Modul 22. Kap 12.1. Udenrigshandel og valutakurspolitik

Forberedelse

 • Læs kapitel 12 til og med afsnit 12.2 Valutakurssystemer. Dvs. side 238 til og med nederst på side 241
 • Se/gense video. Under Videoer > Video 6. Økonomiske politikker se video Video 04. Valutapolitik
 • Orienter dig kort i Videoer > Videoer 11. Beregner til international økonomi i Excel

Formål

 • Valutaer er et stort og vigtigt emne inden for international økonomi
 • Vi skal prøve at forstå sammenhængene mellem valutaerne. Hvorfor er kursen mellem den danske krone (DKK) og euroen næsten konstant, mens DKK og USD (US dollar) svinger en del
 • Hvilke konsekvenser kan valutapolitik have

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvad er en eksternalitet
 • Forskellige partiers syn på miljø
 • Kan du “parre” deres syn med hhv. monetaristers og Keynesianers syn på økonomi

Lektien til denne gang

 • Hvad svarer BNP til i et almindeligt regnskab
 • Hvad svarer vores over/underskud på betalingsbalancen til i et almindeligt regnskab
 • Hvor har vi betalingsbalancen i vores model for det økonomiske kredsløb
 • Opdeling i løbende poster og kapitalposter
 • Hvis du skulle arbejde med eksport her i Danmark, hvilket sprog skulle du så vælge ud over engelsk 🙂
 • Lineær regression forklar https://iøb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=241
 • Hvad er valutapolitik, og hvilke værktøjer har vi i værktøjskassen. Inddrag det økonomiske kredsløb i din forklaring samt forklar, hvad en devaluering hhv. revaluering er for noget
 • Hvorfor mon euro-kursen opfører sig anderledes herunder
 • Hvor er valutaerne fra ovenfor i systemet her? Bemærk at euroen opfører sig anderledes end de øvrige valutaer

Øvelser

22.1 Betalingsbalancen

 • Hvad er betalingsbalancen?
 • Hvilken forskel er der mellem betalingsbalancen og budgetbalancen?
 • Betalingsbalancens løbende poster:
  • Hvilke underposter er der på de løbende poster?
  • Figur 12.1 herunder: Hvordan har udviklingen været på de løbende poster siden 1980?

Betalingsbalancens kapitalposter:

 • Hvad forstår vi ved kapitalposterne?
 • Hvilken størrelse har kapitalposterne i alt i forhold til de løbende poster i alt?
 • Figur 12.3 herunder: Hvad kan et overskud på de løbende poster anvendes til? Og hvordan kan et underskud på de løbende poster finansieres?
 • Kapitalbalancen: Hvad er det?
 • Tabel 12.2 herunder: Har vi positiv eller negativ nettoformue på kapitalbalancen?

Tabel 12.3 herunder:

 • Hvilken sammenhæng er der mellem betalingsbalancen og kapitalbalancen?
 • Hvorfor er der forskel mellem den faktiske og den beregnede kapitalbalance i tabellen?
 • Bør et land stræbe efter at have et så stort overskud som muligt på betalingsbalancen
 • Ekstra: USA bliver aldrig kritiseret for deres ret store underskud på betalingsbalancen. Det er der en grund til. Tip: Bliver dollar anvendt som betalingsmiddel andre steder end USA?

22.2 Afsnit 12.1. Danmarks udenrigshandel

 • Tabel 12.4 herunder:
 • Hvilke tre lande har været de største modtagere af dansk vareeksport gennem alle årene?
  • Hvilket vigtigt fællestræk gælder for de tre lande?
  • Kan du ud fra tabellen udlede, om Danmark har haft fordel af medlemskabet af EF/EU med hensyn til handel?
  • Hvordan tror du, at det er gået med handlen med Storbritannien efter Brexit
 • Figur 12.4 herunder
 • Hvor stor en import af varer kommer fra EU-landene i 2016?
  • Hvilke ikke-EU-lande henter vi mest import fra?
 • Figur 12.5 herunder:
 • Redegør i hovedtræk for sammensætningen af vores vareeksport i 2015.
 • Hvilken type varer importerer vi generelt til Danmark?

22.3 Valutakurssystmer

Udfyld tabellen nedenfor. Jeg har hjulpet dig lidt

VALUTAKURSSYSTEMFORKLARINGEKSEMPEL
Monetær unionEuroen
Fastkurs-system
Delvis fast kurs
Delvis flydende kurs
Frit flydende kurs
 • Forklar, hvor den danske krone hører hjemme
 • Hvor vil du placere kryptovalutaer som f.eks. bitcoins
 • Hvad betyder “den effektive kronekurs”
 • Nævn fordele og ulemper ved hhv. faste og flydende kurser
 • Ekstra: For et par år siden var Grækenland ved at blive smidt ud af euroen pga. at de snød med nationalregnskaberne. De havde langt over det tilladte underskud
  • Hvilke fordele ville Grækenland have af at træde ud af euroen (tænk i devalueringer)
  • Hvorfor mon de blev alligevel, på trods af at landet blev tvunget til en meget alvorlig opstramning af deres finanspolitik

22.4 Lineær regression

 • Boks 12.1: Lineær regression. Se herunder
 • Hvad anvendes denne metode til?
  • Hvad er henholdsvis uafhængige og afhængige variable?
  • Hvordan kan man umiddelbart se, om der er en vis sammenhæng mellem variablene i et plotdiagram?
  • Hvad siger hældningskoefficienten i linjens ligning noget om?
  • Hvad udtrykker R2?

Bemærk: Excel kan lave lineær regression, hvis vi skulle få brug for det. Se Videoer > Videoer 11. Beregner til international økonomi i Excel

22.5 Opgave 5 side 129. Økonomisk vækst og betalingsbalanceoverskud

I nedenstående figur E viser vi for en række forskellige lande den gennemsnitlige økonomiske vækst (i faste priser) og det gennemsnitlige årlige overskud på betalingsbalancen i perioden 2005-16.

 • Har lande med lav økonomisk vækst generelt overskud eller underskud på betalingsbalancen?
 • Har lande med højere økonomisk vækst generelt overskud eller underskud på betalingsbalancen?
 • Kan du overhovedet ud fra figuren udlede en sammenhæng mellem økonomisk vækst og betalingsbalanceoverskud?
 • Vil det være relevant at lave en lineær regressionsanalyse i diagrammet for at undersøge, om der er en sammenhæng mellem de to variable? Argumentér for dit ja eller nej!