Modul 13. Kap 9.1 Velfærd og lighed

Forberedelse 

Læs kapitel 9 om Velfærd og lighed fra starten side 161 til og med afsnit 9.2 øverst side 166.

Besvar fokuspunkter:  

 • Hvad er forskellen på velstand og velfærd
 • Hvilke opgaver har velfærdsstaten 
 • Hvilke 3 velfærdsmodeller skelner vi imellem, og hvad er forskellen imellem dem
 • Hvad er “civilsamfundet” for noget
 • Hvad er hhv. stat, civilsamfund og marked, og hvordan løser de hver især opgaver inden for det sociale område

Formål

 • Forstå, at der findes forskellige typer velfærdsstater
 • Kunne skelne mellem velfærdsstaterne
 • Forstå forskel på stat, civilsamfund og marked

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvad er det med “60%” grænse, som EU ligger op til
 • Hvad er den strukturelle saldo for noget
 • Hvilken økonomisk skole/økonomisk tankegang ligger bag EU’s “sætten grænser op”
 • Hvad er forskellen på direkte og indirekte skatter
 • Hvad er degressiv, proportional og progressiv skat

Lektien til denne gang

 • Diskussion: Forskel på Velfærd >< velfærd
 • Civilsamfund >< stat >< marked

Billeder fra Tanzania. Start her: https://www.google.com/maps/@-3.3381373,30.1617902,6z

Danmark: Forsyningsbalancen https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/oekonomi/nationalregnskab/samlet-nationalregnskab

Den universelle velfærdsstat (socialdemokratisk, men også social-liberalistisk). Stor stat, alle får éns ydelser, de rigeste får også børnepenge, Den selektive velfærdsstat (konservativ/social-liberalistisk). Forskellige ydelser, civilsamfundet spiller en større rolle.

 • Eks. Tyskland, bare i Flensborg er der billig/gratis mad fra folkekøkkener til “værdigt trængende”. Ellers tag til Hamborg, hvor hjemløse overnatter på gågaden, i festgaden Ost-West Strasse og under jernbanebroer, alle steder i soveposer, telte og i hobetal

Den residuale velfærdsstat (liberalistisk

 • Forskel selektiv/residual velfærdsmodel. I den selektive model vil det være obligatorisk for f.eks. en arbejdsgiver at tilbyde medarbejdere sygesikring, pension mv. I den residuale kan arbejdsgiveren tilbyde sygesikring, pension mv., men det er op til folk selv om de vil have det eller ej
I Storbritannien fylder markedet mere. Her på en sti ved “Harry Potter-viadukten” i Glenfinnan

Snak om tabellen her:

 • Giv eksempler på ydelser i det offentlige system (fra vugge til grav)
 • Giv eksempler på gratis ydelser, delvis brugerbetaling og fuld brugerbetaling

Øvelser

13.1 Statens opgaver

Staten har 4 opgaver.

 1. Styring af samfundsøkonomien
 2. Beskatning af befolkningen
 3. Offentlig service
 4. Sørge for en passende omfordeling af indkomsterne i samfundet

Selve spørgsmålet

 • Uddyb hver af opgaverne. Hvad går de ud på og giv eksempler
 • Hvilke af opgaverne knytter sig til samfundsmålene

Tip: Der er god hjælp at hente i bogen, men ikke nødvendigvis kun i kapitet.

13.2 Civilsamfundet

 • Hvad er et civilsamfund
 • Hvilke typer handlinger sker der i et civilsamfund

I casen nedenfor om Arne og Ane Almindelig skal du afgøre:

 • Hvad er stat
 • Hvad er civilsamfund
 • Hvad er marked(-skræfter)

Case. Arne og Ane Almindelig

Arne er 62 år, og han har netop fået “Arne-pension”. Hans kone Ane er 59 år. Ane faldt for 5 år siden og slog hovedet alvorligt. Så alvorligt, at hun har fået migræne.

Ane blev desværre fyret fra hendes job som sekretær, og hun har ikke fundet job siden. Ane er medlem af en A-kasse, og hun fik i en tid arbejdsløshedsunderstøttelse fra A-kassen. Hun havde endda købt en privat forsikring oveni, fordi firmaet havde varslet en fyringsrunde, så i den første tid fik hun næsten det samme udbetalt.

Efter et par år slap den op. Ane får nu kontanthjælp. Heldigvis bor de i en billig lejlighed, og selvom huslejen er steget, kan de godt blive i boligen. De overvejer dog at sælge deres gamle benzinslugende bil. Deres flinke nabo, Mikkel Mødtrik, har et autoværksted og har lovet at finde en lille økonomisk bil til en god pris til dem.

13.3 Forstå ordene

Se på figur 9.1 herunder.

 • Hvad betyder “universial”, “selektiv” og “residual”=
 • Hvad betyder “socialdemokratisme”, “konservatisme” og “liberalisme”?
  • Konservatisme lægger meget vægt på familie. Hvorfor mon det?
 • Kobl alle 6 begreber. Dvs. universel, selektiv, residual fra opgave 13.1 plus socialdemokratisme, konservatisme og liberalisme fra opgave 13.2 sammen. Prøv at få det hele til at give mening.
  Tip: Hvilken tankegang ligger der bag fx liberalisme, og hvordan vil liberalister som udgangspunkt foretrække at bygge et socialt system op. Stil det samme spørgsmål til de 2 andre modeller
 • Forklar rækken med “Vigtigste velfærdssektor”
 • Hvor finder man de forskellige velfærdsmodeller henne geografisk

13.4 Skat og velfærd

 • https://www.google.com/maps/@-3.3381373,30.1617902,6z
 • Herunder ser du skattetrykket for en række lande .Giver det mening i forhold til, hvilke systemer du før vurderede var de dyreste?