Modul 07 ØG-1. Efterspørgselskurven og priselasticitet

Forberedelse

Formål

 • Lære forskellen på mikro- og makroøkonomi
 • Lære, hvad et marked er
 • Forstå efterspørgselskurven og hvordan den flytter sig
 • Lære hvad priselasticitet er

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Giv korte eksempler på samfundsøkonomiske mål
 • Hvad er forskellen på primær indkomst, bruttoindkomst og disponibel indkomst
 • Hvad er forskellen på direkte og indirekte skatter. Brug det økonomiske kredsløb/5-sektor modellen i din forklaring

Lektien til denne gang

Kristent korsØkonomernes kors
Foto: Kristian Kirk Mailand
 • Mikroøkonomi = Fokus på enkelte agenter, f.eks. en vare og prisdannelsen. Udbud og efterspørgsel, en forbruger, en virksomhed
 • Makroøkonomi = Fokus på landet som helhed
 • Diskussion: Hvad er et marked
 • I bogen står der (lær det udenad): “Jo højere prisen på en vare er, jo lavere er den efterspurgte mængde alt andet lige”. Hvad menes der med det?
 • Gennemgå hvordan efterspørgselskurven opstår
 • Hvad kan få efterspørgselskurven til at flytte sig, når nu prisen ikke kan = EFTERSPØRGSELSDETERMINANTER
 • “Den usynlige hånd”
 • Priselasticitet
  • Udnytter myndighederne den lave priselasticitet på cigaretter
  • Hvorfor er det enhver salgschefs drøm at mindske priselasticiteten på den vare, han/hun sælger. Det kan man f.eks. gøre gennem reklamer

Øvelser

7.1 Definitioner

Forklar følgende:

 • Hvad er et marked
 • Hvad er en efterspørgselskurve, og hvorfor er den faldende
 • Hvad er en udbudskurve, og hvorfor er den stigende
 • Hvad er en markedsligevægt
 • Hvad er en priselasticitet

7.2 Efterspørgselsdeterminanter

BEMÆRK: HER I OPGAVEN OPTRÆDER DER FAKTORER, SOM KAN FÅ EFTERSPØRGSELSKURVEN TIL AT FLYTTE SIG. DET KALDER VI FOR “EFTERSPØRGSELSDETERMINANTER”. I KAN BLIVE SPURT TIL EKSAMEN, HVAD EN “EFTERSPØRGSELSDETERMINANT” ER FOR NOGET.

Du kan finde svar til opgaven her i afsnit 4.2 i lærebogen.

På side 74 i lærebogen finder du et billede af, hvordan efterspørgselskurven kan flytte sig:

Hvordan påvirkes efterspørgselskurven af:

 • Stigende indkomster i samfundet?
 • Gode reklamer for den vare, der er tale om?
 • Prisfald på substitutter?
 • Prisstigninger på komplementære produkter?
 • Hvilke 5 faktorer kan påvirke priselasticiteten (dem kalder vi for efterspørgselsdeterminanter. “Determinere ” = “bestemme over”).?
 • Hvem kan have nytte af viden om priselasticitet (ud over HHX-elever)?

7.3 Træning i priselasticiteter

Beregn priselasticiteterne og brug Excel til alle udregninger. Brug din viden om efterspørgselsdeterminanter til at afgøre, om den beregnede priselasticitet er realistisk eller ej.

Jeg vedhæfter et regneark. Det kan du bruge til at beregne priselasticiteterne i.Hvis du er i tvivl om, hvordan man beregner ændring i procent, også kaldet en vækstrate, så kik i videosamlingen under Videoer 11. Beregninger i Excel til IØ: https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/videoer-11-beregninger-i-excel-til-international-oekonomi/

 • Salt stiger fra 10 kr kiloet til kr 12 kr. Det medfører en nedgang i salget fra 521 til 520 tons om året
 • Vejsalt stiger fra 5 kr kiloet til 10 kr kiloet. Det medfører en nedgang i salget fra 1.333 tons til 1.300 ton om året
 • Den nye Iphone stiger med 20% i pris. Det medfører en stigning i den solgte mænge fra 500.000 solgte styk til 510.000 solgte styk
 • Citroen C1 stiger som den eneste mikrobil fra kr. 80.000 til kr. 90.000. Salget falder med 40%
 • Citroen C1 stiger i pris fra kr. 80.000 til kr 90.000, men de andre mikrobiler stiger tilsvarende i pris. Salget falder fra solgte 10.000 pr år til solgte 6.600 pr år
 • Kantinen på IBC hæver priserne på sandwich med 30%. Alt andet koster det samme som før. Antal solgte styk falder fra 500 til 495 pr uge
 • CocaCola hæver priserne med 15%. Det medfører en nedgang i salget fra solgte 140.000 liter pr år til solgte 70.000 liter pr år

7.4 Følg en video om priselastiteter

Gennemfør beregningen i den enlige video på min hjemmeside under International økonomi > Videoer > Videoer 04. Priselasticiteter.

 • Hvad er en priselasticitet, og hvad kan vi bruge den til
 • Hvorfor er det enhver salgschefs drøm at hans produkt har en lav priselasticitet
 • Kan reklame flytte en priselasticitet på en vare

7.5 Opgave 1 side 39. E-kurvens priselasiticet

Opgaven finder du på side 39 i øvebogen. Her er teksten:

 • I figur A har vi opstillet tre forskellige E-kurver.
  • Hvordan vil du overordnet karakterisere priselasticiteten for hver af de tre E-kurver?
  • Giv eksempler på varer eller tjenester, hvis E-kurver passer til ovenstående tre diagrammer. Gerne mindst to eksempler for hver af de tre E-kurver.
 • Priselasticiteten ændrer sig langs en E-kurve. I figur B arbejder vi videre med grundbogens figur 4.3 om ferierejser til Thailand. I grundbogen regnede vi ud, at Ep for rejser til Thailand ved 10.000 kr. pr. rejse var -2,0. Vi skal nu have beregnet Ep ved en pris på 9.000 kr. pr. rejse. Hvis prisen sænkes med 1.000 kr. til 8.000 kr. pr. rejse, stiger antal af solgte rejser – som du kan se i figuren – til 280.000.
  • Du bedes nu udregne priselasticiteten ved prisen på de 9.000 kr. pr. rejse. Brug formlen i afsnit 4.2.1.
  • Hvor stor er din udregnede priselasticitet ved 9.000 kr. i forhold til priselasticiteten ved de 10.000 kr.?
  • Du har sikkert allerede nu gennemskuet, hvordan det går med priselasticiteten, hvis prisen sættes yderligere ned. Hvad når du frem til?
  • Hvordan går det med rejsebureauets omsætning (pris gange mængde), når prisen sættes ned? (Vær opmærksom på, at det optimale overskud afhænger af udviklingen i omkostningerne, så det kan du ikke sige noget om her).
  • Du er nu direktør for det firma, der sælger rejser til Thailand. Hvis du vil øge omsætningen, skal du så sætte prisen op eller ned?