regnede vi ud, at Ep for rejser til Thailand ved 10.000 kr. pr. rejse var -2,0. Vi skal nu have beregnet Ep ved en pris på 9.000 kr. pr. rejse. Hvis prisen sænkes med 1.000 kr. til 8.000 kr. pr. rejse, stiger antal af solgte rejser – som du kan se i figuren – til 280.000.
  • Du bedes nu udregne priselasticiteten ved prisen på de 9.000 kr. pr. rejse. Brug formlen i afsnit 4.2.1.
  • Hvor stor er din udregnede priselasticitet ved 9.000 kr. i forhold til priselasticiteten ved de 10.000 kr.?
  • Du har sikkert allerede nu gennemskuet, hvordan det går med priselasticiteten, hvis prisen sættes yderligere ned. Hvad når du frem til?
  • Hvordan går det med rejsebureauets omsætning (pris gange mængde), når prisen sættes ned? (Vær opmærksom på, at det optimale overskud afhænger af udviklingen i omkostningerne, så det kan du ikke sige noget om her).
  • Du er nu direktør for det firma, der sælger rejser til Thailand. Hvis du vil øge omsætningen, skal du så sætte prisen op eller ned?
  • Ekstra. Prøv at gætte på priselasticiteten på varer som f.eks. salt, kyllingekød, mikrobiler (f.eks. Citroen C1) og Iphones
  • Hvorfor er det enhver salgschefs våde drøm at sænke priselasticiteten på de varer, han/hun er ansvarlig for