Modul 08. Kap 7.1 Beskæftigelse og arbejdsmarkedet

Forberedelse

 • Læs kapitel 7 fra starten og til og med afsnit 7.4 Årsager til arbejdsløshed. Dvs. fra side 116 til side 128 midtfor. Du skal ikke læse afsnit 7.4.1 Naturlig arbejdsløshed

Fokusspørgsmål

 • Hvordan ser neoliberalister på arbejdsløshed
 • Hvem styrer løndannelsen i Danmark
 • Hvad er strukturarbejdsløshed og konjunkturarbejdsløshed

Formål

 • Arbejdsmarkedet er klart det største og det det vigtigste marked i Danmark
 • Vi har næsten alle på en eller anden måde tilknytning til arbejdsmarkedet. En typisk dansker bruger måske 20% af sin levetid på arbejdsmarkedet
 • Arbejdsmarkedet opfører sig især i Danmark anderledes end normale markeder

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvorfor kan vi ikke stole 100% på BNP
 • Hvad er købekraftsparitet
 • Hvad er forskel på velstand og velfærd
  • Hvor ligger Danmark på HDI-indexet
 • Hvad er værditilvækst, og hvordan hænger det sammen med BNP
Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-6.png
 • Hvad er problemet, når man sammenligner BNP mellem lande, der har hhv. høje og lave afgifter, og hvordan kan man løse problemet
 • Hvad gør vi, hvis der er inflation i et land, for så vil BNP stige med inflationen

Lektien til denne gang

 • Hvor ligger arbejdsmarkedet i det økonomiske kredsløb
 • Er arbejdsmarkedet mikro- eller makroøkonomi
 • Neoliberalt syn på arbejdsløshed
 • DA og LO plus at de er enige om at staten skal blande sig udenom
 • Der findes ikke en minimumsløn i Danmark
  • Normalløn (alt er aftalt centralt)
  • Minimalløn (grundsats + personlige tillæg er aftalt centralt)
  • Mindstebetaling (grundsats er aftalt centralt)
  • Selvstændig (Volt-modellen men også Ryanair)

Opgaver

8.1 Spørgsmål til starten af kapitlet

 • Forklar figur 8.1: Hvorfor får en lønmodtager ikke hele værdien af sit arbejde udbetalt i løn?
 • Hvorfor bliver mange gymnasieelever fyret fra deres fritidsjobs, når de fylder 18 år?
 • Hvordan burde løndannelsen ifølge monetarister og neoliberalister foregå?
 • Er der fuldkommen konkurrence på arbejdsmarkedet i Danmark? Brug figuren her i din forklaring

8.2 Den danske model

 • Hvilken forskel er der mellem arbejdere, funktionærer og tjenestemænd?
 • Redegør ud fra figur 8.4 for de vigtigste af arbejdsmarkedets parter.
 • Hvad forstår vi ved den danske model?
 • Hvad aftaler arbejdsmarkedets parter i kollektive overenskomster?
 • Lønsystemer: Hvilke tre lønsystemer anvendes på det danske arbejdsmarked?
 • Hvad er de centrale forskelle mellem de tre lønsystemer?
 • Hvilken generel tendens er der med hensyn til løndannelsen i Danmark? Tip: Hvor tæt er vi på det neoliberale ideal?

8.3 Spørgsmål til afsnit 7.2 Grundbegreber og nøgletal

 • Figur 8.5 herunder:
  • Hvad forstår vi ved arbejdsstyrken?
  • Hvem står uden for arbejdsstyrken? Nævn nogle grupper.
  • Gruppen af beskæftigede: Hvor mange er der i Danmark?
  • Hvem indgår i gruppen af arbejdsløse?
 • Hvad forstår vi ved følgende nøgletal:
  • Erhvervsfrekvensen?
  • Beskæftigelsesfrekvensen?
  • Arbejdsløshedsprocenten?
 • Hvordan udregnes de tre nøgletal?

8.4 Arbejdsløshed

 • Hvordan er den danske arbejdsløshed i dag. Find de friske tal hos Danmarks Statistik
 • Hvordan har arbejdsløsheden set ud over tid
 • Hvad er en A-kasse
 • Er arbejdsløsheden jævnt fordelt på A-kasser?

8.5 Forskellige former for arbejdsløshed

 • Udfyld skemaet nedenfor
 • Vurder, hvilken/hvilke former for arbejdsløshed, du finder mest/mindst “alvorlig”. Begrund dit valg
 • Hvilken form for arbejdsløshed dominerer i Danmark
 • Hvilken form for arbejdsløshed tror du dominerer i f.eks. Spanien, som har høj ledighed
 • Ekstra: Hvorfor mon neoliberalisterne ikke får et ben til jorden i Danmark i forhold til den måde, man organiserer arbejdsmarkedet på i Danmark … hvis man undtager f.eks. folk, der kører for Volt, JustEat, endda RyanAirs kabinepersonale o.lign.
Type arbejdsløshedForklaring Hvor alvorlig er den
Konjunkturarbejdsløshed
Strukturarbejdsløshed.
Sæsonarbejdsløshed
Friktionsarbejdsløshed.
Teknologisk arbejdsløshed
Klassisk arbejdsløshed
Arbejdsløshed på grund af social dumping

8.6 Ekstra opgave: Undersøg

I USA har man, modsat Danmark, svage fagforeninger. Har de så mindre arbejdsløshed end os?