Modul 12. Kap 8.2 Statsbudget og finanspolitik

Forberedelse

 • Læs kapitel 8 fra og med afsnit 8.2.2 Statsbudget og statsgæld side 149 og resten af kapitlet

Fokusspørgsmål

 • Hvad er det med “60%” grænse, som EU ligger op til
 • Hvad er den strukturelle saldo for noget
 • Hvad er forskellen på direkte og indirekte skatter
 • Hvad er degressiv, proportional og progressiv skat
 • Hvad er Laffer-kurven

Formål

 • Det er vigtigt for økonomien den måde, som staten agerer på
 • EU’s kriterier. Kik på statsgæld og forskellige former for skat

Fælles gennemgang

Fra sidst

4 hovedopgaver

 • Styring af samfundsøkonomien vha
  • finanspolitik, men også pengepolitik
  • strukturpolitik et vigtigt redskab, herunder arbejdsmarkedspolitik og erhvervspolitik
 • Levere offentlig service til befolkningen.
 • Skaffe indtægter til det offentlige
 • Sørge for en passende omfordeling af indtægterne
 • Den offentlige sektor styres vha. FINANSLOVEN. Finansloven skal vedtages 1 gang om året inden jul (ellers er der ingen løn til de offentligt ansatte).

Multiplikator virkningen

Multiplikatorvirkningen og forskellige finanspolitiske multiplikatorer

Lektien til denne gang

EU har nogle regler: Stabilitets- og vækstpagten

 • Underskuddet på statsbudgettet max 3%
 • Statsgælden på max 60% af BNP

Sixpack

 • EU må blande sig i de enkelte landes finanslove

Finanspagten

 • Strukturelt underskud på max ½ af BNP
 • Reglerne skal stå i landets love
 • Spørgsmål: Hvilken økonomisk skole har vi fat i her. Tip: Hvilket samfundsøkonomisk mål sigter reglerne primært imod

Skat:

 • Degressiv, proportional og

Øvelser

12.1 EU

EU har nogle regler:

Stabilitets- og vækstpagten

 • Underskuddet på statsbudgettet max 3%
 • Statsgælden på max 60% af BNP

Sixpack

 • EU må blande sig i de enkelte landes finanslove

Finanspagten

 • Strukturelt underskud på max ½%. BEMÆRK: Forklar kort, hvad et strukturelt underskud er
 • EU’s regler skal stå i landets love

Du skal nu sammen skrive nøgleord ned til en artikel til Børneavisen og forklare

 • Hvad kriterierne går ud på
 • Hvad tankegangen er bag kriterierne (hvilken økonomisk skole klapper i deres små hænder over det her)
 • Om EU landene overholder dem. Hvorfor/hvorfor ikke

Husk, at du skal kunne forklare det, så børn i 7 – 10 klasse kan forstå det. Brug gerne figurer fra bogen eller fra mit materiale, f.eks. figuren om det økonomiske kredsløb.

12.2 Skat

Del 1. Inspiration (10 – 15 min)

Læs de 2 artikler kort igennem. Diskuter i gruppen og formuler et undringsspørgsmål, som du kunne tænke dig at undersøge nærmere.

Del 2. Undersøgelsen

Formuler et spørgsmål og vis mig spørgsmålet.

Undersøg spørgsmålet nærmere, gerne ud fra både kvantitative og kvalitative kilder, og vær klar til at fortælle svaret til klassen.