Modul 10. IØ repetition: Mål, det økonomiske kredsløb og forsyningsbalancen

Forberedelse

Formål

 • Hjælpe dig til at finde rundt på https://bliv-klogere.ibc.dk
 • I gang med en repetition af de vigtigste emner på grundforløbet
 • Komme i gang med en (måske) ny IØ-lærer

Fælles gennemgang

Kort intro

Først det kedelige

 • Kom forberedt. 5 minutters forberedelse er langt bedre end ingen
 • Jeg giver ikke specielt mange lektier for
 • IØ er et svært fag
 • Ingen skærme under tavlegennemgange

Så det vigtige

 • Undervisning er et samarbejde. I skal lære fra mig og fra hinanden, men jeg skal også lære fra jer. F.eks. hvad for en undervisning, der passer bedst til jer
 • Hvis du er det mindste i tvivl, så SPØRG SPØRG SPØRG SPØRG og bliv ved med at spørge
  • Gode elever spørger og spørger meget
  • Jeg oplever ikke spørgsmål som irriterende. Snarere som en hjælp til, at jeg kan give mere præcise beskeder
 • Der er IKKE NOGET hos mig, der hedder “dumme spørgsmål”. Kun dumme svar!
 • “Fail often, fail early”
 • Diskuter faget med hinanden. Det er den måde, I lærer på

Den gode elev

 • Spørger hellere 3 gange for meget end 1 for lidt
 • Er meget nysgerrig
 • Hjælper andre, for det bliver man nemlig selv dygtigere af
 • Bruger gerne faget ud over faget, f.eks. “Hvorfor vil regeringen dog udflytte uddannelserne” osv.
 • Jeg lægger mærke til, hvis du laver ekstraopgaverne
 • Vil du gerne have 12? Modsig mig (og hav ret) og find fejl i mit materiale, så er du godt på vej

Fra sidst

 • Hvordan gik det til ØG eksamen? Har I lært noget af det, f.eks. hvordan I skal arbejde, hvordan I timer jeres foredrag osv?

Lektien til denne gang

 • Hvad betyder “økonomi”
 • Faget “international økonomi” hed først “samfundsøkonomi”, men det var for kedeligt. På de højere læreanstalter hedder det “nationaløkonomi”, mens det på engelsk hele tiden har heddet “political economy”. Diskuter, hvorfor det mon hedder “political economy” på engelsk
 • 7 samfundsøkonomiske mål
Prisen på en toiletrulle i Venezuela
Prisstigninger i Venezuela gjorde, at en rulle toiletpapir for et par år siden kostede den stak pengesedler, som du ser til venstre i billedet. Det er kun blevet værre siden
 • Det økonomiske kredsløb
 • BEMÆRK: Forklar kort, hvad finanspolitik er
 • Tilgang = anvendelse:
  • Lukket økonomi: Y = C + S, og S bliver til I på et tidspunkt
  • BNP (Y, Y = “yield”) + M = C + I + X
   • Du kan dele C op i privat og offentlig forbrug. Det kan nogle gange give god mening, fordi de opfører sig ret forskelligt. Privatforbrug skrives “C” eller “Cprivat” og offentligt forbrug skrives G (G for “government”) eller Coffentlig
   • Lær den udenad. “YM er (lig) CIX” eller “ymerkiks”. Tåbeligt men det virker :-).
 • X – M = Y – C – I = overskuddet på betalingsbalancen
 • Opsparing i en lukket økonomi S = Y – C
 • Det kan skrives sammen til
  • Y – C = I + X – M
  • S – I = X – M.
  • = hvis Danmark har overskud på betalingsbalancen, så er opsparingen større end investeringerne. Opsparing bliver til investeringer på et tidspunkt

HVIS VI NÅR DET: Quiz

Øvelser

10.1 Definitioner

Bogen stiller 7 samfundsøkonomiske målsætninger op:

 1. Økonomisk vækst
 2. Høj beskæftigelse og lav arbejdsløshed
 3. Ligevægt på betalingsbalancen
 4. Lav inflation
 5. Balance på statsbudgettet
 6. Rimelig fordeling af goderne
 7. Bæredygtig vækst

Her er så spørgsmålene til opgaven

 • Hvad er BNP og vækst
 • Hvad er arbejdsløshed
 • Hvad er inflation
 • Forklar i det økonomiske kredsløb, hvor man kan aflæse hhv. ligevægt på statsbudgettet og ligevægt på betalingsbalancen
  • Hvorfor er det en god idé ( i hvert fald på lidt længere sigt end blot et par år) med ligevægt på statsbudgettet og ligevægt på betalingsbalancen
  • Svært spørgsmål: I hvilken situation kunne det muligvis være fornuftigt med et underskud på statsbudgettet. Tip: Brug det økonomiske kredsløb
  • … og i hvilken situation kunne det tilsvarende være fornuftigt med et overskud
 • Hvilken af målene er det vigtigste set med økonomiske briller
 • Hvilke af målene kan være i konflikt med hinanden
 • Ud over økonomisk vækst så er højrefløjen og venstrefløjen f.eks. i dansk politik ikke helt enige i, hvilke mål ud over vækst, som man skal prioritere. Hvad går deres uenighed på

10.2 Det økonomiske kredsløb 1

Modellen med det økonomiske kredsløb vil du se igen og igen i international økonomi, så den må vi hellere få helt styr på :-). Nedenfor har du det økonomiske kredsløb. Gennemgå det pil for pil og fortæl, hvilke “slags” pengestrømme den enkelte pil rummer. Du kan med fordel bruge skemaet længere nede i opgaven, hvor jeg har hjulpet dig lidt

PIL NRPENGESTRØM
1Virksomheder til off. sektor: Moms, virksomhedsskatter, afgifter
Off. sektor til virksomheder: Løntilskud, tilbagebetaling af moms, evt. andre tilskud
2
3
4
5
6
7

10.3 Hændelser i det økonomiske kredsløb

Modellen med det økonomiske kredsløb vil du se igen og igen i international økonomi, så den må vi hellere få helt styr på :-).

Vi forestiller os nu, at der sker en række hændelser i økonomien. Økonomer kalder for “stød” eller “hændelser” til/i økonomien. Vurdér i hvert enkelt tilfælde, hvad der sker i det økonomiske kredsløb og med BNP. Brug det økonomiske kredsløb i din vurdering.

 1. Regeringen vedtager en topskattelettelse
 2. Regeringen afskaffer momsen
 3. Regeringen vedtager en CO2-afgift, der rammer både husholdninger og virksomheder
 4. (Svært spørgsmål). Grundet corona når mange varer ikke frem til producenterne til tiden. Det betyder, at de må hæve priserne. Inflationen stiger
 5. Bestseller øger eksporten med 5 mia kr
 6. Det øgede bureaukrati i forbindelse med brexit gør, at den danske eksport til England daler med 5 mia. kr. Til gengæld falder vores import fra England med 5 mia. Hvordan virker de 2 enkeltvis og samlet
 7. Dollaren stiger kraftigt i pris over for euroen og dermed også den danske krone
 8. Man skønner, at corona har givet staten ekstra udgifter for 5 – 10 mia kr.
  1. … argumenter kort for og imod: Er det pengene værd
 9. Regeringen vedtager en stram finanslov, så til næste år vil statens indtægter overstige dens udgifter
 10. Efter corona vil alle holde ferie i udlandet frem for i Danmark
 11. Nationalbanken hæver renten
 12. Nationalbanken sænker renten

10.4 Forsyningsbalancen

 • Forklar hvordan forsyningsbalancen fungerer
 • Hvad med din egen privatøkonomi. Fungerer den på samme måde. Hvis vi f.eks. siger, at BNP = lommepenge + hvad du tjener fra et evt. fritidsjob
 • Hvorfor opfører det offentlige og de private forbrug sig forskelligt. Tip: Forestil dig, at enten Liberal Alliance/Nye Borgerlige eller Enhedslisten fik flertal i folketinget, hvad ville der så ske med det offentlige forbrug
 • Find de nyeste tal for forsyningsbalancen. Tip: Prøv at gå ind på siden her: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/oekonomi/nationalregnskab/noegletal-for-nationalregnskabet-bnp

10.5 Betalingsbalancen

 • Hvordan er det gået med Danmarks betalingsbalance minimum 10 år tilbage i tiden
 • Hvilke muligheder giver det et land, at man har overskud på betalingsbalancen. I din forklaring prøv at tage udgangspunkt i f.eks. din egen økonomi. Hvilke muligheder giver det dig, hvis du har overskud på din “betalingsbalance”
 • Hvordan bør et land reagere, hvis der er underskud på betalingsbalancen over længere tid. I den forbindelse forklar, hvad “finanspolitik” er.
 • Ekstra: Hvorfor er den typiske regering ret tilbageholdende med at føre stram finanspolitik uanset politisk farve
  • Hvordan tror du, at en rød regering typisk vil føre stram finanspolitik
  • Hvordan tror du, at en blå regering typisk vil føre stram finanspolitik

10.6 Lidt teori om inflation

Bemærk: Du kan få god hjælp i bogens afsnit om inflation i kapitel 2 til spørgsmålene her.

 • Hvor høj bør inflationen være i den ideelle verden
 • Hvilke ulemper er der ved høj inflation
 • Hvorfor kan deflation også være et problem. Deflation = prisfald. Tip: Der har været prisfald på boliger i udkantsdanmark, hvorfor mon boligejerne ikke er så glade for det
 • Finn Flittig har sparet penge op. Hvorfor er høj inflation en ulempe for ham …
 • … til gengæld har Øjvind Ødsel lånt en masse penge til forbrug. Hvorfor er han mon godt tilfreds med høj inflation
 • Kan en stat spekulere i at låne en masse penge og så fremme inflation

Et billede på inflation: Prisen på en toiletrulle i Venezuela

Prisen på en toiletrulle i Venezuela