Modul 23. Kap 12.2. Valutapolitik og konkurrenceevnen

Forberedelse

 • Læs fra og med afsnit 12.3 Valutapolitik og indkomstpolitik side 241 og resten af kapitel 12 til og med side 251
 • Se/gense video. Under Videoer > Video 6. Økonomiske politikker se video 05. Konkurrenceevneforbedrende økonomisk politik og video 06. Strukturpolitik: Arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik

Formål

 • Se valutapolitik i sammenhæng med andre økonomiske politikker
 • Snakke om konkurrenceevneforbedrende økonomisk politik, herunder indkomstpolitik
 • Kikke på bytteforholdet

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvad er valutapolitik og hvor virker det i det økonomiske kredsløb
 • Hvilke slags valutakurssystemer findes der
  • Hvilket valutakurssystem befinder den danske krone sig under
  • Hvad med den svenske og norske krone
  • Hvad med bitcoins
 • Hvad er hhv. devaluering og revaluering
 • Hvorfor bruger vi aldrig valutapolitik i Danmark i praksis

Lektien til denne gang

 • Repetition: Hvad er konjunkturregulerende økonomisk politik? Nævn de 3 muligheder
 • Devaluering: Y↑ + M↓ = C↑ + I↑ + X
  • M og X er med fed skrift, fordi det er her, at påvirkningen sker i første omgang
 • Indkomstpolitik = virker som devaluering
  • Y↑ + M↓ = C↑ + G + I↑ + X

Kortsigtede og langsigtede økonomiske politikker.
HVIS DU FORSTÅR DEN FIGUR HER, HAR DU NÆSTEN FORSTÅET DET HELE

 • Konkurrenceevne hvad er det?
  • Parallel til den universelle velfærdsstat og konkurrencestaten

Øvelser

23.1 Videoer: Konkurrenceevneforbedrende økonomisk politik og arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik

Ud fra videoen her: Forklar, hvad konkurrenceevneforbedrende økonomisk politik er for noget, og hvad vi kan bruge det til.

Ud fra videoen her:

 • Forklar kort, hvad arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik er for noget, og hvad vi kan bruge det til. Du skal ikke gå i detaljer med videoen
 • Hvilken erhvervspolitik vil du foreslå, at Kolding skal følge. Begrund dit svar. Hvis du vælger liberalistisk erhvervspolitik, så forklar, hvad du tror, at der så kommer til at ske
 • Business Kolding har noget, der hedder “House of Innovation”. Hvad er det for en slags erhvervspolitik https://www.businesskolding.dk/om-os/om-business-kolding/fonden-house-of-innovation

23.2 Kapitel 12.3 Valuta- og indkomstpolitik

 • Valutapolitik:
  • Hvad er det?
  • Hvilke to typer skelner vi imellem?
  • Forklar, hvordan en devaluering virker i forsyningsbalancen.
  • Figur 12.10 herunder: Hvilken virkning har en devaluering på de økonomiske mål?
  • I hvilken situation kan man revaluere?
 • Indkomstpolitik:
  • Hvad er det?
  • Forklar, hvordan indkomstpolitik virker i forsyningsbalancen.
  • Figur 12.11 herunder: Hvilken virkning har indkomstpolitik på de økonomiske mål?
  • Hvorfor fører man så ikke bare indkomstpolitik?

23.3 Afsnit 12.4. Konkurrenceevnen

 • Hvad forstår vi ved et lands konkurrenceevne?
 • Figur 12.13 herunder: Hvilken forskel er der mellem priskonkurrenceevne og strukturel konkurrenceevne?
 • Priskonkurrenceevne:
  • Hvilke tre faktorer indgår heri?

 • Tabel 12.4 herunder:
  • Hvordan vil du karakterisere de indikatorer (målepunkter), der indgår i „Ease of Doing Business“-indekset?
  • Hvilke er henholdsvis Danmarks stærkeste og svageste sider i indekset?

23.4 Bytteforhold

 • Hvad forstår vi ved bytteforholdet i udenrigshandelen?
 • Hvordan udregner man det i tabel 12.6 herunder?
 • Er det godt, hvis eksportpriserne går op?
 • Hvis importpriserne går ned, er det generelt godt for Danmark. Men hvilke samfundsgrupper har henholdsvis fordele og ulemper af faldende importpriser?

23.5 Hvad siger de politiske partier

 • Hvilke partier og arbejdsmarkedsorganisationer (Dansk Arbejdsgiverforening/Lønmodtagernes Organisation, herefter kaldet DA og LO) tror du, der lægger vægt på følgende
  • Arbejdsløshed
  • Sikre et tilstrækkeligt arbejdsudbud
  • Omskoling af arbejdskraft
  • Sen pensionsalder (Danmark har verdens højeste pensionsalder)
  • Tidlig pensionsalder
  • Indkomstpolitik
  • Arbejdsmarkedspolitik
  • Ekspansiv finanspolitik med investeringer i velfærd
  • Ekspansiv finanspolitik med investeringer i skattelettelser

Til sidst noget, der kunne være et citat: “Det er vigtigt, at vi sikrere, at danske virksomheder kan hyre den nødvendige arbejdskraft. Derfor skal vi i højere grad åbne op for indvandring fra 3. verdenslande”.

 • Hvem tror du kunne finde på at sige det her
 • Hvilken form for økonomisk politik er der tale om
 • Har de ret?
 • Hvad tror du, at modparten vil bruge som modargument

23.6 Vigtig opgave: Sammenlign de økonomiske politikker

Opgaven her er vigtig. Gør noget ud af opgaven og gem den, så du kan bruge den til at repetere de forskellige former for økonomiske politikker. Brug både bogen og mine videoer under Videoer > Video 6. Økonomiske politikker i dine svar

 • Figur 12.12 herunder: Forklar i hovedtræk, hvad hver enkelt type økonomisk politik går ud på.
 • Sæt dine svar ind i et skema. Jeg har hjulpet dig lidt med skemaet
 • Leg lidt med ligningerne og se, om det giver mening i hvert fald for den konjunkturregulerende politiks vedkommende
POLITIKVÆRKTØJERLIGNINGFORKLARING
FinanspolitikStatens indtægter og udgifterEkspansiv finanspolitik. Det offentliges udgifter stiger/eller indkomsterne falder (fx. ved skattelettelser):
Y↑ + M↑ = C↑ + G↑ + I↑ + X↓
Pengepolitik
ValutapolitikY↑ + M↓ = C↑ + G + I↑ + X
IndkomstpolitikIkke relevant
ArbejdsmarkedspolitikIkke relevant
ErhvervspolitikIkke relevant