Modul 03. Værktøjer til kravspecifikationer

Forberedelse

 • Læs hele kapitel 3 Forberedelse til en app

Formål

 • Lære om at bruge værktøjer til beskrivelser af en app

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvad er typografier
  • Hvilke 2 overordnede former for typografier skelner vi imellem
 • Hvad siger reglerne om farvelære
 • Nævn gestaltlovene
 • Hvilke 3 gestaltlove bruger vi mest
 • Kik på mama-merete.org. Det er min hjemmeside. Giv mig ros og ris for mit arbejde

Lektien til denne gang

 • Målgrupper er ikke kun minerva, det kan også være sportsfolk, unge …
Minerva modellen

Øvelser

Inden du går i gang: De grupper, I har nu, dem skal I beholde de næste 1- 2 gange selvom evt. får nye pladser!

3.1 Målgrupper

ScoreKaj har efter lang tids målrettet indsats endelig fået en date med FlirteFie. De har aftalt, at han henter hende, og så skal de ud at spise sammen. ScoreKaj vil så frygteligt gerne gøre et godt indtryk på FlirteFie.

 • Diskuter, hvilket køretøj ScoreKaj skal hente FlirteFie i, og hvilken restaurant ScoreKaj skal spise på, hvis FlirteFie …
  • … er i den grønne del af Minerva modellen
  • … tilhører den rosa del af Minerva modellen
  • … tilhører den violette del af Minerva modellen
  • … eller tilhører den blå del af Minerva modellen
 • Hvilket segment tilhører I selv
 • Hvilket segment tror du, at HHX elever generelt tilhører

3.2 Fælles brainstorm for hele klassen

 • Fælles brainstorm med ideer til, hvad Koldinghus kan
 • Når I når hertil i jeres gruppearbejde. Pluk en af de fælles idéer eller find selv på en i jeres makkerskabspar. Når I har en idé, så gå bare videre til næste opgave

3.3 Den nuværende målgruppe til Kongernes Samling/Koldinghus

Vigtigt: Fra nu af og de næste par gange skal I arbejde i faste grupper. Dvs. 2 og 2. Det gælder, også selvom I skifter pladser. Grunden er, at vi skal lave et projekt omkring Koldinghus.

Kik på https://www.kongernessamling.dk/koldinghus/. Hvilken målgruppe synes du, at de henvender sig til i øjeblikket. Brug gerne Minerva modellen, men ikke kun den. “Turister i Kolding” er en målgruppe mens “sportsinteresserede” nok ikke er en målgruppe.

3.4 Use-case diagram til Kongernes Samling/Koldinghus

Et use-case beskriver HVEM der skal bruge programmet og HVAD de vil bruge programmet til. Beskriv målgrupperne til Kongernes samling/Koldinghus’ hjemmeside ved hjælp af et use-case diagram. Husk at der også er folk, der skal kunne administrere siden.

Vigtigt: Du kan bruge et almindeligt stykke papir, PowerPoint eller lignende, men til den slags diagrammer er draw.io ret uovertruffen. Her er et use-case diagram for en webshop til inspiration

 • HVEM skal bruge programmet = brugerne = står til venstre
 • HVAD skal brugerne bruge programmet til = står i midten
 • SERVICES, dvs. ekstra ting som programmet skal kunne, står til højre
Use-case diagram

3.5 Den unge målgruppe

Bemærk: Næste gang skal I lave siden, så lav opgaven her grundigt 🙂

Koldinghus vil gerne have flere unge besøgende. Her er I eksperterne.

 • Skriv ned, hvilken idé I har lyst til at arbejde med. Tag enten en af ideerne fra opgave 3.2 eller find selv på en ny idé
 • Beskriv hvilken målgruppe, som du vil ramme. Kravet er, at målgruppen skal være unge, men hvilke unge? Skal det være festaberne, skal det være madentusiaster, måske unge med interesse for sport, brætspil eller …
 • Jeres idé skal vi have på nettet, og den skal have en selvstændig hjemmeside under Kongernes Samling/Koldinghus. Lav et kravspecifikation for en sådan side. Hvis det f.eks. er et krav, at der er en Facebook/Instagram side tilknyttet, så skal det med i kravspecifikationen
 • Lav et strukturdiagram (= forslag til menu på det nye site) for en sådan side.
 • Lav et use-case diagram for en sådan side