Modul 21. Kap 12.1. Udenrigshandel og valutakurspolitik

Opgaver

21.1 Find tal

 • Herunder ser du udviklingen i betalingsbalancens løbende poster. Opdater tabellen med de seneste tal.
 • Gå på Eurostat og find tal for betalingsbalancen (i procent af BNP) for så mange europæiske lande, som der nu er hos Eurostat. Du skal kun finde for det seneste år, som der er tal for. Fx. år 2020.
 • BNP = GDP eller gross domestic product på engelsk
 • Hvordan klarer Danmark sig i forhold til de andre lande i Europa
 • Find tilsvarende tal for USA og Kina. Hvordan klarer de sig
 • Nogle siger at “Tyskland er verdensmester i eksport” (når det nu gik så skidt for dem til WM i fodbold). Er der belæg for det i tallene?
 • Redegør i hovedtræk for sammensætningen af vores vareeksport i 2015.
 • Hvilken type varer importerer vi generelt til Danmark?

21.2 Valutakurssystmer

 • Udfyld tabellen nedenfor. Jeg har hjulpet dig lidt. Gem den efterfølgende, den er god at have til eksamen
VALUTAKURSSYSTEMFORKLARINGEKSEMPEL
Monetær unionEuroen
Fastkurs-system
Delvis fast kurs
Delvis flydende kurs
Frit flydende kurs (den er drilsk, men den findes. Også selvom bogen nok ikke er så hjælpsom her)
 • Forklar, hvor den danske krone hører hjemme
 • Hvor vil du placere kryptovalutaer som f.eks. bitcoins
 • Lad os lave lidt sjov, og så håber jeg ikke, at jeg fornærmer nogen i disse #MeToo-tider. Hvad vil monetær union, fastkurs-system, delvist fastkurs system, delvist flydende kurs og frit flydende kurs svare til, hvis det nu var parforhold mellem 2 voksne mennesker uanset køn og seksuelle præferancer :-).
 • Hvad siger de forskellige økonomiske skoler som f.eks. monetarister og Keynesianere om valutakurssystemer. Du bliver nok nødt til at google det, for det er et svært spørgsmål

21.3 Hvad siger nationalbanken?

 • Redegør kort, hvad Nationalbanken selv skriver om den danske krone. https://www.nationalbanken.dk/da/om_nationalbanken/ofte_stillede_sporgsmaal/Sider/Danmarks-fastkurspolitik.aspx
 • Lad os sige, at det grundet de gode danske nøgletal kommer et pres på kronen for at opskrive den danske krone overfor euroen. Scenariet er ikke på nogen måde urealistisk.
 • Forklar i et udbuds- og efterspørgselsdiagram, hvad der sker med kronekursen, hvis
  • Markedskræfterne får lov at bestemme
  • At Danmark sammen med den Europæiske Centralbank fastholder kursen
 • For et par år siden var Grækenland ved at blive smidt ud af euroen pga. at de snød med nationalregnskaberne. De havde langt over det tilladte underskud
  • Hvilke fordele ville Grækenland have af at træde ud af euroen (tænk i devalueringer)
  • Hvorfor mon de blev alligevel, på trods af at landet blev tvunget til en meget alvorlig opstramning af deres finanspolitik
 • Diskuter fordele og ulemper ved en fast valutakurs kontra en flydende valutakurs

21.4 Økonomisk vækst og betalingsbalanceoverskud

I nedenstående figur E viser vi for en række forskellige lande den gennemsnitlige økonomiske vækst (i faste priser) og det gennemsnitlige årlige overskud på betalingsbalancen i perioden 2005-16.

 • Har lande med lav økonomisk vækst generelt overskud eller underskud på betalingsbalancen?
 • Har lande med højere økonomisk vækst generelt overskud eller underskud på betalingsbalancen?
 • Kan du overhovedet ud fra figuren udlede en sammenhæng mellem økonomisk vækst og betalingsbalanceoverskud?
 • Vil det være relevant at lave en lineær regressionsanalyse i diagrammet for at undersøge, om der er en sammenhæng mellem de to variable? Argumentér for dit ja eller nej!


Forberedelse

Forbered følgende spørgsmål til timen.

 • Hvad er betalingsbalancen
 • Hvilken forskel er der mellem betalingsbalancens løbende poster og på kapitalposterne
 • Redegør for de forskellige former for valutakurssystemer

Formål

 • Udenrigshandel betyder meget for Danmarks økonomiske muligheder
 • Valutaer er et stort og vigtigt emne inden for international økonomi
 • Vi skal prøve at forstå sammenhængene mellem valutaerne. Hvorfor er kursen mellem den danske krone (DKK) og euroen næsten konstant, mens DKK og USD (US dollar) svinger en del

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvad er en eksternalitet
 • Forskellige partiers syn på miljø
 • Kan du “parre” deres syn med hhv. monetaristers og Keynesianers syn på økonomi

Lektien til denne gang

Det går godt for Danmark. Også selvom det en gang gik rigtigt skidt.

Vores udlandsformue er steget, så vi får flere renteindtægter

Så hvad gør vi mht. overskud/underskud. Hvorfor er overskud godt, og kan underskud være positivt?

Vi skal lige interessere os for “valutareserven”. https://www.nationalbanken.dk/da/pengepolitik/valutareserven/sider/default.aspx

Afsnit 12.1 Danmarks udenrigshandel

 • Hvilke teorier har vi om udenrigshandel
 • Hvem handler vi med

Hvad sælger vi?

… og hvem importerer vi fra

12.2 Valutakurssystemer

Forklar det her

 • DK: Ikke union (vi sagde nej i 2000) men fastkurs-system. Vi tillader svingninger på
 • DK-Færøerne. 1:1 monetær union eller Euroen
 • Fastkurs system: Centralbanken garanterer en fast kurs (der er vi næsten)
 • Delvist fast kurs = vi tillader udsving. DK meget lille udsving på 2,25, men op til 20 – 30% er ok
 • Delvist flydende kurs: Dollar, Euro, Japan.
 • Frit flydende kurs findes kun for kryptovalutaer

Hvordan ser det så ud i praksis? Bemærk euroen!

I dag: Pund = 865,87 SEK = 68,74, Dollar = 716,77 og Euro 743,50 (overraskelse)

Fordele og ulemper ved fast kurs!