Modul 20. Kap 11.2. Klimaforandringer og klimapolitik

19.1 Miljøforkæmper eller miljøsvin

Argumenter for og imod om Danmark er miljøforkæmper eller miljøsvin. Se f.eks. artiklen her: https://nyheder.tv2.dk/klima/2021-08-10-hvis-verden-levede-som-danmark-ville-klimaet-ligge-i-ruiner-siger-eksperter. Brug også boks 11.2 i afsnit 11.4. Figuren nedenunder er fra boks 11.2

 • Hvor stor en del af Danmarks elforbrug kommer fra vedvarende energi
  • Hvad er vores placering i forhold til andre lande her
 • Hvor meget CO2 udleder Danmark i forhold til andre lande
  • Hvad er vores placering i forhold til andre lande her
 • Hvor vigtig en eksportvare er vindmøller for Danmark
 • Hvad vurderer du. Kom gerne med argumenter for og imod
  • Er Danmark en miljøsynder
  • Kan vi tjene penge på at udvikle miljøvenlig teknologi som f.eks. vindmøller
  • Skal staten investere i miljøvenlig teknologi med potentielle eksportmuligheder, eller skal vi lade markedskræfterne selv ordne problemerne. Argumenter for og imod og kom gerne med din/jeres egen holding

19.2 Hvordan fungerer EU’s metode til begrænsning af CO2-udledning?

Virksomhed A når slet ikke op på den CO2-udledning, som den har kvoter til. Den udbyder derfor sine kvoter på markedet.

Virksomhed B udleder derimod 600 tons for meget CO2 (6 kasser af 100 tons). Den skal nu vælge, om den skal nedbringe udledningen ved at forbedre sit maskineri, eller om den skal købe kvoter på markedet. Omkostningerne ved at forbedre maskineriet stiger gradvist for hver kasse af 100 tons for meget udledt CO2:

 • Hvad får virksomhed A i indtægt ved salget af de 6 overskydende kvoter på markedet?
 • Hvor mange kvoter kan det betale sig for virksomhed B at købe på markedet?
 • Hvad koster det samlet for virksomhed B at forbedre maskineriet og købe kvoter?
 • Hvor meget har virksomhed B formindsket sine omkostninger ved at købe kvoter?
 • Ved EU-systemets start i 2008 forventede man en pris på ca. 225 kr. pr. kvote, men prisen var i 2017 helt nede på 35 kr. pr. kvote. Hvad har de meget billige kvoter betydet for udledningen af CO2 i EU i forhold til, hvis prisen havde været 225 kr. pr. kvote? Brug udbud- og efterspørgselskurver til din forklaring
 • Giver CO2-kvoter mening i forhold til markedsmekanismen?
 • Prøv at finde ud af, hvad prisen på kvoter er nu!

19.3 Har de borgerligt-liberale ret. Kan markedskræfterne ordne alt?

Dette er en mere fri opgave. Her er et oplæg som går på, om de borgerligt-liberale har ret. Prøv at finde nogle argumenter for og imod på nettet.

Vi fokuserer i denne opgave på de borgerligt-liberale holdninger i grundbogens figur 11.15.

 • Er det korrekt, at klima-NGO’erne er klimahysteriske? Eller er bekymringerne for klimaet baseret på solid forskning?
 • Hvilke fordele kan der være forbundet med klimaforandringerne? Nævn konkrete eksempler (PS Glem Bjørn Lomborg som pointerer, at man i nær fremtid kan dyrke radiser på Grønland)
 • Vil markedsmekanismen af sig selv – uden statslig indblanding – kunne skabe en bæredygtig udvikling? I dine overvejelser kan du måske her inddrage det liberalistiske laissez faire-system contra Keynes’ økonomiske teorier. Lassez-faire er fransk for “laden-stå-til”, dvs. at tingene ordner sig selv. “Markedskræfterne virker, regeringer gør ikke”.
 • Kan man være sikker på, at når klimaproblemerne „brænder på“ (!), så vil menneskets innovationsevne og kreativitet løse problemet med hensyn til CO2-udledningen? Prøv at finde statistikker, der kan underbygge eller afkræfte påstanden

Forberedelse

 • Læs resten af kapitel 11. Dvs. fra side 215 afsnit 11.4 og kapitlet ud til og med side 227
 • Se/gense video. Under Videoer > Video 6. Økonomiske politikker se video 07 Miljøpolitik

Formål

 • Forstå, hvorfor det her emne er altafgørende for vores fremtid. Med mindre, at man altså har planer om at leve under vandoverfladen!
 • Arbejde med, hvordan økonomi og miljø kan mødes

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvad er en eksternalitet
 • Hvordan kan vi bruge eksternaliteter i forhold til at få miljø og politik til at arbejde sammen
 • Hvad er miljøpolitik
  • Forklar, hvad kvoter, afgifter og forbud er, og hvad der passer til hvilke situationer

Holdninger til miljøpolitik

 • Øvelse: Slå op på de politiske partiers hjemmeside (del ud). Hvad er deres holdning til miljøpolitik