Modul 10. Kap 7.3. Erhvervspolitik

Forberedelse

 • Læs fra afsnit 7.6 i bogen om erhvervsstruktur og erhvervspolitik i Danmark og resten af bogen. Dvs. fra side 134 til og med side 139

Fokusspørgsmål

 • Hvad er primære, sekundære og tertiære erhverv
 • Hvad er erhvervspolitik
 • Nævn forskellige former for erhvervspolitik

Formål

 • Forstå erhvervssammensætning i et udviklingsperspektiv
 • Kende til primære, sekundære og tertiære erhverv
 • Forstå forskellige tilgange til erhvervspolitik

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Phillipskurven fra lærebogen
 • Flexicurity (hvilken økonomisk skole)
 • Aktiv og passiv arbejdsmarkedspolitik
 • Konkurrenceevne

Lektien til denne gang

 • Udviklingsøkonomi og sektorer

Billede har jeg selv taget, og det er i det nordlige Tanzania. Her lever masai’erne, og de lever primært af dyrehold, især kvæg og geder. Mændene passer kvæget, kvinderne malker, laver mad og føder og passer børn. Flerkoneri er tilladt, bare manden har nok kvæg og en (ler-)hytte parat til den nye kone. Jeg har selv mødt en, der har 5 koner, og han sad og regnede på, om han havde råd til nr. 6. Han har åbenbart ikke noget imod at have flere svigermødre 🙂

Hvilken erhvervssektor tror du dominerer her.

Opgaver

10.1 Primære, sekundære og tertiære erhverv

 • Hvad er primære, sekundære og tertiære erhverv for noget? Forklar
 • Forklar ud fra figuren ovenfor, hvor man kan forvente at finde lande som Tanzania, Japan, Danmark, Dubai (svær :-)), Schweiz, Letland og Kina
 • Hvad er “sektorforskydning”
  • Hvorfor finder sektorforskydning sted
 • Her er bogens tal for Danmark. Kommenter tallene og forklar, om du synes, at de passer til teorien

10.2 Dansk erhvervspolitik

 • Hvad er erhvervspolitik?
 • Erhvervspolitiske holdninger:
  • Hvilken grundholdning har neoliberalisterne til erhvervspolitikken?
  • Og hvilken grundholdning har interventionisterne til erhvervspolitikken?
   • Hvad betyder “interventionisme” forresten
 • Hvilket formål har konkurrencelovgivningen? Prøv at inddrage din viden om forskellige markedsformer i dit svar.
 • Tabel 8.4:
  • Hvilket mønster kan du udlede af tabellen?
  • Hvordan vil du karakterisere Danmarks placering i Global Competitiveness Index 2019?
Figur 8.4 fra lærebogen

10.3 Overblik over erhvervspolitik

Udfyld skemaet. Brug både bogen og videoen til i dag. Bemærk at videoen går lidt ud over bogen.

TYPE ERHVERVSPOLITIKFORKLARING
Defensiv erhvervspolitik
Innovationspolitik
Picking the winner
Porters erhvervspolitik
Liberalistisk erhverspolitik

10.4 Hvor er vi henne i økonomien

Nu kommer der et virkeligt svært spørgsmål: Nedenfor er der et udbuds- og efterspørgselsdiagram. Svar på nedenstående spørgsmål og begrund dine svar.

 • Når vi arbejder med konjunkturregulerende økonomisk politik, f.eks. finans- og pengepolitik, er vi så på udbuds- eller efterspørgselssiden i økonomien. Tip: Vil f.eks. en skattelettelse virke på udbuds- eller efterspørgselssiden
 • Når vi arbejder med især arbejdsmarkespolitik, men også erhvervspolitik (f.eks. picking the winner), er vi så på på udbuds- eller efterspørgselssiden i økonomien. Tip: Hvad påvirkes, hvis vi f.eks. støtter droneindustrien
 • Hvor er liberal erhvervspolitik henne. På udbuds- eller efterspørgelssiden

10.5 Praktisk erhvervspolitik

 • I Irland har man tiltrukket store amerikanske virksomheder som f.eks. Apple. Irene har lovet dem, at de næsten ikke betaler skat, bare de etablerer en masse arbejdspladser i Irland. Hvilken type erhvervspolitik er der tale om, og hvad mener du om en sådan aftale
 • Mange multinationale virksomheder, bl.a. McDonnalds, betaler ingen eller næsten ingen skat i Danmark, da de år efter år viser et underskud på regnskaberne. Prøv at give et bud på, hvorfor de kører med underskud i Danmark, og hvorfor de måske ikke har helt rent mel i posen. Ville du f.eks. gerne eje en virksomhed, der år efter år gav underskud
 • Kalundborg ligger på Vestsjælland. Det er en lille by med små 16.000 indbyggere. Bygen ligge langt fra andre byer, men der er en meget stor havn. Der ligger også en stor virksomhed, Novo, og derfor har en skole i Næstved, hvor man kan blive laborant, lagt en afdeling i Kalundborg. Normalt ville en by med 16.000 indbyggere være alt for lille til en laborantskole. Novo køber alle de færdige laboranter i byen. Hvilken type erhverspolitik
 • Byer som Nakskov, Odense, Aarhus, Aalborg, Frederikshavn, Helsingør og København havde i gamle dage meget store skibsværfter med 1.000-vis af ansatte. De er alle enten lukkede eller kører med få ansatte. Man prøvede i mange år fra statens side på at give støtte til værfterne, men de kunne ikke konkurrere med Asien. Hvilken type erhvervspolitik
 • I Danmark støttede vi engang aktivt vindmølleindustrien, fordi man dengang mente, at det var fremtiden. Hvilken type erhvervspolitik
 • Landbruget modtager hvert år ca. 7 mia. i støtte. Især på venstrefløjen argumenterer man for, at man skal fjerne støtten. Hvilken type erhvervspolitik
 • Liberal Alliance markedsfører sig selv som “den rene liberale vare”. Hvordan burde de teoretisk forholde sig til landbrugsstøtte, og hvordan gør de i praksis. Bemærk: Det er ikke kun Liberal Alliance, som muligvis mener noget en ting teoretisk og gør noget andet i praksis, du kan finde tilsvarende dilemmaer i stort set alle andre partier også.

10.6 Erhvervspolitik hos dig

 • Undersøg erhvervspolitikken i en kommune pr gruppe. Vælg fx fra følgende kommuner: Kolding, Frederikshavn, Ringkøbing, Odense, Aarhus, Kalundborg, Bornholm, Lolland, Billund, Esbjerg eller København.
 • Hvilke brancher satser man på, og hvilke “glider man let hen over”. Føles det som en gang bla-bla-bla eller er kommunens erhverspolitik “skarp” med både til- og fravalg
 • Prøv, om du kan sætte ord på den form for erhvervspolitik, de satser på. Er det fx. liberal erhvervspolitik, “picking the winner” eller hvad synes du