Modul 10. Kap 6.2. BNP og nationalregnskab

Forberedelse

 • Læs resten af kapitel 6. Makroøkonomiske teorier fra afsnit 6.3 Kritik af BNP som målestok og resten af kapitlet. Dvs. side 106 til og med side 115

Formål

 • Forstå, hvad BNP kan og ikke kan

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Forklar, hvordan BNP og arbejdsløshed typisk hænger sammen
 • Hvad er forskellen på faste priser og årets priser
 • Hvad kan vi bruge Porters diamant, se herunder
 • Forklar, hvordan man beregner hhv. indekstal, vækstrater og procentvis fordeling

Lektien til denne gang

 • En historie om BNP: Storebæltsbroen påsejles og genopbygges. Er vi blevet rigere mht. BNP / er vi blevet rigere som land?
 • I Indien siger vi, at alle kvinde er hjemmegående. De beslutter de sig så for, at alle ansætter naboens kone som hushjælp. Kvinderne får løn for deres arbejde. Er Indien blevet rigere mht. BNP?
 • Miljøregnskaber burde følge BNP
 • Ellers ikke så meget, du skal selv i gang :-).

Øvelser

Inden du går i gang: Dan grupper på maks 3 personer. Du/I får en større opgave, som I skal arbejde videre med næste gang.

10.1 Problemer med BNP

Ud fra bogens afsnit 6.3 plus underafsnit:

 • Giv eksempler på produktion, som burde være med i BNP
 • Giv eksempler på produktion, som ikke burde være med i BNP
 • Hvad er HDI, hvordan er det skruet sammen og hvad kan vi bruge det til
  • Inddrag i din forklaring, hvad forskel på velstand og velfærd er for noget

10.2 Hvem vinder, og hvem taber på sort arbejde

For at hjælpe dig lidt har jeg indsat figur 6.8 fra bogen i opgaven. Selve opgaveteksten står nedenfor:

Sort arbejde er en del af den den samlede økonomi i Danmark præcis som i andre lande, i Colombia anslår man f.eks. at narko udgør 5% af BNP. Ud over sort arbejde omfatter den sorte økonomi først og fremmest snyd med selvangivelse af indtægter, som ikke har noget direkte med arbejde at gøre, fx formueindkomster fra skattely-lande, udlejning af ejendomme og værelser mv.

I eksemplet i grundbogens figur 6.8 aftaler direktør Nielsen med tømrer Jensen at få bygget en carport ved sort arbejde.

 • Hvem af de to får mest ud af at udføre arbejdet sort i stedet for hvidt?
 • Hvis den sparede skat og moms blev delt lige over mellem de to, hvor meget skulle direktør Nielsen så betale for det sorte arbejde?
 • Som nævnt i grundbogen har Rockwool-fonden fundet frem til, at der hvert år laves sort arbejde i Danmark for mellem 34 og 59 mia. kr. Lad os antage, at beløbet i 2018 ligger på 46 mia. kr. I Danmark er der ca. 4.600.000 skatteydere. Hvis vi fik udryddet det sorte arbejde helt og aldeles – ganske vist en meget urealistisk antagelse – og hvis de ekstra skatteindtægter blev brugt til at nedsætte skatten for alle skatteborgerne med samme beløb, hvor meget kunne hver enkelt af de 4.600.000 skatteydere så spare i skat?
 • Ifølge Rockwoolfonden og Skat er det især yngre mennesker, der accepterer sort arbejde.
  • Hvad er din egen holdning til sort arbejde?
  • Hvad mener du, at man kan gøre for at få nedsat omfanget af sort arbejde?

10.3 V for velfærd og B for brutto-et-eller-andet

 • Forklarr begrebet HDI kort
 • Forklar begreberne BNP, BNI, BFI samt NNP, NNP og NFI. Inddrag gerne figuren her fra bogen

10.4 Større opgave: Danmark set fra den økonomiske udkigstønde

Til opgaven her skal I danne grupper på 2, maks 3 personer, og I skal aflevere jeres opgave. I vælger selv jeres grupper, men skriv dem på her: (nyt link) Grupper til 2f opgave 10-4.docx

Opgaven kommer fra bogen, og dengang da det blev skrevet, var opgaven super aktuel. Men som med så mange andre problemstillinger i faget her, så bliver tingene ret hurtigt forældede.

Selve opgavens type er dog ret gængs. Man kan kalde det “makroøkonomisk landeanalyse”. Du vil skulle bruge det i andre fag, f.eks. i faget afsætning. Du kan endda komme ud for lignende opgave til eksamen.

Tip: Brug evt. video 06. Hent tal ind fra Danmarks Statistik til Excel samt video 07. Hent tal ind fra IMF (Den Internationale Valutafond) til Excel i din opgave. Begge kommer fra siden fra siden Videoer 9. Makroøkonomisk landeanalyse. Så inden du går i gang, kik lige på videoernes overskrifter og måske de første 10 – 20 sekunder af videoerne sammen.

Besvar spørgsmålene og saml dine resultater i et notat. Gør noget ud af din opgave med grafer, tal og henvisning til seneste nyt om Danmarks og gerne nabolandenes økonomi. Til gengæld behøves du ikke at lave det “skriftligt pænt”, jeg er ligeglad med stavefejl. Du skal bare kunne tale ud fra dit notat.

VIGTIGT: Husk altid at fortælle hvor du har fået dine tal fra

Del 1. Talgymnastik

 • Fra bogen ser du herunder en tabel over økonomisk vækst i Danmark og nabolandene. Opdater tabellen fra IMF (den international valutafond), så du får mindst 2020 og gerne prognoser for 2021 med om muligt
 • Ud fra din nye tabel: Hvem har haft den højeste økonomiske vækst af landene. Du skal vise tallene både i en tabel og i en figur

Del 2. Danmark lige nu økonomiske set

 • Brug den seneste økonomiske redegørelse fra regeringen og se, hvad de skriver om Danmark. Linket herunder er til redegørelsen fra august 2020, men der er sikkert kommet en ny redegørelse siden https://fm.dk/udgivelser/2020/august/oekonomisk-redegoerelse-august-2020/
  • I rapporten fra 2020 tegnes et billede af Danmark, hvis økonomi var lagt ned af corona. Men man forventede et dyk i væksten i 2020 efterfulgt af en høj vækst i 2021. Prøv at undersøge, om det holdte stik
 • Hvad er så temperaturen på Danmarks økonomi? Halter vi efter de andre, eller gør vi ikke
 • Redegør for de forskellige former for konjunkturregulerende økonomisk politik
 • Ud fra tallene og artiklerne: Mener du, at Danmark bør lave et økonomisk indgreb nu? Dvs. føre konjunkturregulerende økonomisk politik og i så fald hvilken? Begrund dit svar og redegør samtidig de muligheder, som Danmark overhovedet har for at føre konjunkturregulerende økonomisk politik
  • Redegør for, hvilke forskelle der kunne være i svaret, hvis man er hhv. liberalist, monetarist, keynesianer eller marxist

Del 3. Boligmarkedet i Danmark og CO2

Boligmarkedet i Danmark er de fleste steder præget af høje prisstigninger.

 • Vis et udbuds- og efterspørgselsdiagram, hvilken situation der medfører prisstigningerne. Det er tilladt at tegne selv f.eks. på tavlen, tage et billede og sætte det ind i dit notat

Klimarådet anbefaler en CO2-afgift.

 • Forklar, hvad der vil ske med f.eks. markedet for brændstof (brændstof udleder CO2), hvis vi indfører en CO2-afgift. Brug et udbuds- og efterspørgselsdiagram i din forklaring
 • Vil en CO2-afgift være en god idé i forhold til at hjælpe klimaet på rette vej