Modul 22. Database i App Lap

Øvelser

22.1 Hvad vil du notere ned

Signe Stil og Søren Smart har en meget populær blog, hvor de blogger løs om mode. Faktisk går det så godt, at de en dag beslutter at tilbyde rådgivning omkring blogs og mode mod betaling. Allerede på dagen hvor de offentliggør, at de tilbyder rådgivning, komme de første henvendelser.

 • Overvej grundigt hvilke oplysninger, du synes gerne vil notere ned om kunderne. Eksempelvis kundens navn.
 • Opfind 5 fiktive personer, som gerne vil være kunder hos dem. Det kan f.eks. være Niels Nielsen, Lone Lonesen, Jan Jansen mv. Noter oplysningerne om dem ned i et regneark på en skematisk måde, så du bevarer overblikket.

22.2 Hvad er en database

 • Ud fra 3-lags arkitekturen diskuter hvad en database er
 • Er resultatet fra din opgave 22.1 en database
 • Hvis nej: Hvad mangler der, for at det bliver en database
 • Hvis ja: Er det en god eller dårlig database. Begrund dit svar

22.3 Hvad kan vi bruge en database til

22.4 Forklar, hvordan koden fungerer

 • Lav en kopi (remix) i App Lab af kundedatabase-appen her:
 • https://studio.code.org/projects/applab/J-MJM9pJijEMFq9O42NJEdvw5S_OVdnW4jigY-qSiKw
 • Forklar, hvordan appens kode virker. Brug kodebegreberne, når du forklarer koden. Hav især fokus på arrays og loopet. Skriv dine egene kommentarer ind i koden ved siden af mine kommentarer
 • Hvordan husker programmet listen over navne? Hvis du f.eks. slukker appen og åbner den igen, er navnene på listen der så stadigvæk
 • Indsæt et nyt navn vha. knappen nederst og se, at det virker
 • Hvis du lukker appen og åbner den igen, findes navnet så stadigvæk på listen?
 • Hvad er det i koden, der fungerer som database. Dvs. hvor opvares de data, som allerede findes, når koden åbnes

22.5 Fra array til database del 1

I denne opgave skal vi koble en database på en app. Udgangspunktet er den samme app som før

22.6 Fra array til database del 2

Tag en kopi (remix) af dit resultat fra opgave 22.5. Fortsæt med videoen fra opgave 22.5, så du nu laver del 2 af videoen. Du skal sætte en adresse på din kundedatabase, og man skal kunne se adressen i listen over kunder.

22.7 Fra array til database del 3

Fortsæt tankegangen fra opgave 22.6, så du nu tilføjer postnummer og by i hver sin kolonne i din database og viser det i din liste over kunder.

Baggrund

Forberedelse

Fokus til din forberedelse

 • Hvad er en database
 • Giv et eksempel på en database

Formål

 • Repetere kodebegreber
 • Introduktion til databaser: Fra array til database
 • CRUD

NOTER

Anders B: Database til pizza app https://www.youtube.com/watch?v=Kxvh44IngiE

https://studio.code.org/projects/applab/kiNVN76xESltGh8B-TIxkpUkalyhpazGEr9mUdO4MIs

1sYg0BLE

1 start på database

https://studio.code.org/projects/applab/lX1cY_j_Xh5eGIEJ3WsQNNCc5UE92wI3rsXJZmUFFRI

2 så kobles databasen på

 • Tøm array
 • Indlæs databasen i arrayet
  • Funktion: Read records hentes ind
 • Vis som normalt

Fælles gennemgang

Fra sidst

Lektien til denne gang

 • Repetition af kodebegreber
 • Fra array til database