Modul 09. Kap 7.2. Beskæftigelse og arbejdsmarked

Forberedelse

 • Læs resten af kapitel 7, dvs. fra afsnit 7.5 “Arbejdsmarkedspolitik” og resten af kapitlet.

Fokusspørgsmål

 • Hvilken sammenhæng beskriver Phillipskurven
 • Hvad er flexicurity

Formål

 • Sætte kapitlet om arbejdsmarkedet ind i en makroøkonomisk sammenhæng

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Neoliberalt syn på arbejdsløshed
 • Forklar DA og LO plus at de er enige om at staten skal blande sig udenom
 • Nævn 3 forskellige former for arbejdsløshed

Lektien til denne gang

Phillipskurven fra lærebogen

 • Lidt opvarmning: Crowding-out
 • Flexicurity (hvilken økonomisk skole)

Opgaver

9.1 Phillipskurven

9.2 Arbejdsmarkedspolitik

 • Forklar flexicurity modellen, herunder fordelene for både stat, arbejdstagere og arbejdsgivere
 • Hvad nævner kapitlet som grund til, at flexicurity har haft succes
 • Vil du betegne flexicurity som noget, der er groet i den keynesianske eller monetaristiske køkkenhave. Argumenter!
 • Hvilke skoler og tilhørende politiske partier i Danmark kunne man forestille sig ville afskaffe flexicurity hurtigst muligt

9.3 Aktiv eller passiv arbejdsmarkedspolitik

 • Forklar, hvad aktiv arbejdsmarkedspolitik kan gå ud på, og brug gerne figuren her
 • Hvad er så passiv arbejdsmarkedspolitik
 • Redegør kort for nogle af de områder, hvorpå skiftende regeringer har „strammet“ i de sidste årtier.
 • (Dette er skrevet juli 2021). Mette Frederiksen, den nuværende statsminister, har nævnt at hun ønsker alle indvandrerkvinder på arbejdsmarkedet. En dansk-iransk radiovært og tidligere socialarbejder foreslår strengere krav. Er hans forslag arbejdsmarkedspolitik og hvis ja, hvilken type. https://www.berlingske.dk/politik/radiovaert-og-tidligere-socialarbejder-strengere-krav-til-kontanthjaelp
 • Jobcentrene spiller en stor rolle i forhold til aktiv arbejdsmarkedspolitik. Hvad mener Nye Borgerlige om Jobcentrene (slå op på deres hjemmeside)

9.4 Flaskehalsproblemer

Til en forandring får du her en lidt friere opgave. Flaskehalsproblemer nævnes ofte i forhold til arbejdsmarkedet. Du skal nu undersøge begrebet.

 • Man hører ofte begrebet “flaskehalsproblemer”. Prøv at søge på begrebet og find ud af, hvad det dækker over.
 • Hvilken sammenhæng kan der være mellem flaskehalsproblemer og den danske konkurrenceevne
 • Har vi et flaskehalsproblem i Danmark
 • Tip. Flaskehalsproblemer har naturligvis intet at gøre med alkoholproblemer, beklager min dårlige humor 😉

9.5 Flexicurity i verden

Den danske model med flexicurity er kendt ud over Danmarks grænser. Bl.a. har den fyldt en del i debatten i Frankrig. I Frankrig er det, modsat Danmark, ret svært at fyre folk, når de først er ansat. Derfor arbejder mange i årevis på midlertidige ansættelser. Til gengæld er det en økonomisk katastrofe, hvis man mister sit arbejde.

Kik på nette og se, hvad de skriver om os. Søg på “flexicurity”. “Flexicurity” er også det engelske navn for modellen.