Modul 11. Konjunkturer, økonomisk politik og multiplikatorvirkning

Forberedelse

Formål

 • Arbejde med konjunktursvingninger
 • Forstå, hvad konjunkturer gør ved en økonomi, og hvordan man kan modvirke det ved forskellige typer politikker

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvad er de 7 samfundsøkonomiske mål
  • Kan nogle af målene være i modstrid med hinanden
 • Forklar modellen her
 • Forklar ligningerne BNP + M = C + I + X
  • Hvad har ligningen at gøre med “ymerkiks”
 • Hvorfor kan det give mening at opdele forbrug i privat og offentligt forbrug

Lektien til denne gang

 • Hvad er en konjunktur
  • Forklar de 4 faser i en konjunktur
 • Forklar begreberne finanspolitik, pengepolitik og valutapolitik ud fra det økonomiske kredsløb/5-sektor modellen modellen
 • Forklar forskellen på lempelig (ekspansiv) og stram (kontraktiv) økonomisk politik
 • Danmark er bundet på hænder og fødder, men I skal lære politikkerne alligevel :-).
 • Forklar multiplikatorvirkningen
  • Forklar hvorfor en multiplikatorvirkning for f.eks. en skattelettelse eller finanspolitiske lempelser er større i USA end i Danmark

Multiplikatorvirkningen er historien om, hvordan 2 + 2 = 5

Øvelser

11.1 Multiplikatorvirkningen

Ud fra videoen her forklar multiplikatorvirkningen.

11.2 Kobl modeller sammen

 • Du har tidligere set det økonomiske kredsløb/5-sektor modellen
 • Nu har du mødt “motorvejsafkørslen” eller forsyningsbalancen, som opererer med BNP, M, C, I og X. Nogle gange deler vi C op i C og G, dvs. offentlig og privat forbrug
 • Forklar, hvor du genfinder BNP, M, C, G, I og X i 5-sektor modellen. Tip. Forklar ud fra pilene
 • Vigtigt spørgsmål: Kan multiplikatoreffekten forklare, hvorfor f.eks. en skattelettelse vil give en stigning i BNP

11.3 Forklar de forskellige typer politik

Bemærk: Spørgsmål 3.2 er nærmest sygeligt vigtigt for international økonomi. Det er stort set nøglen til at forstå det hele minus udbud og efterspørgsel. Senere skal I nok få uddybet, hvad der mere ligger under økonomiske politikker

 • Forklar følgende 3 former for økonomisk politik. Brug gerne både videoen nedenfor og bogen til dine svar
  • Finanspolitik
  • Pengepolitik
  • Valutapolitik
 • Forklar ud fra både videoen og bogen: Hvilke grunde kan der være til, at et land fører økonomisk politik
 • Forklar forskellen på lempelig (ekspansiv) og stram (kontraktiv) økonomisk politik

11.4 Hvorfor svinger konjunkturerne

 • Først og fremmest: Hvad er høj- og lavkonjunktur, og hvad er det gode og dårlige ved begge dele
 • Hvorfor er vi ikke så glade for konjunktursvingninger
 • Hvad er “stød til økonomien” for noget
 • Hvad er “forkert medicin”
 • Hvordan kan lempelig hhv. stram økonomisk politik modvirke konjunktursvingninger
 • Se figur 3.5 herunder fra bogen. Hvilke stød fik den danske økonomi under finanskrisen
  • Forresten: Hvad er “faste priser”. Det er nævnt i forklaringen til bogens figur

11.5 Multiplikatorvirkninger i Danmark og USA

Lad os sige, at regeringen giver en skattelettelse på måske 1 mia. til husholdningerne. Giv et bud på, hvorfor multiplikatorvirkningen vil være større i f.eks. USA, England og Irland end i f.eks. Danmark, Sverige og Norge