Modul 16. Kap 10.1. Den finansielle sektor

Forberedelse

 • Læs kapitel 10 til og med afsnit 10.2 om pengemængden, rente og pengepolitik Dvs. fra side 184 til og med side 190.
 • Hvis du er usikker på, hvad pengepolitik er, og hvorfor den hører til den finansielle sektor, så se videoen om pengepolitik: Videoer > Video 6. Økonomiske politikker se video 03 Pengepolitik

Fokuspunkter

 • Hvilke 3 egenskaber har penge
 • Hvorfor er penge praktiske
 • Hvilken/hvilke varer har aktørerne i finanssektoren på hylderne
 • Nævn nogle af de forskellige aktører i den finansielle sektor samt hvad deres rolle er

Formål

 • Lære om den finansielle sektor, dvs folde den ud

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvilke udfordringer ser du for velfærdsstaten
 • Forskellen på (universiel) velfærdsstat og konkurrencestaten
  • Giv eksempler på velfærdsstat og konkurrencestat

Lektien til denne gang

Fokusspørgsmål:

 • Hvilke 3 egenskaber har penge
 • Hvorfor er penge praktiske
 • Hvilken/hvilke varer har aktørerne i finanssektoren på hylderne
 • Nævn nogle af de forskellige aktører i den finansielle sektor samt hvad deres rolle er

 • Penge kan bruges til 3 ting:
  • Betalingsmiddel. Det forudsætter, at man har tillid til, at værdien holder
  • Værdiopbevaring. Du kan gemme penge, og de er stadig det samme værd
  • Værdimålestok. Vi anser en iphone som mere værd end en pose lakrids. Forskellen i pris er et udtryk for værdiforskellen. Lige som en bankdirektør får mere i løn end en medarbejder hos McDonnald’s.

Lad os kikke på den finansielle sektors rolle.

 • Hvad er det nu for en økonomisk politik, som kan styres fra den finansielle sektor?
 • LÆR dette: RENTEN ER PRISEN PÅ PENGE
 • Den finansielle sektor i det økonomiske kredsløb/5-sektor modellen
  • Finanssektoren = deres eneste vare på hylderne er penge
  • Penge er nødvendige og praktiske, det er “olien” i vores maskineri
  • Måske derfor kalder økonomer penge for “likviditet”
   • Eksempel 1. Man kan snakke om “afregning i likvide midler” (eller økologiske penge / jyske dollars)
   • Eksempel 2: En virksomhed kan godt have et overskud, men hvis de ikke har penge i kassen til den daglige drift, så mangler de “likvider”

Nationalbanken

Her er et billede af Danmarks Nationalbank. Nationalbanken ligner et fort fra middelalderen ligger ca. 500 meter væk fra Folketinget. Nationalbank og Folketing/regering snakker helt sikkert ofte sammen.

MEN: NATIONALBANKEN ER GRUNDLÆGGENDE UAFHÆNGIG AF FØRST KONGEN, SIDEN FOLKETINGET. HELT FRA 1. AUGUST 1818 https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_Nationalbank (tæt efter Danmarks statsbankerot)

Nationalbanken i 1899:

Danmarks nationalbank sänker räntan ytterligare – News ...
Danmarks nationalbank
… Christiansborg 500 m væk. Folketinget er lige inde bag murene. GOD ARKITEKTUR, folk kan demonstrere lige foran folketingets vinduer, og der er gjort plads til det
 • Stabilitet i det finansielle system (og der ER brådne kar i finanssektoren), Formuepleje
  • =Ansvarlig for, at den danske valuta er en god og stabil valuta
   • = eneret på at udstede sedler og mønter i Danmark
   • Falskmønteri straffes, som andre steder, strengt
   • Krypotvaluta er en smutvej
 • Stabile priser: Nationalbanken bidrager til at sikre stabile priser, dvs. lav inflation.
 • Sikre betalinger: Nationalbanken medvirker til, at kontante og elektroniske betalinger afvikles sikkert. Det sker ved at udstede sedler og mønter samt sørge for, at pengeinstitutterne kan afvikle indbyrdes betalinger.
 • Stabilitet i det finansielle system: Nationalbanken bidrager til at sikre stabiliteten i det finansielle system. Det gøres ved at overvåge den finansielle stabilitet og betalingssystemer, producere finansiel statistik og forvalte statens gæld.
 • Statens bank
 • Bankernes bank
 • Diskussion: Hvad gør, at udlandet kan have tillid til den danske valuta

 • Når bankerne ikke stoler på hinanden/når den finansielle sektor fryser til is = finanskrisen

List de forskellige aktører plus nationalbanken.

Forskellige typer rente:

 • Folio (alm sætte-penge-ind, men der er maksimum)
 • Indskud hver fredag, 7 dage
 • Udlån: 7 dage mod pant
 • Diskontoen = “signalrente”

Øvelser

16.1 De finansielle institutioner

Forklar følgende begreber for din flinke mormor, som er en skøn mormor som er blank, hvad international økonomi angår. Så forklar dem t y d e l i g t :-), ikke noget med at copy-paste fra bogen.

 • Hvad er rente?
 • Hvad er den finansielle sektor for noget?
 • Hvad er nationalbanken og hvilken rolle spiller den overfor bankerne?
 • Hvad er et “finansielt supermarked”?
 • Hvad er en realkreditforening?

16.2 Trump og “The Fed”

USAs tidligere præsident Donald Trump havde et udtalt ønske om at føre ekspansiv finanspolitik. Primært i form af skattelettelser. USAs nationalbank, The Federal Reserve System eller bare “The Fed” var ikke helt så begejstret. Som alle andre centralbanker frygter de inflation, og de truede ofte med at sætte renten op. Hvilket på “god” trumpsk’ maner selvfølgelig medførte uhørte åbenlyse skænderier mellem dem.

 • Hvad er ekspansiv finanspolitik
 • Hvilke af de samfundsøkonomiske mål er ekspansiv finanspolitik godt for, og hvorfor tror du, at Trump ønskede disse mål. Tip: Hvad er alle demokratisk valgte politikeres største ønske
 • Forklar, hvordan ekspansiv finanspolitik kan give problemer med inflation
 • Forklar, hvordan The Fed kan modvirke inflation ved at sætte renten op
  • Hvorfor mon Trump gerne ville undgå, at renten blev sat op

16.3 Liz Truss og det engelske pund

For nylig så vi, at den daværende premierministerpost i Storbritannien Liz Truss primo oktober 2022 ville give store skattelettelser til de rigeste. Finansmarkederne gik nærmest i panik, og kursen på det engelske pund styrtdykkede. Den engelske nationalbank reagerede med en trussel om, at de vil hæve renten. Hvorfor giver deres reaktion god mening. Dagen efter trak Liz Truss i øvrigt forslaget tilbage.

16.4 Den danske banksektor 1

 • Din egen bank: Hvorfor har du valgt netop den bank?
  • Skyldes det rentemarginalen? Tjek på Danske Banks, Nordeas og Jyske Banks hjemmesider, hvilke indlåns- og udlånsrenter de tilbyder samt deres gebyrpolitik.
  • Er årsagen, at dine forældre har samme bank?
  • Har din bank en særligt god netbank-facilitet?
  • Skyldes valget en særlig tillid til netop din bank?
 • I 1991 var der 219 pengeinstitutter i Danmark, i 2015 blot 76, og antallet er faldet siden. De større banker har gradvist opkøbt de mindre pengeinstitutter.
  • Du husker måske, at vi helt tilbage i figur 1.6 (afsnit 1.3) skelnede mellem tre forskellige former for kapitalintegration. Hvilken type har der været tale om i banksektoren?
 • I figur 4.12 opstillede vi forskellige markedsformer. Hvilken markedsform er efter din vurdering gældende for det danske bankmarked?
  • Og hvilken indflydelse på produktpriserne har aktørerne under denne markedsform?
  • Ikke nok med, at der i Danmark har været en masse bankfusioner. Der har også været en række fusioner mellem banker, realkreditinstitutter, pensionskasser og forsikringsselskaber. Hvilken form for kapitalintegration har der her været tale om? Og hvilken betydning for konkurrencen i den finansielle sektor har disse funktioner haft?

 • Mange mener, at bankernes grådighed var den afgørende årsag til finanskrisen. Bankerne ekspanderede ud fra mottoet „Big is beautiful“ og belønnede topcheferne med ofte enorme bonusser, især i USA. Danske Bank kom også ud i store problemer, og det fik den danske stat til at stille en stor milliardgaranti (altså for skatteydernes regning) til banken for at undgå en eventuel konkurs. Påvis i det økonomiske kredsløb herunder, hvilke konsekvenser en konkurs i Danske Bank kunne have fået for dansk økonomi (og den konkurs var ikke så langt væk, som man skulle tro. The Fed var tæt på at udelukke Danske Bank fra handel med dollars)

16.5 Den danske banksektor 2

I de seneste par år (ca 2016 – 2018, men det popper jævnligt op) har der været flere skandalesager i de største danske banker. Det har således vist sig, at bl.a. Nordea har hjulpet et stort antal kunder med at flytte formuer til skattelylande (for at snyde i skat), og at Danske Banks afdeling i Estland har medvirket til hvidvask af beløb svarende til mindst 25 mia. kr. for bl.a. russiske gangstere.

Personlig bemærkning: Jeg skiftede Nordea ud med min nuværende bank, fordi jeg ikke ville være med til, at en afgående svensk direktør i Nordea skulle have 100 mio i fratrædelsesgodtgørelse pr år plus en luksuslejlighed i Stockholm stillet til rådighed.

 • Danske Bank blev i 2017 idømt en bøde på 12,5 mio. kr. for overtrædelse af hvidvaskreglerne. Du kan sammenligne den nævnte bøde med de 100 mia. kr., EU-systemet har dømt Apple til at betale til den irske stat på grund af ulovlige skatteaftaler. Diskutér, om de danske myndigheder er for blødsødne i forhold til andre lande/EU-systemet med hensyn til straf for økonomisk kriminalitet.
 • Får skandalesagerne dig til – hvis du er kunde i en af de nævnte banker – at overveje at skifte bank? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Ekstra: Søg selv yderligere oplysninger om hvidvask i danske banker og se, om du kan finde supplerende stof