Modul 14. Kap 8.2. Skatter i Danmark

Forberedelse

 • Læs fra afsnit 8.3 Indkomstskat i Danmark og resten af kapitlet. Dvs. fra side 153 til og med side 160
 • Se video: Under Videoer > Videoer 5. Hvorfor er momsen degressiv se den eneste video

Formål

 • Kikke på skatter og afgifter
 • Forstå begreber som progressiv og degressiv skat
 • Forstå, hvorfor momsen er degressiv

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvilke 4 hovedopgaver løser den offentlige sektor
 • Ud fra det økonomiske kredsløn:Hvad er lempelig/ekspansiv og kontraktiv/stram finanspolitik
  • Forresten: Hvorfor placerede vi i sin tid den offentlige sektor i en kasse for sig
 • Hvilke samfundsmål påvirkes typisk positivt og negativt a lempelig hhv. stram finanspolitik
 • Hvilke ønsker har hhv. højre- og venstrefløjen typisk til finanspolitikken
 • Hvilken lov styrer finanspolitikken
 • På hvilken måde blander EU sig i dansk konjunkturregulerende økonomisk politik

Lektien til denne gang

 • Forskellige typer skat: Direkte og indirekte
 • Progressiv, proportional og degressiv skat
  • Forklaring på, hvorfor moms er degressiv
   • De rige har lavere forbrugskvote og højere opsparingskvote
PERSONDISPONIBEL INDK.FORBRUGBETALT I MOMS BETALT I MOMS ANDEL BETALT I MOMS
Rikke Rig500.000250.000, forbrugskvote 0,5 250.000, opsparingskvote 0,5 50.000500.000 / 50.000 = 10%
Finn Fattig100.000100.000, forbrugskvote 1,0 0, opsparingskvote 0,0 20.000100.000 / 20.000 = 20%
 • Topskat: Ca 10% betaler topskat i Danmark (2018).
 • Skatteloft: Hvis de samlede skatter pga høj kommuneskat overstiger 52,02%, så skal topskatten reduceres
 • Danmark havde i 2017 det højeste skattetryk i OECD
 • … men vi har ikke et specielt progressivt skattesystem, og marginalskatten er heller ikke super høj. Vi har endda en ret lav selskabsskat
 • Laffer-kurven, hængekøje- og substitutionseffekt. Hængekøjeeffekt: F.eks. at lavindkomst-grupper kun tjener marginalt ekstra på at arbejde frem for at modtage bistandshjælp

Øvelser

14.1 Skat

 • Forklar begreberne: Indirekte og direkte skatter
  • Forklar forskellen på den gennemsnitlige og den marginale skatteprocent
 • Forklar hvad progressiv, degressiv og proportional skat er
  • Hvad er moms
  • Hvad er punktafgifter
  • Forklar, hvor momsen kan siges at være degressiv
  • Giv eksempler på progressiv og proportionale skatter

14.2 Lav et referat af afsnit 8.4

Der står mange spændende ting i afsnit 8.4. Lav et referat, hvor du bruger de 2 figur fra øverst + Laffe-kurven. Lafferkurven finder du herunder.

I dit referat svar på følgende spørgsmål:

 • Figur 8.10:
 • Hvor højt er skattetrykket i Danmark ca. i procent?
  • Og hvor højt er skattetrykket i henholdsvis USA, Storbritannien, Irland og Australien?
 • Forklar Laffer-kurven i figur 8.11.
 • Ifølge økonomisk teori kan der optræde to virkninger på udbuddet af arbejdskraft, hvis skattetrykket bliver lavere: indkomsteffekten og substitutionseffekten (populært kaldt hængekøjeeffekten og gulerodseffekten). Forklar, hvad hver af de to effekter går ud på?
 • Hvilken forskel er der mellem en progressiv, en proportional og en degressiv beskatning?
 • Virker det samlede danske skattesystem progressivt, proportionalt eller degressivt?
 • Figur 8.13:
 • Er marginalskatten høj i Danmark?
  • Hvorfor er der i Danmark forskel på de tre løngruppers marginalskat?

14.3 Opgave 6 side 82 – 83. Finanspolitik

I Danmark kører der til stadighed en debat om vores skattetryk, som mange mener er verdens højeste. Det emne vil vi undersøge nærmere i denne opgave.

Nedenfor kan du se tre figurer fra Samfundsstatistik 2017, Columbus 2017.

 • Hvad kan du ud fra figurerne B og C udlede om udviklingen i skattetrykket i Danmark?
 • Har vi ifølge figur D verdens højeste skattetryk?
 • I grundbogens figur 8.10 har Danmark det højeste skattetryk blandt OECD-landene. Men bemærk, at i figur 8.10 er de samlede skatter udregnet i procent af BNP. I figur D nedenfor er de udregnet af BFI. Forklar, hvad der er årsagen til de to forskellige resultater med hensyn til skattetryk (her skal du tænke på, hvilken forskel der er mellem BNP og BFI).

HERFRA OG RESTEN AF OPGAVEN SKAL DU AFLEVERE I KLASSEONENOTEN

 • Skal skattetrykket sættes ned i Danmark?
  • Hvilke argumenter herfor har de liberale?
  • Hvilke argumenter herimod har venstrefløjen?
  • Overvej, hvilke fordelingsmæssige konsekvenser det vil få, hvis skatterne generelt sættes ned i Danmark.

Liberal Alliance (LA) indtrådte i 2017 i regeringen sammen med Venstre og Konservative. En meget vigtig målsætning for LA var at få afskaffet topskatten på de 15 %. LA argumenterede bl.a. med, at en fjernelse af topskatten stort set ville være selvfinansierende, idet folk ville arbejde mere og dermed indbetale mere i skat til de offentlige kasser.

 • Hvordan kan man ud fra Laffer-kurven argumentere for, at en lavere skatteprocent vil føre til øgede skatteindtægter til det offentlige?
 • En forudsætning for, at LA’s argumentation er korrekt, er jo, at folk vil arbejde mere, hvis skatteprocenten sættes ned. Hvad siger økonomisk teori herom? Her skal du inddrage indkomsteffekten (hængekøjeeffekten) og substitutionseffekten (gulerodseffekten, når vi tjener mere så udbyder vi også mere arbejdskraft) i din argumentation. Se evt. afsnit 8.4

Bemærk at skattetrykket er konjunkturfølsomt og dermed ikke afspejler udviklingen i skattesatserne. Bemærk at skattetrykket ikke er internationalt sammenligneligt uden korrektioner. Kilde: Skatteministeriet.

For at gøre tallene internationalt sammenlignelige har OECD lagt arbejdsmarkedsbidrag oven i indkomstskat og omregnet børnepenge til et skattefradrag. Kilde: OECD Taxing Wages.

Skattetrykket er korrigeret for skat af overførselsindkomster og finanspolitisk holdbarhed. For en redegørelse af hvordan skattetrykket gøres internationalt sammenligneligt henvises til artiklerne “Skattetrykket der slog rekord – en kriminalgåde” og “Faktatjek: Danmark har ikke verdens højeste skattetryk”, på bloggen magtogpenge. blogspot.dk. Kilde: Finansministeriet.