Modul 09 + 10 ØG 3 + 4. Afrunding af økonomisk grundforløb

Forberedelse

Formål

 • Gennemgå indkomstbegreber som bruttoindkomst og disponibel indkomst
 • Kunne lave indeks- og vækstberegninger
 • Arbejde med en ØG-eksamenslignende opgave

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Forklar udbuds- og efterspørgselskurven
 • Forklar, hvad overudbud og overefterspørgsel er, og hvordan markedet reagerer på det

Lektien til denne gang

 • Se video.
  • De 2 sidste videoer ligger under International økonomi B > Videoer > Videoer 11. Beregninger i Excel til IØ: Diagrammer. Her skal du se video 2. Indekstal og video 3. Beregning af vækstrater

Øvelser

Opgave 9.X IØ øvecase

Opgaven her er det tætteste, du kommer til din ØG eksamen.

Formålet med opgaven er at vise, at du kan bruge dine økonomiske fag på tværs. I casen her arbejder vi dog kun med international økonomi.

Selve opgaveformuleringen er simpel:

 • Hvilke forhold påvirker købet af en mobiltelefon, hvorfor og hvordan?
 • Antag at målgruppen er personer over 18, som ikke umiddelbart selv har nogen opsparing til at finansiere hele købet.
 • Opgaven udarbejdes i makkerskabsgrupper

Det forventes at nedenstående emner inddrages og kombineres. Alt det, som inddrages, skal bidrage til at besvare opgaven. Dvs. alle analyser mv. skal relateres til hovedspørgsmålet.

Der skal dels udarbejdes et NOTAT, hvor alle analyser fremgår og dels en POWERPOINT præsentation. PowerPoint anvendes ved præsentation ved afslutning af forløbet.

International økonomi

I bedes forholde jer til den aktuelle økonomiske situation for Danmark, når I inddrager emnerne fra IØ-faget.

 • Økonomisk vækst/konjunkturer
 • Det økonomiske kredsløb
 • Indkomst – forbrug – opsparing
 • Efterspørgsel, efterspørgselsdeterminanter og priselasticitet

Afsætning

 • Relevante baggrundsforhold på konsumentmarkedet
 • Relevant købsadfærd på konsumentmarkedet

Virksomhedsøkonomi

 • Privatbudget
 • Indkomst og skat
 • Opsparing
 • Forsikring

Matematik

 • Lån, løbetid, ÅOP
 • Lineære funktioner baseret på taldata
 • Indeks- og procentberegninger