Modul 09 + 10 ØG 3 + 4. Afrunding af økonomisk grundforløb

Forberedelse

Formål

 • Gennemgå indkomstbegreber som bruttoindkomst og disponibel indkomst
 • Kunne lave indeks- og vækstberegninger
 • Arbejde med en ØG-eksamenslignende opgave

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Forklar udbuds- og efterspørgselskurven
 • Forklar, hvad overudbud og overefterspørgsel er, og hvordan markedet reagerer på det

Lektien til denne gang

 • Se video.
  • De 2 sidste videoer ligger under International økonomi B > Videoer > Videoer 11. Beregninger i Excel til IØ: Diagrammer. Her skal du se video 2. Indekstal og video 3. Beregning af vækstrater

Øvelser

Opgave 9.1 Lidt teori

 • Forklar hvad forskellen på bruttoindkomst og disponibel indkomst er
 • Forklar hvad et reallønsindeks er
 • Forklar hvad et forbrugerprisindeks er.
  • Hvilket samfundsøkonomiske mål er forbrugerprisindekset en super god målestok for

Opgave 9.2 Fie Fornuftig og Lars Luksusfælde

Lav en beregning for disse 2 skatteborgere i Danmark, hvor du finder bruttoindkomst, disponibel indkomst og opsparing. Bemærk at opsparing godt kan være negativ, så kalder vi den for “nedsparing”. Lav beregningen i et Excel ark

 • A: Fie Fornuftig. Fie tjener kr. 500.000 om året, og hun betaler 40% i skat. Hun har renteindtægter fra en formue på kr. 30.000. Hun har faste omkostninger for kr. 15.000 hver måned, og hun har variable omkostninger for kr. 5.000 hver måned
 • B: Lars Luksusfælde. Lars tjener kr. 300.000 om året og har faste omkostninger for kr. 12.000 pr måned. Lars bruger kr. 15.000 på variable omkostninger

Brug gerne regnearket her til din beregning. Du skal beregne i de gule felter.

Opgave 9.3 Forbrugerprisindeks og løn

Nedenfor ser du en tabel over danskernes gennemsnitlige disponible indkomst, som jeg har fundet hos Danmarks Statistik

 • Beregn et indeks med år 2010 som udgangspunkt
 • Hvorfor er det en god idé at bruge faste priser frem for nominelle priser
 • Hvorfor er det en god idé at bruge disponibel indkomst frem for bruttoindkomst, som vi har brugt nedenfor.
 • Ud fra din beregning:
  • Hvor stor en procentvis stigning har danskerne oplevet samlet i perioden
  • Har der været år med reallønsfald
  • Hvilket år har den procentvise stigning i reallønnen været størst

Tip:

Opgave 9.4 Hvor står Danmark

Opgave 9.5 IØ øvecase

Opgaven her er det tætteste, du kommer til din ØG eksamen.

Formålet med opgaven er at vise, at du kan bruge dine økonomiske fag på tværs. I casen her arbejder vi dog kun med international økonomi.

Selve opgaveformuleringen er simpel:

 • Hvilke forhold påvirker købet af en mobiltelefon, hvorfor og hvordan?
 • Antag at målgruppen er personer over 18, som ikke umiddelbart selv har nogen opsparing til at finansiere hele købet.
 • Du skal inddrage alle ØG-fag i dit svar: Matematik, international økonomi, afsætning og virksomhedsøkonomi
 • Opgaven udarbejdes i makkerskabsgrupper

Det forventes at nedenstående emner inddrages og kombineres. Alt det, som inddrages, skal bidrage til at besvare opgaven. Dvs. alle analyser mv. skal relateres til hovedspørgsmålet.

Der skal dels udarbejdes et NOTAT, hvor alle analyser fremgår og dels en POWERPOINT præsentation. PowerPoint anvendes ved præsentation ved afslutning af forløbet.

TIP (som er fra mig, Lars, din underviser). Tippet er frivilligt. Brug 10 min på at kopiere listen nedenfor. Sæt nogle underpunkter på de store punkter, så har du en bruttoliste med et overblik over, hvad du KAN (men ikke nødvendigvis SKAL) bruge i din opgave.

Afsætning

 • Relevante baggrundsforhold på konsumentmarkedet
 • Relevant købsadfærd på konsumentmarkedet

Virksomhedsøkonomi

 • Privatbudget
 • Indkomst og skat
 • Opsparing
 • Forsikring

International økonomi

I bedes forholde jer til den aktuelle økonomiske situation for Danmark, når I inddrager emnerne fra IØ-faget.

 • Økonomisk vækst/konjunkturer
 • Det økonomiske kredsløb
 • Indkomst – forbrug – opsparing
 • Efterspørgsel, efterspørgselsdeterminanter og priselasticitet
 • Relevante baggrundsforhold på konsumentmarkedet
 • Relevant købsadfærd på konsumentmarkedet
 • Privatbudget
 • Indkomst og skat
 • Opsparing
 • Forsikring

Matematik

 • Lån, løbetid, ÅOP
 • Lineære funktioner baseret på taldata
 • Indeks- og procentberegninger