Modul 16. Kap 9.2. Gini, fattigdom og omfordeling

Forberedelse

 • Læs i kapitel 9 fra afsnit 9.3.2 Ginikoefficient, fattigdom og klasseindeling til og med afsnit 9.4 Omfordeling af overførselsindkomster. Dvs. fra midten af side 169 til og med midten af side 177

Formål

 • Lære om ulighed og forskellige måder at måle det på
 • Lære om inddeling af samfundet i klasser
 • Se på omfordeling via overførselsindkomster

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Velstand >< velfærd
 • Forklar de 3 typer velfærdsstater: Universiel, selektiv og residual
 • Hvor høje ydelser giver de forskellige typer velfærdsstater
 • Hvor finder man de forskellige typer velfærdsstater

Lektien til denne gang

 • Ulighed: DK 80/20 rate: De rigeste 20% har en disponibel indkomst, der er 4,7 gange større end de fattigste
 • Lorenz-kurven = afstanden fra den totale lighed. 10% af gangen
 • Gini-koefficienten = størrelsen af arealet mellem diagonallinjen og Lorenz-kurven
  • Gini = 0, så er Lorenz-kurven lig med den skrå linje
  • Gini = 1, så er der max ulighed, og det er kun 1 person, der modtager al samfundets indkomst
  • Nogle gange måler man fra 0 til 100 i stedet for fra 0 – 1. Hvis man gør det, så svarer max lighed til 0 og max ulighed til 100

Øvelser

16.1 Lorenz og Gini

 • Figur 9.6 ovenfor. Hvad måler 80/20 ratioen?
 • Hvordan opstiller man Lorenz-kurven?
 • Hvad er Ginikoefficienten?
 • Hvordan beregner man denne ud fra figur 9.6?
 • Figur 9.7 ovenfor. Hvordan vil du karakterisere uligheden med hensyn til indkomst i Danmark i forhold til de andre lande i figuren?
 • Tabel 9.3: Hvordan har Ginikoefficienten udviklet sig i Danmark? Hvad forstår vi ved absolut fattigdom? Og hvad er relativ fattigdom?
 • Giv grunde til, at Gini koefficienten har udviklet sig, som den har
 • I øjeblikket har vi en rød regering. Mindre ulighed i samfundet har været nøglepunktet for de røde partier gennem hele deres historie. Hvor meget snakker regeringen om at mindske uligheden

16.2 Klassesamfundet

 • Kommenter nedenstående. Virker inddelingen rigtig på dig eller er der ting, der undrer dig. Tror du, f.eks. at en tømrer kan tjene mere end en gymnasielærer
 • Hvilke tre inddelingskriterier er anvendt til opdelingen af befolkningen i de 5 klasser?
 • Hvor tror du, at den typiske HHX-elev-familie placerer sig i skemaet her

16.3 Afsnit 9.4 Omfordeling af overførselsindkomster

Du skal gennemgå afsnit 9.4. I din gennemgang svar på følgende:

 • Hvordan er det samlede danske skattesystem indrettet med hensyn til progressivitet?
 • Hvad er overførselsindkomster? Nævn et par eksempler.
 • Figur 9.10 ovenfor: Prøv at sætte dig selv ind i modellen.
  • Hvorfra får du indkomster?
   • Hvor meget betaler du i skat (inklusive AMB)?
   • Hvor stor er din disponible indkomst?
 • Tabel 9.4 ovenfor
  • Hvilke krav skal man opfylde for at få de forskellige ydelser i tabellen?
  • Hvilke indkomstoverførsler er øget mest fra 2005-16?
  • Hvordan tror du, at det ser om 20 år fra nu.
   • Hvor kan Danmark evt. få et problem ud fra tabellen, og hvad kunne (har man allerede gjort) gøre ved det
 • Figur 9.11 ovenfor
  • Hvor stor en del af indkomstoverførslerne går til de 20 % fattigste i Danmark?
  • Hvor stor en del går så til andre indkomstgrupper?
  • Hvordan vil du karakterisere Danmarks placering i forhold til de andre lande i figuren?
  • Hvorfor er Storbritanniens placering foran Sverige ret så bemærkelsesværdig
 • Tabel 9.5 ovenfor
  • Opstil de 5 indkomstgrupper i rækkefølge ud fra, hvor meget de modtager i indkomstoverførsler i kroner.
  • Opstil derefter de 5 indkomstgrupper i rækkefølge ud fra, hvor meget de modtager i indirekte tilskud fra det offentlige i kroner.
  • Kan du ud fra tabellen se, hvilken beskatningstype (progressiv, proportional eller degressiv) momsen er?
  • Er omfordeling en effektiv måde at udjævne indkomstforskelle i samfundet på

Færdig før tiden?

Så start på opgave 17.5, som du finder i næste lektion.