Modul 01. Kap 1 og 2. Samfundsøkonomiske mål og det økonomiske kredsløb

Forberedelse

 • Repeter kapitel 1 og 2 i lærebogen. Dvs. hele kapitel 1 og 2 minus siderne 34 – 37 om forsyningsbalancen

Formål

 • Hvad er økonomi og især hvad er international økonomi
 • Repetition af kapitel 1 og 2
 • Introducere OneNote Klasserum til at “aflevere” lektier i.

Regler

I kender reglerne

 • Ingen skærme under tavlegennemgange
 • Samarbejde om undervisningen
 • Spørg, spørg, spørg. Der er INGEN DUMME SPØRGSMÅL, kun DUMME SVAR
 • Diskuter faget med hinanden

Vil du have topkarakter?

 • Modsig mig
 • Læs nyheder og spørg mig: “Lars, hvorfor vil EU ikke lade Sydeuropa føre lempelig finanspolitik”
 • Byd ind
 • Lav ekstraopgaverne og vis det på klassen, at du har lavet dem

Arbejdsbelastning

 • International økonomi er et af de rigtigt tunge fag
 • 5 – 10 siders forberedelse til hver gang
 • Lad være med at komme bagud, for der er mange begreber i faget

Fælles gennemgang

Nogle fagbegreber

 • Fælles øvelse: Hvad er “økonomi” = https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98konomi + “knappe ressourcer”
 • International økonomi = “political economy” på engelsk. Faget hedder i virkeligheden nationaløkonomi
 • Hvorfor skal
  • Erik Elev interessere sig for IØ
  • Luise Leder interessere sig for IØ
  • Signe Salgsdirektør og hendes kæreste Morten Marketing interessere sig for IØ
  • Antwort: “Mitsprechen”
 • List de 7 samfundsøkonomiske mål

I det samfund her er der kun en enhed: Husholdningen. (masaii landsby i det nordlige Tanzania):

HER skal vi bore efter vand
Masaii landsby i det nordlige Tanzania, som har fået penge til deres første vandboring. Mama-Merete.org hvis du er interesseret
 • 2-sektor model

Opgaver

1.1 Kvantitative eller kvalitative kilder

Er udsagnene her kvantitative eller kvalitative

 • Danmarks Statistik offentliggør, at Danmark sidste år havde et overskud på betalingsbalancen på 20 mia kr.
 • Et opslag på Facebook fra socialdemokratiet bliver delt på Facebook. Opslaget roser regeringen og siger, at “den er fantastisk”
  • En supplerer med en bemærkning om “De viser fantastiske økonomiske resultater”
  • En borgerlig vælger er ikke enig: Han skriver: “De er så ringe som de overhovedet kan være”
  • En anden borgerlig vælger siger: “Danmark har en af verdens højeste skatteprocenter, og det lader til, at socialdemokratiet slet ikke har en nedbringelse af topskatten på dagsordenen”
  • Flere indlæg for og imod, nogle af dem lettere uhøflige
   • “De sidste par måneder er arbejdsløsheden faldet”
   • “Mette Frederiksen er grim og dum”
   • “De borgerlige politikere er enormt selvfede”
   • “Vores miljø får det værre og værre, for antallet af dyrearter i Danmark falder”
   • “Danmark har klaret sig bedre end Sverige under corona-krisen”
   • “Norge og Finland har klaret sig bedre end Danmark under corona-krisen”

1.2 Tjek på lektien

 • Hvad betyder “knappe ressourcer”
 • Hvad er BNP
 • Hvad er konjunkturbølger
 • Hvad er et multinationalt selskab
 • Hvilken sammenhæng er der mellem økonomisk vækst og arbejdsløshed
 • Hvad er inflation og deflation

Lidt hjælp: Hvis du ikke helt forstår hvad inflation er, så kik på billedet herunder:

Prisen på en toiletrulle i Venezuela
Prisstigninger i Venezuela gjorde, at en rulle toiletpapir for et par år siden kostede den stak pengesedler, som du ser til venstre i billedet. Det er kun blevet værre siden

1.3 Samfundsøkonomiske mål

 • List de 7 samfundsøkonomiske mål. Forklar, hvad de dækker over. Dvs. det er ikke nok at sige, at “økonomisk vækst” er et mål. Du skal også forklare hvad “økonomisk vækst” er for noget
 • Forklar, hvordan nogle af målene kan være i konflikt med hinanden
 • Du skal nu vælge et parti fra hvert af de 3 grupper. Ud fra deres hjemmeside skal du undersøge, hvordan de vægter de forskellige samfundsøkonomiske mål. For hvert mål skal du notere, om det har høj/middel/lav vægt eller slet ikke bliver nævnt. Hvis du/I er 4 i gruppen, så vælg 2 partier fra gruppe 3
  • Gruppe 1. Socialdemokratiet
  • Gruppe 2. Venstre og konservative
  • Gruppe 3. Enhedslisten, socialistisk folkeparti, radikale venstre, alternativet, dansk folkeparti, nye borgerlige og liberal alliance
 • Ekstra: Er der sammenhæng mellem de 7 samfundsøkonomiske mål og FN’s verdensmål
FN’s verdensmål

1.4 Det økonomiske kredsløb/sektormodellen

 • Forklar sektormodellen herunder
  • Hvad består de enkelte “kasser” af
  • Sæt navne på pilene. F.eks. får husholdningerne løn af virksomhederne, lige som husholdninger bruger løn på privatforbrug på varer, der er produceret af virksomhederne

1.5 Brug det økonomiske kredsløb/sektormodellen i praksis

Forklar ud fra modellen, hvordan følgende hændelser vil påvirke økonomien. Der er 3 muligheder:

 1. BNP vokser
 2. BNP skrumper
 3. Der sker ikke noget

Her er hændelserne:

 • Regeringen afskaffer topskatten
 • Regeringen hæver momsen på varer til det doobbelte
 • Regeringen beslutter at bygge en Kattegatbro mellem Sjælland og Jylland over Samsø
 • Pensionsalderen i Danmark hæves med 5 år.
 • Optimismen i den danske befolkning stiger, og folk øger deres forbrug.
 • Store lønstigninger i Danmark bevirker, at danske virksomheder mister markedsandele i udlandet
 • Sverige og Tyskland oplever en kæmpe økonomisk nedtur
 • Regeringen i USA går ind med massive tilskud til vindmølle energi
 • Bankerne hæver udlånsrenterne med henblik på at øge deres overskud
 • Bankerne øger deres negative indlånsrente (fra – 0,5% til – 1%)
  • Prøv at google begrebet “negativ indlånsrente”
 • På grund af corona bliver importerede varer i gennemsnit 10% dyrere
 • Zimbabwe og Venezuela importerer 20% færre varer fra Danmark
 • Regeringen vedtager massive grønne afgifter, bl.a. på benzin og diesel
 • Regeringen beslutter sig for at give tilskud til økologiske fødevarer
 • AGF bliver danske mestre i fodbold, hvilket får AGFs mange fans (anslået 2/3 af landets befolkning) til købe massive mængder Royal og Ceres øl for at fejre mesterskabet

1.6 Hvilken type økonomi

 • Forklar udtrykkene
  • Planøkonomi
  • Blandingsøkonomi
  • Markedsøkonomi
 • Argumenter for, hvad du synes er den dominerende økonomiske type i følgende lande
  • Danmark
  • England
  • USA
  • Grønland
  • Cuba
  • Kina
  • Tyskland

1.7 Diskussionsoplæg

Tag mindst 2 forslag fra nedenstående liste op. For hvert af de forslag, du vælger:

 • Hvis de bliver gennemført, hvad tror du så, at der sker
 • Find økonomiske argumenter for og imod forslaget. Brug gerne Google
 • Til sidst diskuter, om du mener, at forslaget er en god idé for samfundet eller ej.

Her er emnerne

 • Vi skal afskaffe topskatten i Danmark
 • Vi skal udflytte studiepladser fra de store byer: https://nyheder.tv2.dk/politik/2021-06-25-aftale-om-udflytning-af-uddannelser-pa-plads
 • EU skal afskaffe landbrugsstøtten. Landbrugsstøtten er på ca. 300 mia kr pr år, heraf ca. 7 mia. kr til Dansk Landbrug
 • Socialhjælp og arbejdsløshedsunderstøttelse i Danmark nedsættes til det halve
 • Giv alle gymnasielærere det dobbelte i løn + dobbelt SU til eleverne
 • Afskaf al gratis uddannelse i Danmark ud over folkeskoleniveau efter engelsk og amerikansk forbillede
 • Hæv priserne på benzin og diesel til det 3-dobbelte, så folk kører mere i el-biler
 • Det skal koste penge at gå til læge i Danmark
 • Vi skal bygge en bro over Kattegat fra Sjælland til Jylland med motorvej og jernbaneforbindelse
 • Emne efter eget valg, men du skal kunne argumentere for og imod med økonomiske og politiske/egne argumenter