Modul 24. Database teori

Øvelser.

24.1 Databaser i hverdagen

Giv eksempler på mindst 3 forskellige databaser, som du dagligt bruger. Indsæt screenshots og forklar hvad du bruger dem til. Find eksempler ud over, hvad der er vist i timen

Eksempel 1:
Rejseplanen
Jeg bruger Rejseplanen til at finde ud af hvornår tog og busser kører, om der er forsinkelser m.m.

24.2 Påstande om databaser

Er du enig eller uenig i mine påstande nedenunder? Begrund dine svar.

 • Databaser er besværlige
 • Vi bruger næsten aldrig databaser
 • Det er nemt at sortere og finde data i databaser
 • Vi kan ikke undgå dobbeltregistreringer. En dobbeltregistrering er f.eks. at vi skriver “6000 Kolding” et sted og “6000 Kollin” et andet sted. Dvs. vi laver en stavefejl. Gør vi det, så er databasen “inkonsistent” eller “ubrugelig”. Vi ved nemlig ikke, om byen hedder “Kolding” eller “Kollin”.
 • Vi kan dele databaser online
 • Databaser findes kun på computere
 • Det kan give store problemer, hvis databaser bliver stjålet eller ødelagt
 • Omkring halvdelen af alle computerprogrammer/apps er baseret på databaser
 • Bonus spørgsmål: Hvad er et ERP, CRM og CMS systemer forresten (Tip: Skim kapitel 28 og 29 i linket her https://bliv-klogere.ibc.dk/index.php/laerebog-modul-5-kapitel-25-til-31/)

24.3 Webshop

I nedenstående web-shop kan man købe t-shirts.

For at holde styr på varelager og kunder, ligger der en database med flere forskellige tabeller under hjemmesiden. Tabellerne samler blandt andet oplysninger om “Kunder” og “Leverandører”.

 • Du skal nu prøve at skitsere hvordan tabellen “Kunder” ser ud. Opstil tabellen som en almindelig tabel i f.eks. Docs, Words, Excel eller hvad du synes. Kom blandt ind på tabellens:
  • Felter
  • Poster
  • Datatyper
  • Primær nøgle
 • I tabellen “Leverandører” skal vi have nedenstående felter. Udfyld tabellen ud fra de datatyper, som Access tilbyder. Begrund dit valg af datatype. Hvilken af felterne skal være primærnøglen?
 • Bonus opgave: Hvilke felter kunne være hensigtsmæssige at udfylde, og hvilke er ikke så hensigtsmæssige. Skriv “OBLIGATORISK” ved de felter som du synes, der skal være obligatoriske. Begrund hvorfor, og dine begrundelser er vigtigere, end du tror.
FeltDatatypeBegrundelse
Leverandørnummer
Tidspunkt for registrering af leverandøren
Leverandør navn
Adresse
Postnummer
By
Kontaktperson
Billede af kontaktperson
Email
Hjemmeside
Telefonnummer
Aktiv/passiv leverandør
Beløb, vi skylder dem. Sættes til 0, hvis vi ikke skylder dem noget
Antal år, de har leveret til os
Kommentarfelt, hvor man kan skrive hvad som helst. F.eks. hvis kontaktpersonen har jubilæum, lige er blevet gift/skilt, firmaet har købt konkurrenten eller andet løst og fast.

24.4 Just Heat. Normalisering

Peter og Poul deler en lejlighed, og de er begge meget glade for fastfood. De er dig irriterede over, at maden altid er kold, når den endelig kommer.

Derfor beslutter de sig for at starte et firma, “Just Heat”. Firmaet skal levere fastfood men maden skal leveres af bude budene med en varmetaske. Tasken har batteri som sikrer, at maden kan holde sig varm helt frem til leveringen

 • I et Excelark lav en oversigt over, hvilke oplysninger om kunderne som Peter og Poul har brug for. Du skal have mindst 4 felter på listen ud over Fornavn, Efternavn, Adresse, Postnummer og By
 • Opfind 5 kunder og indsæt deres data i excelarket. Skriv også op, hvilken datatype, du finder mest hensigtsmæssig til felterne.
 • Gennemfør normalisering og forklar, hvad du gør undervejs
 • Var der redundande data i din oprindelige liste i Excel?

Forberedelse

Formål

 • Vide, hvad en database er
 • Kende database udtryk som primærnøgle, fremmednøgle, normalisering og redundans
 • Vide, hvordan man arbejder med databaser

Fælles gennemgang

 • Hvad er der galt med databasen her, og hvad skal vi gøre ved det

Forklar normaliseringen: