Modul 01. Kap 2 Mål og politikker

Forberedelse

 • Kik noter og teori igennem omkring følgende emner
  • Samfundsøkonomiske mål
  • Det økonomiske kredsløb
 • Forbered hjemme svar til følgende spørgsmål
  • List kort de 7 samfundsøkonomiske spørgsmål
  • Forklar det økonomiske kredsløb
  • Forklar finanspolitik ud fra det økonomiske kredsløb
  • Forklar pengepolitik ud fra det økonomiske kredsløb

Formål

 • Repetere områderne
  • Samfundsøkonomiske mål
  • Det økonomiske kredsløb
  • Økonomiske politikker
  • Udbud og efterspørgsel
 • Introduktion til skriftlige afleveringer, som vi skal lave en del af

Fælles gennemgang

I kender reglerne

 • Skal vi tillade skærme?
 • Spørg, spørg, spørg. Der er INGEN DUMME SPØRGSMÅL, kun DUMME SVAR

Vil du have topkarakter?

 • Gør dit bedste
 • Modsig mig
 • Vær nysgerrig

Arbejdsbelastning

 • International økonomi er et af de rigtigt tunge fag
 • 5 – 10 siders forberedelse til hver gang
 • Lad være med at komme bagud, for der er mange begreber i faget

Opgaver

1.1 Basis

 • Hvad er BNP
 • Hvad er konjunkturbølger
 • Hvilken sammenhæng er der mellem økonomisk vækst og arbejdsløshed
 • Hvad er inflation og deflation

Lidt hjælp: Hvis du ikke helt forstår hvad inflation er, så kik på billedet herunder:

Prisen på en toiletrulle i Venezuela
Prisstigninger i Venezuela gjorde, at en rulle toiletpapir for et par år siden kostede den stak pengesedler, som du ser til venstre i billedet. Det er kun blevet værre siden

1.2 Samfundsøkonomiske mål

 • List de 7 samfundsøkonomiske mål. Forklar, hvad de dækker over. Dvs. det er ikke nok at sige, at “økonomisk vækst” er et mål. Du skal også forklare hvad “økonomisk vækst” er for noget
 • Sæt tal på, hvis det er muligt. Hvis fx lav inflation er et mål, så sæt tal på, hvad lav inflation er for noget
 • Forklar, hvordan nogle af målene kan være i konflikt med hinanden
 • Du skal nu vælge et parti fra hvert af de 3 grupper. Ud fra deres hjemmeside skal du undersøge, hvordan de vægter de forskellige samfundsøkonomiske mål. For hvert mål skal du notere, om det har høj/middel/lav vægt eller slet ikke bliver nævnt.
  • Gruppe 1. Socialdemokratiet og socialistisk folkeparti
  • Gruppe 2. Venstre og konservative
  • Gruppe 3. 2 partier fra følgende gruppe: Enhedslisten, radikale venstre, alternativet, dansk folkeparti, nye borgerlige og liberal alliance
 • Ekstra: Er der sammenhæng mellem de 7 samfundsøkonomiske mål og FN’s verdensmål
FN’s verdensmål

1.3 Det økonomiske kredsløb

 • Forklar sektormodellen herunder
  • Hvad består de enkelte “kasser” af
  • Sæt navne på pilene. F.eks. får husholdningerne løn af virksomhederne, lige som husholdninger bruger løn på privatforbrug på varer, der er produceret af virksomhederne

1.4 Brug det økonomiske kredsløb/sektormodellen i praksis

Forklar ud fra modellen, hvordan følgende hændelser vil påvirke økonomien. Der er 3 muligheder:

 1. BNP vokser
 2. BNP skrumper
 3. Der sker ikke noget

Her er hændelserne:

 • Regeringen afskaffer topskatten
 • Regeringen hæver momsen på varer til det dobbelte
 • Regeringen beslutter at bygge en Kattegatbro mellem Sjælland og Jylland over Samsø
 • Pensionsalderen i Danmark hæves med 5 år.
 • Optimismen i den danske befolkning stiger, og folk øger deres forbrug.
 • Store lønstigninger i Danmark bevirker, at danske virksomheder mister markedsandele i udlandet
 • Tyskland oplever en kæmpe økonomisk nedtur
 • Regeringen i USA går ind med massive tilskud til vindmølle energi (det har de faktisk
 • Bankerne hæver udlånsrenterne med henblik på at øge deres overskud
 • Bankerne øger deres negative indlånsrente (fra – 0,5% til – 1%)
  • Prøv at google begrebet “negativ indlånsrente”
 • Krigen i Ukraine gør, at varerne bliver i gennemsnit 10% dyrere
 • Zimbabwe og Venezuela importerer 20% færre varer fra Danmark
 • Regeringen vedtager massive grønne afgifter, bl.a. på benzin og diesel
 • Regeringen beslutter sig for at give tilskud til økologiske fødevarer
 • AGF bliver danske mestre i fodbold, hvilket får AGFs mange fans (anslået 2/3 af landets befolkning) til købe massive mængder Royal og Ceres øl for at fejre mesterskabet

1.5 Økonomiske politikker

 • Forklar de vigtigste økonomiske politikker ud fra det økonomiske kredsløb
 • Gennemgå for hver politik:
  • Hvad handler politikkerne om
  • Hvem bestemmer
  • Hvad er den enkelte økonomiske politik god til (bekæmpe arbejdsløshed, bekæmpe inflation, øve vækst osv.)
  • Hvilke bivirkninger er der ved den enkelte økonomiske politik
 • Danmark står lige nu i en situation med høj inflation. Hvilke muligheder har Danmark for at bekæmpe inflation vha. økonomisk politik

1.6 Økonomiske politikker i praksis

Tag mindst 1forslag pr gruppemedlem fra nedenstående liste op. For hvert af de forslag, du vælger:

 • Hvis de bliver gennemført, hvad tror du så, at der sker
 • Find økonomiske argumenter for og imod forslaget. Brug gerne Google
 • Til sidst diskuter, om du mener, at forslaget er en god idé for samfundet eller ej.

Her er emnerne

 • Vi skal afskaffe topskatten i Danmark
 • Vi skal udflytte studiepladser fra de store byer: https://nyheder.tv2.dk/politik/2021-06-25-aftale-om-udflytning-af-uddannelser-pa-plads
 • EU skal afskaffe landbrugsstøtten. Landbrugsstøtten er på ca. 300 mia kr pr år, heraf ca. 7 mia. kr til Dansk Landbrug
 • Socialhjælp og arbejdsløshedsunderstøttelse i Danmark nedsættes til det halve
 • Giv alle gymnasielærere det dobbelte i løn + dobbelt SU til eleverne
 • Afskaf al gratis uddannelse i Danmark ud over folkeskoleniveau efter engelsk og amerikansk forbillede
 • Hæv priserne på benzin og diesel til det 3-dobbelte, så folk kører mere i el-biler
 • Det skal koste penge at gå til læge i Danmark
 • Vi skal bygge en bro over Kattegat fra Sjælland til Jylland med motorvej og jernbaneforbindelse
 • Grundet situation i Ukraine hæver Danmark millitærudgifterne med 4 mia kr.