Modul 25. Kap. 14.1. Den moderne globalisering og handelsteori

Forberedelse

 • Læs i bogen kapitel 14 til og med afsnit 14.2 Teorier om udenrigshandel og nyere liberale handelsteorier. Dvs. fra side 279 til og med side 291 øverst.
 • Se alle videoer under Video 8 > Handelsteori. De 2 første er de vigtigste. Bemærk at videoerne omtaler merkantilisme, og merkantilisme skal I kende til. Selvom merkantilisme er fra 1600-tallet, så er den særdeles aktuel

Formål

 • Lære om handel
 • Lære om handelsteori

Fælles gennemgang

Fra sidst

 • Hvad er
  • Den industrielle revolution
  • Kolonialisme og imperialisme
  • FN, IMF og Verdensbanken

Lektien til denne gang

 • DK: Vores BNP er på ca. 3.300 mia kr
 • Eksport udgør ca 50% af vores BNP
 • På verdensplan handler vi for ca. kr. 100.000.000.000.000 kr eller 100.000 mia kr
 • Men hvorfor handler vi med hinanden

————————————————————

Merkantilismen mangler … som Trump genoplivede

HANDELSTEORITEORETIKERHOVEDTEMAERFORKLARINGSEVNE
MerkantilismeIngen, sund fornuft under enevælden“Egne varer på egne skibe” Velstand = skab overskud på betalingsbalancen Nulsum-spil: Vi vokser på bekostning af andre ProtektionismeVi kan vokse, hvis vi har overskud på vores handel med udlandet
Forklarer, hvorfor protektionisme kan gøre nytte

Forskellen mellem de absolutte og relative fordele

 • Forklaring: Danmark og Tyskland har hver 2 mand i arbejdsstyrken
 • Danskerne kan bygge 2 vindmøller eller 1 bil pr mand pr år
 • Tyskerne kan bygge 1 vindmølle eller 1 bil pr mand pr år
 • Så tyskerne er relativt bedst til at bygge biler, selvom de er absolut “ringest” til begge produktioner
 • De bytter med f.eks 1,5 vindmølle for hver 1 bil. Det er til fordel for begge parter

Øvelser

25.1 Afsnit 14.1 Mønstre i verdenshandlen

 • Hvilke typer produkter handler man med i verdenshandelen?
 • Figur 14.3 + tabel 14.1 herunder:
  • Hvilke er de to største handelsregioner i verden?
  • Hvilke tre regioner uden for Europa eksporterer Europa mest til?
  • Hvilke tre regioner eksporterer mest til Asien?
  • Og hvilke tre regioner eksporterer mest til Europa?
  • Hvilke to regioner eksporterer mest til deres egen region?
  • Hvilken region eksporterer mindst til sin egen region? Hvorfor?
 • Tabel 14.2 herunder: Hvilke regioner har henholdsvis overskud eller underskud på regionens betalingsbalance?
 • Figur 14.4 + tabel 14.3 herunder:
  • Hvilken varegruppe er den største på globalt plan?
  • Hvilken region er den største eksportør af landbrugsvarer?
  • Og hvilke to regioner er de største råvareeksportører?

25.2 Afsnit 14.2 Teorier om udenrigshandel

 • Hvad drejer handelsteorier sig om?
 • Forklar merkantilismen og dens sammenhæng med protektionisme. Bemærk: Dette spørsmål kan du kun finde svar på i mine videoer
 • Boks 14.1 (den er for stor til at klippe ind her, så her er er et link https://iøb.ibog.forlagetcolumbus.dk/?id=255):
  • Forklar i hovedtræk Smith’s teori om de absolutte fordele i udenrigshandelen. Anvend min video i din forklaring
  • Forklar i hovedtræk Ricardos teori om de komparative fordele i udenrigshandelen. Anvend min video i din forklaring
 • Faktorudrustningsteorien:
  • Hvordan forklarer denne teori, hvem der handler med hvad?
  • Hvori adskiller den sig fra Smith’s og Ricardos teorier?
 • Hvad forstås ved henholdsvis interindustriel og intraindustriel handel?
 • Hvad er kernen i Linders handelsteori?
 • Figur 14.7 herunder: Hvordan forklarer den udvidede gravitationsmodel handelsmønstrene i verden?
 • Hvilke to faktorer lægger Paul Krugman vægt på til forklaring af handelsmønstrene i verden?

25.3 EU og Trump

EU er en union af lande i Europa med bl.a. Danmark som deltager, som arbejder sammen både politisk og økonomisk. Mange har endda fælles valuta. Mellem de deltagende lande er der fri udveksling af varer og tjenester.

 • Hvilken/hvilke handelsteoretikere underbygger europæernes opførsel.

Donald Trump kom til magten med et slogan: “America First”. Trump havde et ret anstrengt forhold til Kina, som han beskylder for, at de holder værdien på deres valuta kunstigt nede.

 • Hvorfor kan det være en fordel for Kina at holde deres valuta på et lavt niveau? Inddrag teori i din forklaring. Tip: Du skal mere have fat i økonomiske politikker end i handelsteorier

Kina har et meget stort overskud i handlen med USA, og det irriterede også Trump. Han snakkede om at lave straftold på kinesiske varer, men det blev delvist ved snakken.

 • Vis i et udbuds- og efterspørgselsdiagram, hvad der sker med en typisk kinesisk vare, hvis USA lægger en straftold på varen
 • Hvilken form for handelsteori anvendte Trump i sin tankegang

25.4 Opgave 2 side 150 i øvebogen. Mere om handelsteorier

I denne opgave skal vi prøve at regne lidt på nogle eksempler angående Adam Smith’s teori om de absolutte fordele i udenrigshandelen og David Ricardos teori om de komparative fordele i udenrigshandelen. Vi tager udgangspunkt i et lille eksempel med tre lande, se tabel D.

Vi starter med Adam Smith’s teori om de absolutte fordele i udenrigshandelen. Hvad er det, den siger om handel?

 • Er der ifølge teorien basis for handel mellem nogle af de tre lande i tabellen? Hvis ja: Hvilke?
 • Opstil først de interne bytteforhold i de forskellige lande.
 • Dernæst finder du ud af, hvilke lande der har absolut fordel i hvilket produkt – og derfor skal specialisere sig i dette produkt.
 • Hvor skal bytteforholdet mellem landene ligge?
 • Kontroller til slut, om begge lande har fordel af at handle med hinanden.

Vi går nu over til Ricardos teori om de komparative fordele i udenrigshandelen.

 • Hvad er det denne teori siger om udenrigshandel?

Da det stort set altid kan betale sig for to lande at handle, er der basis for handel mellem de tre lande.Opstil først de tre interne bytteforhold.

 • Handel mellem Danmark og Tyskland
 • Handel mellem Danmark og Sverige
 • Handel mellem Tyskland og Sverige

For hver af de tre handelskombinationer følger du opskriften fra grundbogens boks 14.1, se nedenfor: Finder ud af, hvilke lande der har komparative fordele i hvilke produkter – og derfor skal specialisere sig i disse produkter. Fastlægger bytteforholdet mellem landene. Og kontrollerer, om alle landene har fordele af international handel fremfor at lukke grænserne og kun handle internt.