Modul 09. Kap 6.1. Økonomisk vækst og velstand

Forberedelse

 • Læs kapitel 6. Makroøkonomiske teorier, til og med afsnit 6.2 om Porters diamant. Dvs. fra side 95 til og med side 105
 • Se videoen om at udregne årlig vækst i procent: Gå ind på hjemmesiden her under Videoer > Videoer 9. Makroøkonomisk landeanalyse og se video 04 Beregn indekstal og video 05 Beregn en vækstrate. Du skal kun se videoerne, du skal ikke udføre dem.

Formål

 • Beregninger ud fra tal: Du skal kunne lave:
  • Indekstal
  • Vise en fordeling i procent og afbilde den
 • Kikke på vækstfaktorer gennem Porters diamant. Bemærk at du sagtens kan møde Porters diamant i andre fag

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Merkantilisme: Kongens stærke hånd
 • Adam Smith: Den usynlige hånd/liberalisme:
 • Karl Marx: Den retfærdige hånd
 • Keynes: Den synlige hånd
 • Monetarisme: Den forsigtige hånd
 • Hvilke politiske fløje bekender sig til hvilke økonomiske skoler
 • Hvem er gået af med sejren i Europa? I Tyrkiet? I Kina?

Lektien til denne gang

 • Faste og årets priser
  • Bemærk: Ved årets priser bruger vi pris x mængde = værdi
  • Hvis du har faste priser, så kikker vi ikke på prisen, kun på mængden
  • Dvs at: Årets priser – inflation = faste priser
 • BNP og arbejdsløshed hører sammen, kommenter kurven herunder
 • Porters diamant for Danmark

Øvelser

9.1 BNP i årets og faste priser

 • Forklar hvad en vækstrate er
 • Hvad er forskellen på årets priser og faste priser
 • Hvis vi regner i årets priser, hvordan ser BNP så ud for f.eks. Tyrkiet, Syrien og Venezuela. Alle lande har høj inflation
 • Hvad synes du er den mest reelle metode i forhold til at vise, hvor stor en produktion et land har
 • Hvorfor har Indien forresten et større BNP end Danmark, og hvordan kan vi kompensere for at Indien i virkeligheden er fattigere end Danmark

9.2 Beregn vækstraten

 • Bemærk: Alle i gruppen skal individuelt lave opgaven her. I må ikke bare lade en i gruppen gøre det
 • Se videoen om at udregne årlig vækst i procent og udfør beregningen ved at downloade Excel arket til videoen: Gå ind på hjemmesiden her under Videoer > Videoer 9. Makroøkonomisk landeanalyse video 05. Beregn en vækstrate (procentvis ændring fra år til år)

9.3 Porters diamant

I bogen vises en figur med Porters diamant.

 • Forklar, hvorfor den ser ud, som den gør, med dens plusser og minusser
 • Lav Porters diamant for Kina, Tyskland og det lille land Luxemburg samt Dubai i Mellemøsten. Luxemburg lever stort set udelukkende af at være finanscentrum (= skattely).
 • Hvilke lande har de højeste BNP af Danmark, Sverige, Tyskland og Luxemburg.
  • Ud fra dit svar: Hvor god en forklaring synes du, at Porters diamant tilbyder i forhold til at forklare vækst
  • Kan vi evt. så bruge Porters diamant til noget overhovedet

9.4 Opgave 2 side 51 og 52. Bar du styr på beregninger af indekstal

Du kan sikkert huske, at vi i tabel 2.1 helt tilbage i kapitel 2 viste, hvordan tilgangen og anvendelsen af varer og tjenester (forsyningsbalancen) udviklede sig fra 2000-2016.

I boks 6.1 regnede vi indekstal, årlig stigning i procent og procentandele ud på nogle dele af tabellen. Her skal vi for træningens skyld arbejde videre med de tre typer beregninger på andre dele af tabellen. Vi bringer lige tabellen nedenfor

Kilde: Samfundsstatistik 2017, Forlaget Columbus 2017.

 • Først bedes du i følgende tabel A beregne indekstal for udviklingen i privat forbrug og offentligt forbrug fra 2000-2016. Vi har regnet et par af tabellens tal ud, så at du kan se, om du er på rette spor i dine beregninger. Hvad kan du udlede af tabel A?
 • Dernæst bedes du i tabel B udregne den årlige stigning i procent for det private og det offentlige forbrug i perioden 2013-2016. Også her har vi regnet et par eksempler ud, så at du kan tjekke, om du er på rette spor. Hvad kan du udlede af tabel B?
 • Endelig skal vi lige træne udregning af procentandele. Du bedes derfor i tabel C udregne det private forbrugs og det offentlige forbrugs andele af BNP i 2000, 2010, 2013 og 2016. Læg mærke til at procentandelene til højre i tabel 2.1 ikke er andele af BNP, men andele af den samlede tilgang af varer og tjenester (Y + M). Igen har vi lagt et par beregninger ind i tabellen. Hvad kan du udlede af tabel C?

 • Sidste spørgsmål: Vis procentandelene for hhv Cp og Coff i et lagkagediagram