Modul 11. Kap 8.1. Den offentlige sektor og finanspolitik

Forberedelse

 • Læs kapitel 8 til og med afsnit 8.2.2 om statsbudget og statsgæld. Dvs. fra side 140 til og med side 149

Fokusspørgsmål

 • Ligger Danmark højest mht. offentlige udgifter i EU
 • Hvilke 4 opgaver har det offentlige sektor
 • Hvad er en finanslov, og hvad bruger vi den til
 • Forklar forskellen på ekspansiv og kontraktiv finanspolitik
 • Hvad er en multiplikatoreffekt

Formål

 • Se på, hvad den offentlige sektor er for noget
 • Kikke dybere ind i, hvad finanspolitik er

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Nævn forskellige former for erhvervspolitik og giv eksempler

Lektien til denne gang

 • Hvorfor mon vi har det offentlige som en selvstændig sektor
 • Danmark er en blandingsøkonomi (hvad er en blandingsøkonomi)
 • Stor offentlig sektor, men ikke den største

4 hovedopgaver

 • Styring af samfundsøkonomien vha
  • finanspolitik, men også pengepolitik
  • På langt sigt er strukturpolitik et vigtigt redskab, herunder arbejdsmarkedspolitik og erhvervspolitik
 • Levere offentlig service til befolkningen.
  • Kernevelfærd: Folkepension, sundhed og undervisning
 • Skaffe indtægter til det offentlige
 • Sørge for en passende omfordeling af indtægterne
 • Den offentlige sektor styres vha. FINANSLOVEN. Finansloven skal vedtages 1 gang om året inden jul (ellers er der ingen løn til de offentligt ansatte).

Finanspolitik

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/oekonomi/nationalregnskab/samlet-nationalregnskab

Finanspolitik = styring af finansbrøken

Statens udgifter går til offentligt forbrug: Coff (løn til offentligt ansatte og forbrug af materialer), offentlige investeringer: Ioff (anlæg af veje, bygninger, broer osv.) og overførselsindkomster: TR (pensioner, arbejdsløshedsdagpenge, SU mv.). Statens indtægter kommer fra skatter: T, og afgifter, herunder moms: Tind.

Kan du huske forsyningsbalancen. Med en ekspansiv finanspolitik, så vil virkningerne i ligningen se sådan ud:

 • Y↑ + M↑ = C↑ + G↑ + I↑ + X

Kontraktiv finanspolitik

Multiplikator virkningen

Multiplikatorvirkningen og forskellige finanspolitiske multiplikatorer

Øvelser

11.1 Den offentlige sektor

 • Hvilke 4 hovedopgaver løser den offentlige sektor?
 • Tabel 9.1 herunder (tabel 8.1 i jeres bog)
  • Hvor i tabellen finder du de såkaldte kernevelfærdsområder?
  • Hvor stor en procentdel udgør disse områder af de samlede offentlige udgifter?

11.2 Finanspolitik

 • Hvordan definerer vi finanspolitik?
 • Redegør for den finanspolitiske brøk.
 • Ekspansiv finanspolitik:
  • Hvornår fører man denne form for finanspolitik (højkonjunktur/lavkonkunktur)
  • Hvor skyder man ved ekspansiv finanspolitik vægten hen i den finanspolitiske brøk? Og hvordan kan man gøre det?
  • Hvordan virker ekspansiv finanspolitik i forsyningsbalancen (BNP + M = C + G + I + X)
  • Hvilke virkninger på de samfundsøkonomiske mål har ekspansiv finanspolitik?
 • Kontraktiv finanspolitik:
  • Hvornår fører man denne form for finanspolitik (højkonjunktur/lavkonkunktur)
  • Hvor skyder man ved kontraktiv finanspolitik vægten hen i den finanspolitiske brøk? Og hvordan kan man gøre det?
  • Hvordan virker kontraktiv finanspolitik i forsyningsbalancen (BNP + M = C + G + I + X)
  • Hvilke virkninger på de samfundsøkonomiske mål har kontraktiv finanspolitik?

11.3 Rådgiv regeringen

 • Hvis du skulle rådgive den danske regering i den nuværende økonomiske situation, skal de så føre ekspansiv, kontraktiv eller neutral finanspolitik
 • Hvilke økonomiske teoretikere (Marxister, Keynesianere, monetarister, liberalister) vil altid hælde til en neutral finanspolitik og hvorfor. En neutral eller passiv finanspolitik vil sige, at statens udgifter og indtægter samlet skal påvirke økonomien så lidt som muligt.
 • Hvilken type finanspolitik er mest populær hos vælgerne tror du

11.4 Finanspolitikske multiplikatorer

 • Forklar med dine egne ord, hvad multiplikatoreffekten er. Hvis du har glemt det, så har jeg en video på min hjemmeside under International økonomi > Videoer > Video 02 Multiplikatoreffekten

Se på tabel 9.2 herunder. Den svarer til tabel 8.2 i bogen

 • Hvor finder du de højeste/laveste multiplikatoreffekter og hvorfor
  • Hvorfor er nogle af dem negative

11.5 Hjælp partierne

Du er nu ansat som rådgiver. De politiske partier kan ringe ind til dig og høre, hvordan deres forslag vil virke. Så beregn virkningen på BNP af nedenstående forslag

 • Enhedslisten vil bruge 100 mio på flere offentligt ansatte
 • Liberal Alliance vil afskaffe vægtafgift for biler for 50 mio
 • Venstre vil udskyde offentlige investeringer for 80 mio
 • Venstre og Konservative vil lette erhvervenes energiafgifter for 20 mio og de privates energiafgifter for 40 mio
 • SF vil sænke momsen på fødevarer for 30 mio og øge selskabsskatten tilsvarende med 30 mio. De påstår, at de 2 tiltag går lige op i det lange løb. Passer det?