Modul 11. Kap 7.1. Arbejdsmarkedet

Forberedelse

 • Læs kapitel 7 til og med afsnit 7.4. Du skal ikke læse afsnit 7.4.1. Dvs. fra side 116 til og med side 128. Også selvom det er lidt mange sider, men så får du færre sider for til næste gang :-).

Formål

 • Kikke på arbejdsmarkedet og forstå løndannelsen
  • Kikke på en neoliberal forklaring på arbejdsløsheden
 • Forstå lidt af, hvordan det danske arbejdsmarked er skruet sammen

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Evt. opfølgning på opgaverne fra sidste gang
 • Hvad er forskellen på faste priser og årets priser
 • Hvad kan vi bruge HDI kontra BNP til

Lektien til denne gang

 • Neoliberalt syn på arbejdsløshed
 • Diskussion
  • Kan ovenstående forklare arbejdsløshed i Danmark
  • Kan ovenstående forklare arbejdsløshed i Somalia, Indien eller et andet fattigt land
  • Hvorfor bruger vi ikke bare den neoliberale model på arbejdsmarkedet i Danmark
 • “Den danske model”: LO og DA styrer
  • Volt og Uber falder udenfor
  • Politikere bland jer udenom
   • … men hvad så med det offentlige arbejdsmarked
 • Normalløn, minimumsløn og mindstebetaling (ingen grundsats)
 • Typer arbejdsløshed: Konjunkturarbejdsløshed, strukturarbejdsløshed, sæsonarbejdsløshed, friktionsarbejdsløshed, teknologisk arbejdsløshed, klassisk (= neoliberal) arbejdsløshed

Øvelser

11.1 Nogle begreber

 • Forklar, hvordan man
 • Forklar de 3 begreber normalløn, minimumsløn og mindstebetaling
  • Hvilken lønmodel tror du gælder for gymnasielærere
 • Hvad er erhvervsfrekvensen, arbejdsstyrken og beskæftigede for noget
 • Hvor mange udlændinge arbejder i Danmark cirka, og hvor kommer de fra. Se figuren herunder fra opgavebogen side 67

11.2 Forskellige typer arbejdsløshed

Forklar, hvilken type arbejdsløshed der er tale om

 • Under finanskrisen steg arbejdsløsheden kraftigt i Danmark
 • Jordbærplukkere har svært ved at finde arbejde om vinteren
 • Arbejdsløshed i forbindelse med jobskifte
 • Arbejdsløshed blandt telefonmontører (sådan nogle, som kan fikse mønttelefoner) er stigende
 • Arbejdsløsheden for bibliotekarer er høj og har været det længe
 • Folk med sproguddannelser har længe haft svært ved at finde arbejde. Det gælder dog ikke sproguddannede med tysk som hovedsprog
 • De har det svært i Nakskov. De havde tidligere et stort skibsværft, men det er lukket nu. Omvendt er der mangel på industriarbejdere i Vestjylland
 • Kan vi løse arbejdsløsheden i f.eks. Afrika ved at sænke lønnen (den neoliberale løsning)
 • Svært spørgsmål: Der er lægemangel i Danmark. Kunne vi bruge den neoliberale løsning her

11.3 Arbejdsudbuddet

I Danmark har vi en af verdens højeste pensionsaldre. I den politiske diskussion om pensionsalder nævnes det ofte, at det er nødvendigt for at sikre “arbejdsudbuddet”.

 • Hvad mener man med at “sikre arbejdsudbuddet”
 • Hvad vil der ske, hvis vi undlader at sikre arbejdsudbuddet
 • I modsætning til en diskussion om arbejdsudbud står, om alle faggrupper er inkluderet på arbejdsmarkedet. Hvilke politiske partier tror du snakker om arbejdsudbud, hvilke snakker om inkluderende arbejdsmarked
 • Er det LO eller DA, som har mest fokus på arbejdsudbud tror du
 • Seneste: I dag (6. oktober 2021) er der indgået en aftale om arbejdsudbuddet. Hvad består den af, og tror du, at den kan løse problemerne med arbejdsudbuddet https://www.dr.dk/nyheder/penge/arbejdsmarkedets-parter-enige-om-ny-aftale-saadan-vil-de-faa-flere-i-arbejde
 • Ekstra: I Vestjylland har de længe haft problemer med mangel på arbejdskraft inden for landbruget, men de har løst problemerne. Prøv at google, hvad de har gjort!

11.4 Opgave 2 side 68 – 69. Arbejdsløshed i Danmark

 • Redegør kort for de vigtigste årsager til arbejdsløshed (har du muligvis allerede løst i opgave 11.3)
 • Hvilke af disse typer arbejdsløshed kan du observere i figur 7.6 i grundbogen og i de to nedenstående figurer B og C fra samfundsstatistik 2017, Columbus 2017.

 • I grundbogens figur 7.7 kan du se en prognose for, hvilke uddannelsesgrupper der i 2025 vil være mangel på, og inden for hvilke grupper der vil være overskud af arbejdskraft.
  • Uddanner vi for mange gymnasieelever og for få lærlinge?
  • Hvordan kan man eventuelt ændre unges uddannelsesmønster?
  • Nævn nogle konkrete typer af videregående uddannelser, der ifølge prognosen vil være mangel på i 2025.
 • I grundbogens figur 7.8 kan du se AKU-arbejdsløsheden i Europa i 2016.
  • Hvilke 6 lande på kortet er placeret i den gruppe, der har lavere AKU-arbejdsløshed end Danmark?
  • Hvilke lande har en AKU-arbejdsløshed, der er nogenlunde på linje med Danmarks?
  • Og hvilke lande har højere AKU-arbejdsløshed end Danmark?
  • Forklar ud fra figur D, hvordan man konkret udregner AKU-ledigheden.

Kilde: Samfundsstatistik 2017, Columbus 2017.

11.5 Tjek tallene

I opgave 11.3 blev du præsenteret for en masse tal, som igen igen var lidt forældede. Find ud af, hvad de nyeste tal går ud på.