Modul 06. Brugervenlighed og test

Forberedelse

 • Læs kapitel 5 i lærebogen om brugervenlighed og test

Fokusspørgsmål

 • Hvad er Hicks og Fitts love, og hvad er KISS og FTF
 • Hvordan kan vi afgøre, om en side er brugervenlig
 • Hvordan kan vi involvere brugerne
 • Nævn forskellige typer test

Formål

 • Hicks og Fitts love, KISS og FTF (first things first)
 • Forstå, hvor vigtige brugerne er i forhold til interaktionsdesign
 • Vide, hvordan vi kan involvere brugerne
 • Kende til forskellige typer test

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Forklar de 2 udviklingsmodeller: Vandfaldsmodellen og agil udvikling
 • Hvad bruger vi til hvad
Vandfaldsmodellen
Agil udviklingsmodel

Lektien til denne gang

 • Overordnet: Vigtigheden af at forstå brugerne kan ikke overvurderes
 • Hvad ER interaktionsdesign
Melitta Excellent 4.0 kaffemaskine, sort | Lomax A/S
DSB forenkler priser og billetter over Storebælt | AVISEN
 • Hvad kan brugervenlighed være
PrincipForklaring
Visibilty/synlighedPrimære funktioner skal være markante og synlige. Har du fx lagt en vare i en kurv, skal du have synlige muligheder for at shoppe videre, eller gå til kassen.
Constraints/begrænsningerBrugeren skal kun have relevante muligheder. Tænk fx på en gammeldags fjernbetjening og betjeningen til Apple tv.
Affordance/”indbydende”Produktet skal indbyde brugeren til interaktion. (En dryppende vandhane afforder dig til at lukke for den. En grøn knap afforder dig til at trykke på den)
Mapping/”lave kort”Knappernes placering og funktion følges ad: ’op’ knappen sidder øverst, ’ned’ knappen sidder nederst.
Consistency/overénsstemmelseOverénsstemmelser med andre kendte produkter – brug velkendte ikoner, symboler og funktioner, som brugeren kender fra den rigtige verden. Fx skraldespand.
FeedbackBrugeren skal have umiddelbar feedback på sine handlinger. Betales et produkt, skal brugeren umiddelbart efter modtage en bekræftelse.

KIlde: Norman, A. D (1988): The Design of Every Day Things. Basic Books

 • Lære om Hicks og Fitts love, og hvad vi kan bruge dem til

Øvelse: Tag en hjemmeside, f.eks. www.dmi.dk

Fælles case: Mikkels Maskiner og Bente Bogholder – eller hvor galt det kan gå, når brugerne ikke er med

En handelsvirksomhed “Mikkels Maskiner”, som handler med en maskiner til at trykke logoer på alt muligt, skal have et nyt ERP system, da det gamle ikke lever op til de nyeste krav til hverken teknologi eller sikkerhed.

Bente Bogholder har holdt styr på virksomhedens regnskaber i mange år til alles fulde tilfredshed, og hun har haft mange kontorelever under sine vinger. Hun siger ikke noget, da chefen på et personalemøde annoncerer, at det gamle system skal udskiftes. Men hun er rasende.

Mikkels Maskiner har hyret et firma udefra “ERP specialisten”. Bente modarbejder konsekvent konsulenterne, der skal indføre det nye system, og ved hver en lejlighed (når chefen er udenfor hørevidde) siger hun med stor irritation så alle kan høre det:

“Hvorfor skal vi spilde vores tid på det her, når det gamle system var meget bedre”

Efter nogle måneder kommer det chefen for øre, at Bente modarbejder konsulenterne. Han kalder hende ind på kontoret og siger til hende, at enten så retter hun ind øjeblikkeligt, eller også så kan hun pakke sit tøj og forsvinde.

Bente retter ind. Men alt hendes arbejdsglæde er forsvundet. Hun laver nu kun det, hun absolut skal, og hun søger væk. Bogholderiet halter, hvad det aldrig har gjort før. Efter et par måneder har hun fundet et nyt job. Hun sygemelder sig med stress dagen efter, at hun siger op, og hun forlader Mikkels Maskiner uden at sige farvel. Mikkels Maskiner hyrer i panik nogle dyre konsulenter, og der går mere end et år før, at bogholderiet nogenlunde fungerer igen.

 • Hvor almindeligt tror du, at det er, at medarbejderne har modstand mod nye systemer
 • Hvorfor mon Bente gør, som hun gør?
 • Har Bente eller ledelsen ret. Kom med din egen mening!
 • Hvilken projektledelsesmodel har ledelsen brugt
 • Hvad kunne man have gjort for at undgå den situation her. I dit svar skal du inddrage de 2 projektmodeller
 • Til aller sidst: Tror du, at situationen her er realistisk

Øvelser

6.1 Teoretisk interaktionsdesign

Prøv at bruge dine egne ord, når du skal besvare spørgsmålene.

 • Hvad er interaktionsdesign, og hvor møder vi det henne
 • Hvorfor er det så enormt vigtigt at involvere brugerne
 • Hvad kan vi bruge Hicks og Fitts love til
 • Hvad kan vi bruge KISS og FTF til
 • Nævn andre eksempler på, hvad brugervenlighed kan være
 • Hvorfor er den agile udviklingsmodel bedre i forhold til at involvere brugerne
 • Giv eksempler på, hvordan vi kan involvere brugerne i udviklingsarbejdet

6.2 Brugervenlighed

Ud fra din liste pluk 3 af siderne her. Du skal vurdere, om de er brugervenlige eller ej. Argumenter for og imod. Inddrag din teori, f.eks. gestaltlove, generelle teorier om brugervenlighed, Hicks og Fitts love samt FTF og KISS.

6.3 Sammenlign forskellige typer test

Udfyld skemaet her

Type testHvad går testen ud påFordeleUlemper
Systemtest
Brugertest
Kvantitativ testtyper
Kvalitativ testtyper
Eksperttest
Tænke-højt test
A-B splittest

6.4 Tænke-højt test

Du skal nu designe en tænke-højt test for en af de hjemmesider, du har undersøgt i opgave 6.2.

 • Diskuter, hvordan I kan teste brugervenlighed
 • Diskuter på forhånd, hvordan I tror, at brugeren vil reagere

6.5 Den store teoriopgave

Besvar følgende spørgsmål:

 • Hvad er sammenhængen mellem prototyper og strukturdiagrammer
 • Hvordan giver user stories dig målgrupperne
 • Hvad er sammenhængen mellem user stories og kravspecifikation
 • Hvad er sammenhængen mellem user stories og agil udvikling
 • Hvorfor er det ikke nogen katastrofe, hvis ikke alle user stories bliver implementeret inden app’en/hjemmesiden sættes i drift?
 • Hvad kan du gøre for at gøre en brugerflade mere brugervenlig? Giv mindst 3 eksempler, og vis et skærmfoto til hvert eksempel
 • Hvordan vil du bære dig ad med at teste dit site

Tip: Ud over at søge i bogens del 1, så brug gerne min oversigt over fagbegreber, som du finder under bliv-klogere.ibc.dk > Repetition og dokumentationsopgave > Oversigt over fagbegreber