Modul 25. Kap. 14.1. Den moderne globalisering og handelsteori

Forberedelse

 • Læs i bogen kapitel 14 til og med afsnit 14.2 Teorier om udenrigshandel og nyere liberale handelsteorier. Dvs. fra side 279 til og med side 291 øverst.
 • Se alle videoer under Video 8 > Handelsteori. De 2 første er de vigtigste. Bemærk at videoerne omtaler merkantilisme, og merkantilisme skal I kende til. Selvom merkantilisme er fra 1600-tallet, så er den særdeles aktuel

Fokusspørgsmål:

 • Hvorfor handler vi med hinanden?
 • Hvad går Adam Smiths teori om de absolutte fordele ud på?
 • Hvad går David Ricardos teori om de relative fordele ud på?
 • Forklar forskellen på de 2 teorier

Formål

 • Lære om handel
 • Lære om handelsteori

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvad er
  • Den industrielle revolution
  • Kolonialisme og imperialisme
  • FN, IMF og Verdensbanken

Lektien til denne gang: Globalisering

 • DK: Vores BNP er på ca. 2.500 mia
 • Eksport udgør ca 50% af vores BNP
 • På verdensplan handler vi for ca. kr. 100.000.000.000.000 kr eller 100.000 mia kr
 • Men hvorfor handler vi med hinanden

——————-

Lidt fakta:


Merkantilismen mangler … som Trump genoplivede som protektionisme

HANDELSTEORITEORETIKERHOVEDTEMAERFORKLARINGSEVNE
MerkantilismeIngen, sund fornuft under enevælden“Egne varer på egne skibe” Velstand = skab overskud på betalingsbalancen Nulsum-spil: Vi vokser på bekostning af andre ProtektionismeVi kan vokse, hvis vi har overskud på vores handel med udlandet
Forklarer, hvorfor protektionisme kan gøre nytte

Regneeksempel Adam Smith: De komparative fordele

= Gør det, du er bedst til

Før handel

 • Danmarks bytteforhold: 4 tons smør for 1 kanon (4 x 10 timer = 40 timer)
 • Tysklands bytteforhold: 1 ton smør for 2 kanoner (20 timer = 2 x 10 timer)

Vi siger, at de har 80 timer til rådighed hver. Det giver følgende produktion

DanmarkTysklandBytteforholdProduktion i alt
Smør4 ton2 ton4:2 dvs. 2:16 ton smør
Kanoner1 kanon4 kanoner1:45 kanoner

Specialisering

Danskerne er bedst til at lave smør, tyskerne er bedst til at lave kanoner. Derfor specialiserer de sig. Danskerne laver kun smør, tyskerne kun kanoner:

DanmarkTysklandSamlet produktion
Smør8 (4) ton0 (2) ton8 (6) ton
Kanoner0 (1) kanoner 8 (4) kanoner8 (5) ton

Så handler landene.

Så bytter de: Vi siger, at de bytter 1 kanon for 1 ton smør, og at de bytter 4 gange. BEGGE LANDE BLIVER RIGERE (de gamle værdier i parantes). Danskerne har fået 3 flere kanoner, og tyskerne 2 ton ekstra smør uden at de har mindre hhv. smør og antal kanoner.

DanmarkTysklandBytteforhold
Smør4 (4) ton4 (2) ton1:1 (aftalt)
Kanoner4 (1) kanon4 (4) kanoner1:1 (aftalt

Det at begge stilles bedre, uden at de på andre måder stilles dårligere = Pareto efficiens

Regneeksempel David Ricardo: De relative fordele

= Gør det, du er mindst ringe til

David Ricardo forfinede eksemplet. I det næste eksempel er Danmark dårligst til begge dele, dvs. at Danmark ikke har nogle absolutte fordele. Men Danmark er mindst ringe til at lave smør frem for kanoner, dvs. at Danmark har en relativ fordel ved at producere smør frem for kanoner.

Før handel

 • Danmark: 1 ton smør for 4 kanoner (4 x 10 timer = 40 timer)
 • Tyskland: 2 ton smør for 1 kanon (2 x 5 timer = 10 timer)

Vi siger igen, at de har 80 timer til rådighed hver. Det giver følgende produktion

DanmarkTysklandBytteforholdProduktion
Smør4 ton8 ton4:8 dvs 1:212
Kanoner1 kanon4 kanoner1:45

Specialisering

Selvom danskerne ikke er absolut bedst til noget, så er de relativt bedst til at lave smør, tyskerne er bedst til at lave kanoner. De specialiserer sig igen. Danskerne laver kun smør, tyskerne kun kanoner. De aftaler at bytte 3 ton smør for 1 kanon. Du ser deres produktion før de bytter i parenteserne.

DanmarkTysklandSamlet produktion
Smør8 (4) ton0 (8) ton8 (12)
Kanoner0 (1) kanoner8 (4) kanoner8 (5)Så handler landene.

Danskerne skal nu kun betale 3 ton smør pr kanon, og det samme skal tyskerne. Så bytter de. Der er ikke pareto efficiens. Danmark har 1 ton smør mere end før. Tyskerne lidt mindre smør end før, men til gengæld har de 3 kanoner mere. Der er ikke Pareto efficiens. Men mon ikke nogen vil bytte tyskernes 2 kanoner for 2 ton smør, og gør de det, så er Tyskland også stillet bedre end før.

DanmarkTysklandByggeforholdProduktion i alt
Smør5 (4) ton3 (8) ton1:3 (aftalt)
Kanoner1 (0)kanon7 (4) kanoner1:3 (aftalt)

Teoriernes styrke: Meget stærke argumenter for frihandel

Teoriernes svaghed: De kan ikke forklare, hvorfor vi handler mest med vores naboer = de lande, som vi ligner mest. Ud fra teorien burde vi handle med de lande, vi ligner mindst. Derfor har man udviklet mere moderne handelsteorier.

De moderne handelsteorier

Fælles øvelse. Snak sammen 2 og 2

 • Hvilke typer produkter handler man med i verdenshandelen?
 • Figur 14.3 + tabel 14.1 herunder:
  • Hvilke er de to største handelsregioner i verden?
  • Hvilke tre regioner uden for Europa eksporterer Europa mest til?
  • Hvilke tre regioner eksporterer mest til Asien?
  • Og hvilke tre regioner eksporterer mest til Europa?
  • Hvilke to regioner eksporterer mest til deres egen region?
  • Hvilken region eksporterer mindst til sin egen region? Hvorfor?
 • Tabel 14.2 herunder: Hvilke regioner har henholdsvis overskud eller underskud på regionens betalingsbalance?
 • Figur 14.4 + tabel 14.3 herunder:
  • Hvilken varegruppe er den største på globalt plan?
  • Hvilken region er den største eksportør af landbrugsvarer?
  • Og hvilke to regioner er de største råvareeksportører?

Øvelser

25.1 Afsnit 14.2 Teorier om udenrigshandel

 • Hvad drejer handelsteorier sig om?
 • Forklar merkantilismen og dens sammenhæng med protektionisme. Bemærk: Dette spørgsmål kan du kun finde svar på i mine videoer
 • Forklar i hovedtræk Smith’s teori om de absolutte fordele i udenrigshandelen. Anvend min video eller bogen i din forklaring inklusive taleksemplet
 • Forklar i hovedtræk Ricardos teori om de komparative fordele i udenrigshandelen. Anvend min video eller bogen i din forklaring inklusive taleksemplet

Moderne handelsteorier

 • Faktorudrustningsteorien:
  • Hvordan forklarer denne teori, hvem der handler med hvad?
  • Hvori adskiller den sig fra Smith’s og Ricardos teorier?
 • Hvad er kernen i Linders handelsteori?
 • Figur 14.7 herunder: Hvordan forklarer den udvidede gravitationsmodel handelsmønstrene i verden? Prøv bare at forklare det kort!
 • Hvilke to faktorer lægger Paul Krugman vægt på til forklaring af handelsmønstrene i verden?

 • Vis i et udbuds- og efterspørgselsdiagram, hvad der sker med en typisk kinesisk vare, hvis USA lægger en straftold på varen
 • Hvilken form for handelsteori anvendte Trump i sin tankegang

25.2 Handelsteorier

I denne opgave skal vi prøve at regne lidt på nogle eksempler angående Adam Smith’s teori om de absolutte fordele i udenrigshandelen og David Ricardos teori om de komparative fordele i udenrigshandelen. Vi tager udgangspunkt i et lille eksempel med tre lande, se tabel D.

Vi starter med Adam Smith’s teori om de absolutte fordele i udenrigshandelen. Hvad er det, den siger om handel?

 • Er der ifølge teorien basis for handel mellem nogle af de tre lande i tabellen? Hvis ja: Hvilke?
 • Opstil først de interne bytteforhold i de forskellige lande.
 • Dernæst finder du ud af, hvilke lande der har absolut fordel i hvilket produkt – og derfor skal specialisere sig i dette produkt.
 • Hvor skal bytteforholdet mellem landene ligge?
 • Kontroller til slut, om begge lande har fordel af at handle med hinanden.

Vi går nu over til Ricardos teori om de komparative fordele i udenrigshandelen.

 • Hvad er det denne teori siger om udenrigshandel?

Da det stort set altid kan betale sig for to lande at handle, er der basis for handel mellem de tre lande.Opstil først de tre interne bytteforhold.

 • Handel mellem Danmark og Tyskland
 • Handel mellem Danmark og Sverige
 • Handel mellem Tyskland og Sverige

For hver af de tre handelskombinationer følger du opskriften fra grundbogens boks 14.1 (vist i gennemgangen): Finder ud af, hvilke lande der har komparative fordele i hvilke produkter – og derfor skal specialisere sig i disse produkter. Fastlægger bytteforholdet mellem landene. Og kontrollerer, om alle landene har fordele af international handel fremfor at lukke grænserne og kun handle internt.

25.3 EU og Trump

EU er en union af lande i Europa med bl.a. Danmark som deltager, som arbejder sammen både politisk og økonomisk. Mange har endda fælles valuta. Mellem de deltagende lande er der fri udveksling af varer og tjenester.

 • Hvilken/hvilke handelsteoretikere underbygger europæernes opførsel.

Donald Trump kom til magten med et slogan: “America First”. Trump havde et ret anstrengt forhold til Kina, som han beskylder for, at de holder værdien på deres valuta kunstigt nede.

 • Hvorfor kan det være en fordel for Kina at holde deres valuta på et lavt niveau? Inddrag teori i din forklaring. Vis i et udbuds- og efterspørgelsesdiagram hvad der sker med Kinas eksport, hvis prisen holdes nede. Vis også i et udbuds- og efterspørgelsesdiagram hvad der tilsvarende sker med prisen på Kinas importerede varer.
 • Der er også ulemper. Hvordan kan Kina tæmme dem

Kina har et meget stort overskud i handlen med USA, og det irriterede også Trump. Han snakkede om at lave straftold på kinesiske varer, men det blev delvist ved snakken.