Modul 06. Brugervenlighed og test

Forberedelse

 • Læs kapitel 5 i lærebogen om brugervenlighed og test

Forberedelse

 • Læs kapitel 5 om interaktionsdesign.

Formål

 • Hicks og Fitts love, KISS og FTF (first things first)
 • Forstå, hvor vigtige brugerne er i forhold til interaktionsdesign
 • Vide, hvordan vi kan involvere brugerne
 • Kende til forskellige typer test

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Forklar de 2 udviklingsmodeller: Vandfaldsmodellen og agil udvikling
 • Hvad bruger vi til hvad
Vandfaldsmodellen
Agil udviklingsmodel

Lektien til denne gang

 • Overordnet: Vigtigheden af at forstå brugerne kan ikke overvurderes
 • Hvad ER interaktionsdesign
Melitta Excellent 4.0 kaffemaskine, sort | Lomax A/S
DSB forenkler priser og billetter over Storebælt | AVISEN

Fælles case: Mikkels Maskiner og Bente Bogholder

En handelsvirksomhed “Mikkels Maskiner”, som handler med en maskiner til at trykke logoer på alt muligt, skal have et nyt ERP system, da det gamle ikke lever op til de nyeste krav til hverken teknologi eller sikkerhed.

Bente Bogholder har holdt styr på virksomhedens regnskaber i mange år til alles fulde tilfredshed, og hun har haft mange kontorelever under sine vinger. Hun siger ikke noget, da chefen på et personalemøde annoncerer, at det gamle system skal udskiftes. Men hun er rasende.

Mikkels Maskiner har hyret et firma udefra “ERP specialisten”. Bente modarbejder konsekvent konsulenterne, der skal indføre det nye system, og ved hver en lejlighed (når chefen er udenfor hørevidde) siger hun med stor irritation så alle kan høre det:

“Hvorfor skal vi spilde vores tid på det her, når det gamle system var meget bedre”

Efter nogle måneder kommer det chefen for øre, at Bente modarbejder konsulenterne. Han kalder hende ind på kontoret og siger til hende, at enten så retter hun ind øjeblikkeligt, eller også så kan hun pakke sit tøj og forsvinde.

Bente retter ind. Men alt hendes arbejdsglæde er forsvundet. Hun laver nu kun det, hun absolut skal, og hun søger væk. Bogholderiet halter, hvad det aldrig har gjort før. Efter et par måneder har hun fundet et nyt job. Hun sygemelder sig med stress dagen efter, at hun siger op, og hun forlader Mikkels Maskiner uden at sige farvel.

 • Hvor almindeligt tror du, at det er, at medarbejderne har modstand mod nye systemer
 • Hvorfor mon Bente gør, som hun gør?
 • Har Bente eller ledelsen ret. Kom med din egen mening!
 • Hvilken projektledelsesmodel har ledelsen brugt
 • Hvad kunne man have gjort for at undgå den situation her. I dit svar skal du inddrage de 2 projektmodeller
 • Til aller sidst: Tror du, at situationen her er realistisk

Øvelser

6.1 Teoretisk interaktionsdesign

Prøv at bruge dine egne ord og gerne en illustration, når du skal besvare spørgsmålene.

 • Hvad er interaktionsdesign, og hvor møder vi det henne
 • Hvorfor er det så enormt vigtigt at involvere brugerne
 • Hvad kan vi bruge Hicks og Fitts love til
 • Hvad kan vi bruge KISS og FTF til
 • Hvorfor er den agile udviklingsmodel bedre i forhold til at involvere brugerne
 • Giv eksempler på, hvordan vi kan involvere brugerne i udviklingsarbejdet

6.2 Brugervenlighed

Ud fra din liste pluk 2 af siderne her. Du skal vurdere, om de er brugervenlige eller ej. Argumenter for og imod. Inddrag din teori, f.eks. gestaltlove, Hichs og Fitts love samt FTF og KISS

6.3 Brugervenlighed i praksis

 • Åben din egen hjemmeside med dit projekt
 • En af aspekterne ved brugervenlighed er genkendelighed. Dine sider skal som minimum have den samme overskrift på siden som det, der står i menuen. Ellers bliver brugerne forvirrede. Se herunder. Den overskrift, som er i menuen (i rød cirkel) går igen som overskrift på siden (i blå cirkel)
 • Kik efter, om den er brugervenlig. Noter ned, hvis du synes, at noget skal ændres og prøv, om du kan nå at ændre det

6.4 Sammenlign forskellige typer test

Udfyld skemaet her

Type testHvad går testen ud påFordeleUlemper
Systemtest
Brugertest
Kvantitativ testtyper
Kvalitativ testtyper
Eksperttest
Tænke-højt test
A-B splittest

6.5 Tænke-højt test

Du skal nu designe en tænke-højt test i forhold til dit arbejde for Koldinghus

 • Start med at bruge jeres user stories Hvem er brugerne til jeres hjemmeside
 • Diskuter, hvordan I kan teste brugervenlighed
 • Lav en test på jeres arbejde fra sidste gang. Typisk går spørgsmålene ud på at bede brugerne om at udføre nogle bestemte men vigtige opgaver. Dvs. problemer, som hjemmesiden kan løse. På DSBs hjemmeside kunne det f.eks. være at købe en togbillet
 • Diskuter på forhånd, hvordan I tror, at brugeren vil reagere, og skriv det ned

I skal så arbejde sammen med en anden gruppe, hvor I på skift laver tænke-højt testen. Bagefter diskuterer vi sammen, hvad I har fundet ud af.

6.6 Imponér din underviser

Kunne du godt tænke dig at brillere til et 10 – eller 12 tal? Så kik artiklen her igennem og se, om du kan forklare forskellen på “Usability” (brugbarhed eller brugervenlighed) og “User Experience” eller “UX”. Artiklen er på engelsk, men den er skrevet af en dansker Rolf Molich.