Modul 22. Kap 12.2. Valutapolitik og konkurrenceevnen

PowerPoint til dagen:

Øvelser

22.1 Indkomstpolitik

Lad os sige, at en regering kommer igennem med en indkomstpolitik. De danske lønmodtagere. accepterer over en bred kam, at lønnen ikke må stige. Vi antager nu, at lønnen stiger 1% i Danmark, men 3% i vores nabolande over et par år

 • Hvis i et udbuds- og efterspørgselsdiagram, hvad der sker vores eksportpriser, hvis vi kan holde lønnen nede i forhold til nabolandene. Tip: Hvis Danmark og nabolandende i udgangssituationen har samme generelle udbuds- og efterspørgselskurve, hvordan vil den så se ud efter et par år med lavere lønstigninger i Danmark?
 • Hvad kan du konkludere omkring vores eksport, hvis vi har lavere lønstigninger end vores konkurrenter?
 • Hvilken type velfærdsstat vil der være tale om, hvis staten bevidst går efter at have lave lønstigninger?
  • Kan Staten overhovedet gøre det i Danmark?
 • Kan du drage paralleller til den igangværende diskussion om at afskaffe Store Bededag?

Nogle påstår at: “Det er vigtigt, at vi sikrere, at danske virksomheder kan hyre den nødvendige arbejdskraft. Derfor skal vi i højere grad åbne op for indvandring fra 3. verdenslande, også ufaglært arbejdskraft”.

 • Hvem tror du kunne finde på at sige det her
 • Hvilken form for økonomisk politik er der tale om og hvorfor
 • Er vi på udbuds- eller efterspørgselssiden i økonomien
 • Har de ret? Argumenter for og imod

22.2 Danmarks udenrigshandel og bytteforholdet

I tabel D har vi beregnet udviklingen i indekstal for Danmarks eksport og import i perioden 2006-16 i årets priser. Til sammenligning har vi også udregnet udviklingen i BNP.

I tabel E har vi lavet en tilsvarende beregning, men her i faste priser (og uden BNP).

 • Beregn, hvor meget eksporten og importen er steget i mængder fra 2006 til 2016 i %.
 • Beregn, hvor meget eksporten og importen er steget i værdi fra 2006 til 2016 i %.
 • Ud fra dine beregninger kan du nu besvare følgende spørgsmål: Er det eksportpriserne eller importpriserne, som er steget mest fra 2006 til 2016? Bemærk: Du kan downloade et excelark med tallene nederst i opgaven.
 • Og hvad kan du så videre slutte om udviklingen i Danmarks bytteforhold i den anførte periode? Tjek i grundbogens tabel 12.6, om du har ret.
 • Er denne udvikling i Danmarks bytteforhold så positiv eller negativ for vores konkurrenceevne. Her kan du i boks 12.2 læse om, hvad du skal undersøge for at besvare spørgsmålet:
  • Skyldes eksportprisstigningerne stigende omkostninger i danske virksomheder i forhold til udlandets omkostninger? Tjek figur 12.14 med hensyn til lønkonkurrenceevnen.
  • Eller skyldes eksportprisstigningerne stigende efterspørgsel efter danske varer i udlandet, hvor den økonomiske vækst måske er højere end Danmarks? Det kan du fx vurdere ud fra figurerne 1.3 og 1.5 i kapitel 1.
  • Hvilken konklusion når du frem til?

22.3 PBL konkurrenceevnen

22.4 Hjemmeopgave. Overblik over de økonomiske politikker

Opgaven her er vigtig. Gør noget ud af opgaven og gem den, så du kan bruge den til at repetere de forskellige former for økonomiske politikker. Brug både bogen og mine videoer under Videoer > Video 6. Økonomiske politikker i dine svar

 • Figur 12.12 herunder: Forklar i hovedtræk, hvad hver enkelt type økonomisk politik går ud på. Brug gerne dine egne ord
 • Sæt dine svar ind i et skema. Jeg har hjulpet dig lidt med skemaet
 • Hvordan påvirker politikken det økonomiske kredsløb. Nederst er der en figur af det økonomiske kredsløb
POLITIKVÆRKTØJERLIGNINGFORKLARING
FinanspolitikStatens indtægter og udgifterEkspansiv finanspolitik. Det offentliges udgifter stiger/eller indkomsterne falder (fx. ved skattelettelser):
Y↑ + M↑ = C↑ + G↑ + I↑ + X↓
Pengepolitik
ValutapolitikY↑ + M↓ = C↑ + G + I↑ + X
IndkomstpolitikIkke relevant
ArbejdsmarkedspolitikIkke relevant
ErhvervspolitikIkke relevant

Baggrund

Forberedelse

 • Læs fra og med afsnit 12.3 Valutapolitik og indkomstpolitik side 241 og resten af kapitel 12 til og med side 251
 • Se/gense video. Under Videoer > Video 6. Økonomiske politikker se video 05. Konkurrenceevneforbedrende økonomisk politik og video 06. Strukturpolitik: Arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/videoer-3-oekonomiske-politikker/
 • Vigtigt: Du skal som altid have din lærebog med

Forbered følgende spørgsmål hjemme

 • Hvilke 3 former for konjunkturregulerende økonomisk politik findes der
 • Hvordan virker en devaluering i det økonomiske kredsløb
 • Hvordan virker en revaluering i det økonomiske kredsløb
 • Hvad er indkomstpolitik
 • Hvad er konkurrenceevnen

Formål

 • Se valutapolitik i sammenhæng med andre økonomiske politikker
 • Snakke om konkurrenceevneforbedrende økonomisk politik, herunder indkomstpolitik
 • Kikke på bytteforholdet

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvad er betalingsbalancen
 • Hvad er valutapolitik og hvor virker det i det økonomiske kredsløb
 • Hvilke slags valutakurssystemer findes der
  • Hvilket valutakurssystem befinder den danske krone sig under
  • Hvad med den svenske og norske krone
  • Hvad med bitcoins
 • Hvorfor bruger vi aldrig valutapolitik i Danmark i praksis (fordele og ulemper ved fastkurspolitik)

Lektien til denne gang

 • Repetition: Hvad er konjunkturregulerende økonomisk politik? Nævn de 3 muligheder
 • Hvad er en devaluering og hvordan vil den virke i det økonomiske kredsløb
 • Hvad er en revaluering og hvordan vil den virke i det økonomiske kredsløb
 • Devaluering: Y↑ + M↓ = C↑ + I↑ + X
  • M og X er med fed skrift, fordi det er her, at påvirkningen sker i første omgang
  • Hvad er OMKOSTNINGSINFLATION (vis i udbud og efterspørgeselsdiagram)
  • Hvad sker der med et lands udenlandsformue ved en devaluering?
  • Og hvad sker der med et lands gæld ved devaluering
 • Indkomstpolitik = virker som devaluering men vi holder lønstigningerne nede og dermed vores egen omkostningsinflation
 • Et vidundermiddel (men kan vi styre lønningerne, gør de andre det samme, er fagforeningerne med på det her osv.)
  • Y↑ + M↓ = C↑ + G + I↑ + X

Afsnit 12.4 Konkurrenceevne

 • Konkurrenceevne = landets virksomheders evne til at konkurrere med udlandets virksomheder
 • Kort sigt: Priskonkurrence (løn, produtivitet, valutakurs)
 • Lang sigt: Strukturel konkurrence (Porters diamant)
 • Konkurrenceevne: DK: Vores fødevarerpriser er de højeste i EU (dårlig konkurrence)
 • Ease of doing business
Bytteforholdet …Godt hvis det skyldesSkidt hvis det skyldes
… forbedres– Stigende eksportpriser– Stigende omkostninger
… forringes– Faldende omkostninger– Faldende eksportpriser