Modul 18. Kap 10.1. Pengeinstitutter og pengepolitik

Forberedelse

 • Læs kapitel 10 til og med afsnit 10.3 om pengemængden, rente og pengepolitik Dvs. fra side 184 til og med side 195. Se videoerne i teksten om ekspansiv og kontraktiv pengepolitik
 • Se video. Under Videoer > Video 6. Økonomiske politikker se video 03 Pengepolitik
 • Bemærk: Lektien til i dag er svær. Gør dit bedste

Formål

 • Lære om den finansielle sektor
 • Lære om pengepolitik og rente

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvilke udfordringer ser du for velfærdsstaten
 • Forskellen på (universiel) velfærdsstat og konkurrencestaten
  • Giv eksempler på velfærdsstat og konkurrencestat

Lektien til denne gang

 • Der er en del teori i dag, beklager!
 • Penge kan bruges til 3 ting:
  • Betalingsmiddel. Det forudsætter, at man har tillid til, at værdien holder
  • Værdiopbevaring. Du kan gemme penge, og de er stadig det samme værd
  • Værdimålestok. Vi anser en iphone som mere værd end en børnecykel. Forskellen i pris er et udtryk for værdiforskellen

 • Den finansielle sektor i det økonomiske kredsløb/5-sektor modellen
  • Finanssektoren = deres eneste vare på hylderne er penge
  • Nationalbanken (= statens bank og bankernes bank), bankerne og realkreditinstitutter
  • Nationalbanken har ansvaret for en velfungerende valuta
  • Nationalbanken er den eneste, der må udstede penge i Danmark
   • Falskmøntneri straffes strengt i alle lande, men kryptovaluta er egentlig en undtagelse
 • LÆR DETTE: RENTEN ER PRISEN PÅ PENGE
  • Renten dannes ud fra, hvad nationalbanken bestemmer + markedsregulering
 • Nationalbanken kan delvist (men mindre og mindre)styre pengemængden (udbuddet af penge) gennem køb og salg af obligationer
 • Jo mindre binding, jo lavere rente
 • Renten er i øjeblikket lav (juli 2021), endnu lavere end vist i bogen. Hvad siger det om udbud og efterspørgsel på penge
 • Pengepolitik = hæve og sænke renten for at mindske/øge den økonomiske aktivitet
 • Monetaristerne foretrækker denne løsning, fordi det “forvrider” ikke økonomien som når man f.eks. giver tilskud til landbruget eller favoriserer elbiler frem for benzinbiler
 • = Man kan kalde det “den forsigtige hånd”
 • Danmark har næsten frasagt sig pengepolitikken. Vi følger den Europæiske Centralbank i Frankfurt næsten slavisk

Spørgsmål: Hvorfor mon Danmark vælger at følge den Europæiske Centralbank frem for at lave sin egen pengepolitik? Tip: Tænk i €

 • Eksempel: Vestas sælger vindmøller for 100 mio til Holland og får betaling i euro. De sælger også for 100 mio til USA og får betaling i dollars. Hvad gør den kloge virksomhedsejer her?
 • Eksempel 2: Nationalbanken solgte obligationer for at modvirke spekulation, men spekulanterne var stærkere så det ud til. Indtil de ringede til Frankfurt: “Hallo ECB, hier sprecht Dänemark. Können Sie uns bitte helfen”. Så tabte spekulanterne!

Øvelser

Inden du går i gang: Her er et billede af Danmarks Nationalbank. Nationalbanken ligner et fort fra middelalderen ligger ca. 500 meter væk fra Folketinget. Nationalbank og Folketing/regering snakker helt sikkert ofte sammen.

Danmarks nationalbank sänker räntan ytterligare – News ...
Danmarks nationalbank

18.1 Hvorfor penge

 • Hvorfor kan byttehandel være besværlig?
 • Hvilken slags penge bruger vi i dag?
 • Hvilke tre egenskaber har penge?

18.2 Trump og “The Fed”

USAs tidligere præsident Donald Trump havde et udtalt ønske om at føre ekspansiv finanspolitik. Primært i form af skattelettelser. USAs nationalbank, The Federal Reserve System eller bare “The Fed” var ikke helt så begejstret. Som alle andre centralbanker frygter de inflation, og de truede ofte med at sætte renten op. Hvilket på god trumpsk’ maner selvfølgelig medførte uhørte åbenlyse skænderier mellem dem.

 • Hvad er ekspansiv finanspolitik
 • Hvilke af de samfundsøkonomiske mål er ekspansiv finanspolitik godt for, og hvorfor tror du, at Trump ønskede disse mål. Tip: Hvad er alle demokratisk valgte politikeres største ønske
 • Forklar, hvordan ekspansiv finanspolitik kan give problemer med inflation
 • Forklar, hvordan The Fed kan modvirke inflation ved at sætte renten op
  • Hvorfor mon Trump gerne ville undgå, at renten blev sat op

18.3 Den finansielle sektor

 • Redegør for den finansielle sektors grundlæggende funktioner i det økonomiske kredsløb.
 • Nationalbanken:
  • Hvilke tre opgaver har den?
  • Hvorfor kan man kalde nationalbanken for “bankernes bank”
 • Tabel 10.1 (ovenfor): Redegør kort for de forskellige renter i tabellen.
  • Renten på indskudsbeviser i tabellen er negativ. Hvilken betydning har det?
 • Bankerne:
  • Hvad tjener bankerne penge på?
  • Hvilken forskel er der mellem renter og gebyrer?
  • Figur 10.2 (herunder): Hvor store (omtrent) er rentemarginalerne for henholdsvis husholdninger og virksomheder?
 • Forklar kort kurvernes forløb i figur 10.2 (ovenfor).
 • Hvilken hovedopgave har realkreditinstitutterne?
 • Hvilken hovedopgave har pensionskasserne?
 • Forsikringsselskaberne:
  • Hvad kan man forsikre sig imod?
  • Hvilke indtægter og hvilke omkostninger har forsikringsselskaber?
 • Figur 10.3 og 10.4 (herunder):
 • Hvilken arbejdsdeling er der mellem de forskellige aktører i den finansielle sektor?
  • Hvad forstår vi ved finansielle supermarkeder?
  • Er der nogle af virksomhederne i figur 10.4’s højre spalte, som indgår i den samme koncern?
  • Hvad betyder opbygningen af de finansielle supermarkeder for konkurrencen i finanssektoren? Og hvilken betydning har det så formodentlig for de priser, forbrugerne skal betale for finansielle produkter? Tip: Er der tale om fuldkommen konkurrence her eller hvad