Modul 08 ØG-2. Udbud og markedsligevægten

Forberedelse

Formål

 • Lære om udbudskurven
 • Sætte udbuds- og efterspørgselskurven sammen til en markedsligevægt
 • Analysere forskydninger i markedet
 • Lære om markeder uden fri prisdannelse

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvad er forskellen på mikro- og makroøkonomi
 • Hvad er et marked
 • Hvordan ser økonomernes kors ud, og hvad består det af?
 • Jo højere prisen på en vare er, jo lavere er den efterspurgte mængde alt andet lige”. Hvad menes der med det?
 • Hvad er priselasticitet, og hvad kan vi bruge det til

Lektien til denne gang

 • “Jo højere prisen på en vare er, jo højere er den udbudte mængde – alt andet lige
 • Hvorfor er udbudskurven stigende
 • Når vi kun ændrer på prisen, flytter vi udbudskurven
 • Markedsligevægten: “Den usynlige hånd”
 • Når kurverne flytter sig: Der er ALTID KUN EN KURVE, der flytter sig i første omgang.
  • I anden og måske tredje omgang kan man argumentere for lidt af hvert, men i første omgang er det kun en kurve, der flytter sig
 • Prisdannelse er ikke altid sådan. Eksempel: Det danske arbejdsmarked, priser på transport, dagligvarer … stort set alt pga. oligo- og monopoler

Øvelser

8.1 Udbudskurven

Forklar hvorfor udbudskurven er stigende. Vis udbudskurven i din forklaring

8.2 Markedsligevægten

Forklar video 04 markedsligevægten, som du har set hjemme

8.3 Når udbudskurven flytter sig

 • Brug din sunde fornuft i første runde: Hvis det nu bliver meget billigere at bygge boliger, hvad tror du så, at der sker med prisen på boliger. Efterspørgselskurven flytter sig ikke.

Gå ind på min hjemmeside under International økonomi B under videoer 3: Udbud og efterspørgsel https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/video-2-udbud-og-efterspoergsel/. Se video 06. Når udbudskurven flytter sig.

 • Ud fra videoen: Hvis det bliver billigere at producere, hvad sker der så med markedsligevægten, dvs. ligevægtsprisen og ligevægtsmængden. Prøv at tegne din løsning

8.4 Analyse med udbuds- og efterspørgselskurven

Gå ind på min hjemmeside under International økonomi B under videoer 3: Udbud og efterspørgsel https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/video-2-udbud-og-efterspoergsel/. Se video 07. Analyse med udbuds- og efterspørgselskurver.

Du skal nu analysere, hvad der sker med markedsligevægten under forskellige hændelser. Til alle spørgsmålene skal du analysere med udbuds- og efterspørgelskurver, hvad der sker med markedsligevægten på varen, dvs. hvad sker der med ligevægtsprisen og ligevægtsmængden.

Analysen foregår ved, at du kikker på, hvad der sker i FØRSTE RUNDE med markedet. Der er det ALDTID KUN EN af kurverne, der flytter sig, og du skal vise hvilken. I anden runde kan begge kurver flytte sig.

Her er et eksempel: En ny bro over Kattegat gør det billigere at transportere Samsø kartofler fra Samsø og til resten af landet. Hvad sker der med markedsligevægten?

Svar: I første omgang bliver varen billigere. Det svarer til, at udbudskurven rykker udad, dvs. mod højre. Ligevægtsprisen falder, ligevægtsmængden (den solgte mængde) stiger.

I anden omgang vil efterspørgslen måske stige, så både ligevægtsprisen og ligevægtsmængden stiger.Husk at bruge din sunde fornuft undervejs. Hvis noget bliver billigere at lave, så passer din analyse næppe, hvis f.eks. både ligevægtsprisen og ligevægtsmængden falder. Bemærk: Du skal bruge diagrammerne fra vejledning 2 til alle opgaverne. Sæt det rigtige ind: https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/vejledninger-2-udbuds-og-efterspoergselsdiagrammer/

Her er spørgsmålene:

 • En ny produktionsmetode gør det billigere at producere kartofler.
 • Et udbud af corona i Dubai gør, at turisterne rejser til naboen Bahrain i stedet for. Analyser markedsligevægten for ferieophold i Dubai
 • Bolette Bolig vil gerne have renoveret badeværelset, men den idé har mange andre også fået. Hvad sker der med markedsligevægten for boligrenovering
 • Regeringen lægger en skat på cigaretter. Hvad sker der med markedsligevægten for cigaretter
 • Regeringen lægger en skat på fossile brændstoffer. Hvad sker der med markedsligevægten for fossile brændstoffer
 • En ny produktionsmetode gør det billigere at bygge vindmøller. Hvad sker der med markedsligevægten for vindmøller
 • USA’s nye præsident Joe Biden vedtager en plan, hvor der skal bygges 1.000-vis af nye vindmøller. Hvad sker der med markedsligevægten for vindmøller
 • Et terrorangreb i Tyrkiet gør, at turisterne er bange for at rejse til landet. Hvad sker der med markedsligevægten for ferierejser til Tyrkiet
 • Corona får folk til at holde ferie i Danmark. Hvad sker der med markedsligevægten for udlejning af ferieboliger i Danmark

8.5 Overudbud eller overefterspørgsel: Boligmarkedet

Det danske boligmarked er øjeblikket præget af meget høje prisstigninger

 • Det er svært lynhurtigt at bygge nye boliger, men i mange byer bliver der virkelig bygget meget nyt. Passer det med kurven her:
 • Hvad tror du der er tale om på boligmarkedet: Overudbud eller overefterspørgsel. Prøv at bruge figuren herunder i din forklaring