Modul 10. Kap 6.2. BNP og nationalregnskab

Forberedelse

 • Læs resten af kapitel 6. Makroøkonomiske teorier fra afsnit 6.3 Kritik af BNP som målestok og resten af kapitlet. Dvs. side 106 til og med side 115

Formål

 • Forstå, hvad BNP kan og ikke kan

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Forklar, hvordan BNP og arbejdsløshed typisk hænger sammen
 • Hvad er forskellen på faste priser og årets priser
 • Hvad kan vi bruge Porters diamant, se herunder
 • Forklar, hvordan man beregner hhv. indekstal, vækstrater og procentvis fordeling

Lektien til denne gang

 • En historie om BNP: Storebæltsbroen påsejles og genopbygges. Er vi blevet rigere mht. BNP / er vi blevet rigere som land?
 • I Indien siger vi, at alle kvinde er hjemmegående. De beslutter de sig så for, at alle ansætter naboens kone som hushjælp. Kvinderne får løn for deres arbejde. Er Indien blevet rigere mht. BNP?
 • Miljøregnskaber burde følge BNP
 • Ellers ikke så meget, du skal selv i gang :-).

Øvelser

10.1 Problemer med BNP

Ud fra bogens afsnit 6.3 plus underafsnit:

 • Giv eksempler på produktion, som burde være med i BNP
 • Giv eksempler på produktion, som ikke burde være med i BNP
 • Hvad er HDI, hvordan er det skruet sammen og hvad kan vi bruge det til
  • Inddrag i din forklaring, hvad forskel på velstand og velfærd er for noget

10.2 Opgave 1 i bogen side 51. Hvem vinder, og hvem taber på sort arbejde

For at hjælpe dig lidt har jeg indsat figur 6.8 fra bogen i opgaven

Selve opgaveteksten står nedenfor:

Sort arbejde er en del af den sorte økonomi i Danmark (og andre lande). Ud over sort arbejde omfatter den sorte økonomi først og fremmest snyd med selvangivelse af indtægter, som ikke har noget direkte med arbejde at gøre, fx formueindkomster fra skattely-lande, udlejning af ejendomme og værelser mv.

I eksemplet i grundbogens figur 6.8 aftaler direktør Nielsen med tømrer Jensen at få bygget en carport ved sort arbejde.

 • Hvem af de to får mest ud af at udføre arbejdet sort i stedet for hvidt?
 • Hvis den sparede skat og moms blev delt lige over mellem de to, hvor meget skulle direktør Nielsen så betale for det sorte arbejde?
 • Som nævnt i grundbogen har Rockwool-fonden fundet frem til, at der hvert år laves sort arbejde i Danmark for mellem 34 og 59 mia. kr. Lad os antage, at beløbet i 2018 ligger på 46 mia. kr. I Danmark er der ca. 4.600.000 skatteydere. Hvis vi fik udryddet det sorte arbejde helt og aldeles – ganske vist en meget urealistisk antagelse – og hvis de ekstra skatteindtægter blev brugt til at nedsætte skatten for alle skatteborgerne med samme beløb, hvor meget kunne hver enkelt af de 4.600.000 skatteydere så spare i skat?
 • Ifølge Rockwoolfonden og Skat er det især yngre mennesker, der accepterer sort arbejde.
  • Hvad er din egen holdning til sort arbejde?
  • Hvad mener du, at man kan gøre for at få nedsat omfanget af sort arbejde?

10.3 V for velfærd og B for brutto-et-eller-andet

 • Forklar HDI begrebet kort
 • Forklar begreberne BNP, BNI, BFI samt NNP, NPI og NFI. Inddrag gerne figuren her fra bogen

10.4 Større opgave: Danmarks økonomiske temperatur

I opgave 5 på side 57 – 63 ser du teksten til en større opgave. Da opgaven blev skrevet, så var det et super godt emne. Men som med så mange andre problemstillinger i faget her, så bliver tingene ret hurtigt forældede.

Selve opgavens type er dog særdeles aktuel, man kan kalde det “makroøkonomisk landeanalyse”. Du vil skulle bruge det i andre fag, f.eks. i faget afsætning. Du kan endda komme ud for lignende opgave til eksamen.

Lille tip: Brug evt. video 06. Hent tal ind fra Danmarks Statistik til Excel samt video 07. Hent tal ind fra IMF (Den Internationale Valutafond) til Excel i din opgave. Begge kommer fra siden fra siden Videoer 9. Makroøkonomisk landeanalyse

Selve opgaven: Din opgave er nu at lave en “opdateret” opgave af opgave 5.

Besvar spørgsmålene og saml dine resultater i en præsentation. Du skal bruge figurer i din præsentation. Overskriften på præsentationen er “Danmarks økonomiske temperatur”.

Hvis du f.eks. præsenterer indekstal og vækstrater, kan du blive spurgt om, hvordan man beregner dem.

VIGTIGT: Husk altid at fortælle hvor du har fået dine tal fra

 • Opdater tabellen fra IMF (den international valutafond) herunder, så du får 2021 og 2022 med om muligt
 • Opdater tabellen, så du får de seneste tal for landene med
 • Brug den seneste økonomiske redegørelse fra regeringen og se, hvad de skriver om Danmark. Linket herunder er til redegørelsen fra august 2020, men der er sikkert kommet en ny redegørelse siden https://fm.dk/udgivelser/2020/august/oekonomisk-redegoerelse-august-2020/
  • I rapporten fra 2020 tegnes et billede af Danmark, som er lagt ned af corona. Men man forventede et dyk i væksten i 2020 efterfulgt af en høj vækst i 2021. Prøv at undersøge, om det holdte stik
  • Forklar, gerne med figurer, hvad
  • Vis, hvordan det går beskæftigelsen
 • Prøv til sidst at sammenfatte med en figur, der ligner figur 16 Sammenfatning: Danmark i vækst på side 62 i opgavebogen. De har stykket figuren sammen ud fra tal fra OECD.
 • Til aller sidst: Hvad er så temperaturen på Danmarks økonomi? Halter vi efter de andre, eller gør vi ikke