Modul 14. Kap 9.2 Velfærdsstat og lighed

Forberedelse

 • Læs kapitel 9 fra afsnit 9.3 Økonomisk og social ulighed side 167 til og med afsnit 9.4 om Omfordeling af overførselsindkomster midt på side 177

Fokuspunkter

 • Forklar forbrugs- og opsparingskvote og sæt dem i relation til hhv. rige og fattige indkomstrupper (tip: Tænk på Rikke Rig og Finn Fattig fra sidste kapitel)
 • Hvad er Lorenz-kurven, og hvad udtrykker den.
 • en Gini-koefficient, og hvad kan vi bruge den til

Formål

 • Lære om ulighed og forskellige måder at måle det på
 • Lære om inddeling af samfundet i klasser
 • Se på omfordeling via overførselsindkomster

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Velstand >< velfærd
 • Forklar de 3 typer velfærdsstater: Universiel, selektiv og residual
 • Hvor høje ydelser giver de forskellige typer velfærdsstater
 • Hvor finder man de forskellige typer velfærdsstater

Lektien til denne gang

 • Vi skal lige først have styr på forbrugs- og opsparingskvote. Finn Fattig og Rikke Rig
 • Hvad er realistiske forbrugs- og opsparingskvoter for de højeste indkomstgrupper og de laveste?
  • Hvorfor er det ikke nødvendigvis et problem, hvis Øjvind Økonomistuderende er nødt til at låne
  • … eller hvis Peter Pensionist ikke har råd til at spare op
  • … men det kan være et problem, hvis Lene Luksusfælde er nødt til at låne
 • Ulighed: DK 80/20 rate: De rigeste 20% har en disponibel indkomst, der er 4,7 gange større end de fattigste i Danmark (2010)

Gini og Lorenz

 • Lorenz-kurven = afstanden fra den totale lighed. 10% af gangen
 • Gini-koefficienten = størrelsen af arealet mellem diagonallinjen og Lorenz-kurven
  • Gini = 0, så er Lorenz-kurven lig med den skrå linje
  • Gini = 1, så er der max ulighed, og det er kun 1 person, der modtager al samfundets indkomst

Spørgsmål

 • Hvilken type lande tror du har den højeste Gini-koefficient
 • … og hvilke type lande har den laveste
 • I hvilke typer velfærdssamfund kan vi forvente den højeste ulighed, og i hvilken den laveste
 • Lad os kikke 🙂 Oversigt https://superstartup.dk/gini-koefficient/
 • Siger Gini og Lorenzkurven noget om ulighed
 • Siger Gini og Lorenzkurven noget om fattigdom

Absolut >< Relativ fattigdom

 • Absolut fattige (mindre end 1,90 $ at leve for Tanzania 49% af befolkningen 2020)
 • Relativt fattige

= folk, hvis handlemuligheder ligger under den almindelige befolknings

= disponibel indkomst 3 år i træk under halvdelen af merdianindkomsten

 • Udviklingen i antal økonomiske fattige i Danmark
Årstal2002200520102015
Antal økonomiske fattige18.00022.50033.00045.000
Befolkning5.368.0005.411.0005.540.0005.911.000
 • Vi er gode til at overføre til de fattigste, men ikke de bedste

 • Danmark har et “svagt progressivt” skattesystem

Øvelser

14.1 Lorenz og Gini

 • Hvordan opstiller man Lorenz-kurven?
 • Hvad er Ginikoefficienten?
 • Forklar beregningen af Gini-koefficienten

14.2 Beregn Gini

 • Download regnearket og vis beregningen
 • Tegn dit resultat. Enten som et diagram i Excel, ellers på et papir

14.3 Absolut og relativ fattigdom

 • Hvad forstår vi ved absolut fattigdom? Og hvad er relativ fattigdom?
 • Forklar, hvordan bogen vil måle relativ fattigdom?
 • Foreslå en metode til at definere fattigdom i Danmark på. Søg gerne på nettet?
 • Hvor meget fylder ulighed i den politiske debat i Danmark?

14.4 Afsnit 9.4 Omfordeling af overførselsindkomster

Du skal gennemgå afsnit 9.4. I din gennemgang svar på følgende:

 • Hvad vil det sige, at “det danske skattesystem kun er svagt progressivt”
 • Hvad er overførselsindkomster? Nævn et par eksempler.
 • Figur 9.11 nedenfor. Lav en liste over de 5 indkomstgrupper

Opstil de 5 indkomstgrupper i rækkefølge ud fra følgende:

 • Hvor meget de modtager i indkomstoverførsler i kroner
 • Hvor meget de modtager i indirekte tilskud fra det offentlige i kroner.
 • Efter, hvor høj en procentdel de betaler i indkomstskat
 • Efter, hvor høj en procentdel de betaler i moms
 • Kom med en forklaring på, hvorfor de fattigste tilsyneladende betaler mere moms målt i procent end de rigeste
 • Kan du ud fra tabellen se, hvilken beskatningstype (progressiv, proportional eller degressiv) indkomstskat er?
 • Kan du ud fra tabellen se, hvilken beskatningstype (progressiv, proportional eller degressiv) moms er

14.5 En interessant artikel

Læs artiklen her: Nordeuropas velfærdsstater bliver mere og mere ens – Mandag Morgen – Uafhængigt innovationshus. Analyser og ny viden. (mm.dk)

Hvilken type velfærdsstat er hhv. Danmark, Tyskland og England

 • Hvad er artiklens hovedindhold
 • Hvordan argumenterer artiklen for sine synspunkter
 • Hvad er Gini-koefficienten for noget og hvordan bruges det i artiklen